Afdelingen & Specialismen

Bij u is een permanente ascitesdrain geïmplanteerd om de afvoer van ascitesvocht te vergemakkelijken. Het is belangrijk dat de drain en de huid rondom de drain goed verzorgd worden. In deze folder informeren wij u over de verzorging van de ascitesdrain en het laten aflopen van ascitesvocht.


Ascites en ascitespunctie

In de buikholte kan zich, ten gevolge van een ziekte, vocht ophopen. Deze vochtophoping wordt ascites genoemd. Omdat dit vocht niet spontaan wordt afgevoerd en de ophoping klachten veroorzaakt, moet de buikholte worden aangeprikt, om het vocht af te laten vloeien. Dit heet een ascitespunctie.Permanente ascitesdrain

In sommige gevallen is het mogelijk om via een kleine ingreep een slangetje in de buik te implanteren, een permanente ascitesdrain. Dit stelt de patiënt in staat zelf of met behulp van de wijkverpleegkundige thuis het vocht af te laten vloeien. Ascitespuncties zijn dan niet meer nodig.De drain

De drain die is ingebracht heeft een krul aan de punt, waardoor hij vast ligt in de buikholte. Uitvallen wordt daarmee voorkomen. Wel wordt de drain door middel van een hechting en huidfolie of een speciale fixatiepleister gefixeerd op de buikhuid.Het opvangzakje

Voor het afvoeren van het ascitesvocht wordt op de drain een opvangzakje aangesloten. Dit zakje kan dagelijks, of met een pauze van een aantal dagen, of continu aangesloten worden, afhankelijk van de vochtproductie en de klachten hierbij. Hoeveel vocht u af laat lopen en hoe vaak u dit doet, bepaalt u zelf naar aanleiding van uw klachten. Er is geen medische reden om de hoeveelheid vocht die u wilt laten aflopen te beperken. Uit hygiënisch oogpunt geven wij het advies om het zakje niet vaker dan 2 x per dag aan te sluiten. Als het vaker nodig is, kunt u er voor kiezen het zakje continu aangesloten te laten of alleen ’s nachts het zakje aan te sluiten.De wijkverpleegkundige

Voor hulp bij de verzorging van de drain, komt de wijkverpleegkundige dagelijks bij u thuis. De oncologieverpleegkundige van de polikliniek schakelt deze voor u in. Het is mogelijk dat u uiteindelijk de verzorging samen met een mantelzorger kunt uitvoeren.Hygiëne

Het is belangrijk dat u de huid rond de drain en de drain goed schoonhoudt. De wijkverpleegkundige geeft u hierover tips en adviezen.Eventuele pijnklachten

De eerste dagen na het plaatsen van drain kan de buik wat pijnlijk zijn. Om dit te verlichten kunt u, wanneer u opstaat, de buik ontspannen door rustig uit te ademen met getuite lippen. U kunt ook eventueel 4 x daags 2 tabletten paracetamol van 500 mg gebruiken.Mogelijke problemen

Nabloeden

De dag nadat de drain ingebracht is kan de insteekopening nog nabloeden. De insteekopening dient dan vaker verzorgd te worden.Lekkage van buikvocht

Het is mogelijk dat er veel ascitesvocht in de buik is, waardoor er vocht langs de drain lekt. De lekkage kan stoppen door vocht te laten aflopen. Lekkage kan ook optreden doordat de drain verstopt is.Verstopping van de drain

Wanneer de drain verstopt is, kan er geen vocht meer aflopen of lekt er vocht langs de drain. De drain moet dan doorgespoten worden. U kunt daarvoor tijdens kantooruren contact opnemen met de wijkverpleegkundige of de huisarts. Buiten kantooruren kunt u wachten tot de volgende dag.Roodheid rondom de insteekopening

Wanneer de roodheid constant is en er geen koorts is, kan dit bij een volgend bezoek van de wijkverpleegkundige of tijdens kantooruren bij de huisarts gemeld worden. Wanneer de roodheid zich snel uitbreidt, of als u daarbij koorts heeft, dan dient contact te worden opgenomen met de huisarts/huisartsenpost.Verlies van de drain

Wanneer de drain eruit valt, kan dit binnen kantooruren gemeld worden aan de wijkverpleegkundige of de huisarts. Buiten kantooruren kunt u wachten tot de volgende dag. De insteekopening zal waarschijnlijk gaan lekken. Om het vocht op te vangen kunt u de insteekopening met een aantal gazen verbinden.Het verzorgingspakket

U wordt aangemeld bij Mediq Combicare, een medisch speciaalzaak. U krijgt binnen 2 dagen na de drainplaatsing een verzorgingspakket thuis opgestuurd. U krijgt bij ontslag na de drainplaatsing een aantal verzorgingsmaterialen mee, 2 spuitjes met 10 ml NaCl, voor de thuiszorg om de drain te spoelen. In het verzorgingspakket zitten de benodigdheden voor de zorg thuis en de bestellijst om de benodigde artikelen te bestellen.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Vragen

Voor vragen of problemen thuis met betrekking tot de drain kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of huisarts.