Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over een peniscorrectie, de mogelijkheden, de operatie en de risico’s. Naar aanleiding van deze informatie heeft u besloten de peniscorrectie uit te laten voeren. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Om deze operatie goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de adviezen van de uroloog op. Lees de informatie in deze folder goed door. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.


Locatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.Indicatie

Bij sommige mannen heeft de penis een kromme stand. Dit kan klachten geven bij de geslachtsgemeenschap. Tijdens een operatie verandert de uroloog de stand van uw penis. Na de operatie is uw penis verkort, afhankelijk van de mate van de eerdere kromming.Voorbereiding op de opname

U wordt aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles voor uw opname in het ziekenhuis. U krijgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS) en het verpleegkundig spreekuur.Preoperatief spreekuur

Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld. Ook worden de operatie en de verdoving met u besproken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak krijgt u een vragenlijst. Wij vragen u deze alvast in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze vaak voor de operatie stoppen. De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het moment bepalen dat u moet stoppen.Verpleegkundig spreekuur

U wordt opgeroepen voor het verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundige vertelt u wat er tijdens uw opname op de verpleegafdeling gaat gebeuren. Hij/zij gebruikt hierbij de vragenlijst die u van tevoren thuis al heeft ingevuld.Operatiedatum

U ontvangt per post een brief met de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief. Dan hoort u op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.U wordt ongeveer 1 dag in het ziekenhuis opgenomen. Hoe snel u weer naar huis mag, hangt af van het verloop van de operatie en uw herstel.


De operatie

De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving (ruggenprik). U bent dan wel bij bewustzijn, maar u voelt geen pijn. Een algehele verdoving waarbij u slaapt (narcose) is ook mogelijk. De anesthesioloog bespreekt met u voor welke verdovingstechniek wordt gekozen.


In de operatiekamer ligt u op uw rug. Nadat u verdoofd bent, maakt de uroloog een kleine snede in uw penis en corrigeert de stand. Daarna sluit de uroloog de wond met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven later niet te worden verwijderd, ze lossen vanzelf op. Soms kan het nodig zijn om de voorhuid te verwijderen. Er wordt dan een besnijdenis gedaan. Er wordt een slangetje (katheter) in de plasbuis ingebracht en een drukverband aangelegd.Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.Na de operatie

Na de operatie vertelt de uroloog uw contactpersoon hoe de operatie is gegaan en hoe het met u is. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als het goed gaat met u, gaat u terug naar de afdeling.Na de operatie heeft u

:


 • een infuus in de arm, voor het toedienen van vocht;
 • meestal een drukverband om de penis;
 • een blaaskatheter in de blaas. Dit is een slangetje dat de urine vanuit de blaas afvoert naar een opvangzak.

Risico’s en complicaties

Als er complicaties zijn bij een peniscorrectie, heeft dat te maken met de wondgenezing. Zo kan het zijn dat er een infectie ontstaat bij de hechtingen.

Na een peniscorrectie

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige het drukverband en de katheter. De penis kan gezwollen en pijnlijk zijn. Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan. Deze klachten verdwijnen geleidelijk.
Vanaf het moment dat het drukverband verwijderd is, spoelt u de penis 2 keer per dag af onder de douche. U gebruikt hierbij geen zeep.
De erecties kunnen de eerste weken pijnlijk zijn.

Weer naar huis

Heeft u voor uw opname bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan hoort u bij ontslag wanneer u hiermee weer kunt starten.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek Urologie, ongeveer zes weken na de operatie.

Adviezen voor thuis

Algemeen
Nadat het drukverband verwijderd is, mag u douchen.

Het is verstandig om 1 tot 2 dagen na de operatie te controleren of de penishuid niet is vastgegroeid aan de onderlaag. Dit kunt u doen door de penishuid heen en weer te schuiven.

Inspanning/lichamelijk werk/sport
 • Wij raden u aan geen geslachtsgemeenschap te hebben tot de controleafspraak op de polikliniek. Masturberen mag wel zodra de wond het toelaat.
 • Het duurt ongeveer 10 dagen voordat de wond genezen is. Daarna mag u weer baden en zwemmen.
 • Een week na de operatie kunt u uw werk weer hervatten.
 • Na 2 tot 3 weken mag u weer fietsen en sporten.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • als u koorts heeft, boven de 38,5 ºC;
 • als de wond hevig bloedt;
 • als er flinke roodheid en/of zwelling rond de wond ontstaat.
Op werkdagen kunt u tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie:
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8244
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8060.
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 – Urologie:
telefoonnummer 071 582 9019.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op te schrijven.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.