Afdelingen & Specialismen

U krijgt een operatie om de stand van de penis aan te passen. De uroloog heeft de mogelijkheden, de operatie en de risico’s met u besproken.In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Volg de adviezen van de uroloog goed op. Lees ook de informatie in deze folder goed door.Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening en de behandeling hiervan, de situatie voor iedereen anders kan zijn. De uroloog zal dit altijd met u bespreken.


In het kort

 • Meestal wordt u 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.

 • De anesthesioloog vertelt u welke verdoving u krijgt bij de operatie.

 • De operatie duurt ongeveer 30-60 minuten.

 • Na de operatie kan de penis nog wat dikker zijn en pijn doen.

 • Problemen en/of vragen na de operatie? Lees dan de informatie in deze folder of bel met de polikliniek Urologie.

Waar vindt de operatie plaats?

Deze operatie vindt plaats in Alrijne in Leiderdorp.

Waarom deze operatie?

Bij sommige mannen heeft de penis (piemel) een kromme stand. Dit kan problemen geven bij seks.

Voorbereiding op de opname

Het Opnamebureau regelt alles rondom de operatie.
 • U krijgt een brief mee om bloed te prikken.
 • Ook krijgt u een brief van de arts die de verdoving regelt (= anesthesioloog). Hierin staat hoe u de vragenlijst voor de operatie kunt invullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in patiënten portaal MijnAlrijne.
Preoperatief spreekuur van de anesthesioloog (POS)
Na het bloedprikken en na het invullen van de vragenlijst krijgt u een afspraak voor het spreekuur bij de anesthesioloog.
De anesthesioloog heeft veel informatie van u nodig.
 • Hij/zij bespreekt met u welke soort verdoving u krijgt;
 • wat de voor- en nadelen van deze verdoving zijn;
 • dat u niet mag eten en drinken voor de operatie (= nuchter blijven);
 • of u moet stoppen met uw medicijnen, zoals bloedverdunners;
 • of u pijn heeft na de operatie en wat daartegen te doen is.
Verpleegkundig spreekuur
Ook krijgt u een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur.
De verpleegkundige vertelt u wat er tijdens uw opname op de verpleegafdeling gaat gebeuren. Hij/zij gebruikt hierbij de vragenlijst die u van tevoren thuis al heeft ingevuld.

Bloedverdunners
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u hiermee voor de operatie stoppen. De anesthesioloog overlegt hierover met de arts die u deze medicijnen heeft gegeven. U hoort dan wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen. Bloed verdunnende medicijnen kunnen ervoor zorgen dat u meer bloedt tijdens de operatie.

Operatiedatum
U krijgt een brief met de operatiedatum. 1 werkdag voor uw operatie, belt u het telefoonnummer dat in de brief staat. Dan hoort u hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn en op welke afdeling.
Meestal blijft u 1 nacht in het ziekenhuis. Hoe lang u moet blijven, hangt af van hoe het met u gaat na de operatie.

De dag van de operatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne in Leiderdorp. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op de verpleegafdeling.

Wat neemt u mee als u wordt opgenomen

 • uw geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);
 • de medicijnen die u gebruikt, ook homeopathische, in de originele verpakking en uw actuele medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
 • dieetvoorschriften of voedingsvoorschriften (meld het ook als u in verband met uw geloof of levensovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mag gebruiken);
 • nachtkleding;
 • ondergoed;
 • kamerjas of badjas en pantoffels;
 • toiletartikelen;
 • dagelijkse kleding (als u voor langere tijd wordt opgenomen);
 • als u lenzen draagt kunt u een bril meenemen voor het geval u uw lenzen tijdelijk niet kunt dragen.
Verder kan het prettig zijn om bij u te hebben:
 • boeken, tijdschriften;
 • mobiele telefoon en oplader;
 • puzzelboekjes, spelcomputer, mp3-speler of ander tijdverdrijf;
 • zo nodig een leesbril.

De operatie

Deze operatie gaat volgens de Nesbitt manier. Dat betekent dat de uroloog niet aan de kromme kant van de penis iets verandert, maar juist aan de rechte kant. Daar worden hechtingen gemaakt zodat de kromme stand recht wordt getrokken. Dit gebeurt door aan de hechtingen te trekken en er knoopjes in te maken.
De uroloog zal de penis stijf maken (= erectie) om te zien hoe de stand van de penis dan is.
De uroloog gebruikt niet-oplosbare hechtingen. Dat betekent dat u de knoopjes onder de huid van de penis altijd blijft voelen.
Een nadeel van de Nesbitt-operatie is dat de penis korter wordt. Dat is afhankelijk van de kromming, maar het kan enkele centimeters zijn.

Hoe lang duurt de operatie?

De operatie duurt ongeveer 30-60 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer.
Als het goed gaat met u, gaat u terug naar de afdeling.
Na de operatie heeft u:
 • een infuus in de arm; hierdoor krijgt u vocht;
 • meestal een drukverband om de penis;
 • een blaaskatheter in de blaas. Dit is een slangetje dat de urine vanuit de blaas afvoert naar een opvangzak.

Risico's en complicaties

Na de operatie kunt u last krijgen van een ontsteking of een nabloeding.

Na een peniscorrectie

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige het drukverband en de katheter.
De penis kan gezwollen (dikker dan normaal) en pijnlijk zijn. Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan. Deze klachten verdwijnen geleidelijk.

Vanaf het moment dat het drukverband verwijderd is, spoelt u de penis 2 keer per dag af onder de douche. Gebruik hierbij geen zeep.
De erecties kunnen de eerste weken pijnlijk zijn.

Weer naar huis

Controle afspraak op de polikliniek
U krijgt 8 weken na de operatie een afspraak op de polikliniek Urologie.

Adviezen voor thuis
 • Douchen: U mag douchen als het drukverband is verwijderd. In bad of zwemmen mag pas na 2 weken.
 • Wondcontrole: Controleer de eerste 2 dagen of de voorhuid niet vast zit aan de penis. Doe dit door de voorhuid voorzichtig heen en weer te schuiven.
 • Werken: 1 week na de operatie kunt u weer gaan werken.
 • Fietsen en sporten: Na 2 tot 3 weken mag u weer fietsen en sporten. Bouw dit rustig aan op.
 • Geslachtsgemeenschap (seks): het advies is om geen seks te hebben tot de controle-afspraak. Deze afspraak is na 8 weken. Masturberen mag wel zodra de wond helemaal is genezen.
Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikte u voor uw opname bloed verdunnende medicijnen? Dan hoort u als u weer naar huis gaat, wanneer u hiermee weer kunt starten.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Bel met het ziekenhuis als u last heeft van de volgende klachten:

 • als u koorts heeft, meer dan 38,5 ºC;
 • als het wondje op de penis hevig bloedt;
 • als het wondje verandert en roder wordt of dikker.
Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur uur bellen met de polikliniek Urologie: telefoonnummer 071 582 8060 (alle locaties).

In de avond en tijdens het weekend kunt u bellen met verpleegafdeling B2 Urologie: telefoonnummer 071 582 9019.

Is de operatie langer dan 1 week geleden, bel dan met de huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Opleidingsziekenhuis
Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.