De polikliniek PD is onderdeel van de Dialyseafdeling. Er zijn spreekuren in Alrijne Leiderdorp en in Alrijne Alphen aan den Rijn.

Peritoneaaldialyse of buikspoeling is een nierfunctievervangende behandeling voor patiënten met een nierziekte. Peritoneaaldialyse is een dialysemethode waarbij de zuivering van het bloed en het afvoeren van afvalstoffen verloopt via uw buikholte. Uw buikvlies (peritoneum) doet dienst als filter. Peritoneaaldialyse voert u thuis elke dag uit, 7 dagen per week.

Eens in de 6 tot 8 weken komt u naar de polikliniek PD van Alrijne voor controle bij de nefroloog en de dialyseverpleegkundige. U kunt naar het spreekuur in Alrijne Leiderdorp of in Alrijne Alpen aan den Rijn.

Vervoer en vergoedingen

U kunt zelf bepalen hoe u voor de dialyse naar de Polikliniek PD komt. De meeste patiënten kiezen voor de taxi. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt voor een groot deel de taxiritten vanuit huis naar de Dialyseafdeling en weer terug. Als u dat wilt, kunt u met uw eigen auto komen. Bedenk wel dat de kans bestaat dat u zich na de dialyse niet helemaal fit voelt. Dan kan zelf autorijden moeilijk zijn. Wanneer u met eigen vervoer komt, kunt u waarschijnlijk een kilometervergoeding krijgen. Bij de secretaresse van de Dialyseafdeling en bij de maatschappelijk werker kunt u navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.