Afdelingen & Specialismen

U hebt een afspraak gekregen bij de physician assistant (PA) Urologie. In deze folder vindt u meer informatie over de taken, de bevoegdheden en de spreekuren van de physician assistant.


De physician assistant

De physician assistant (PA) is geen arts maar een zorgprofessional die zelfstandig medische zorg biedt aan patiënten binnen een medisch vakgebied. In dit geval urologie.


Een PA doet medische handelingen. Als het nodig is kan de PA overleggen met de uroloog. De PA voert taken uit die lijken op de taken van een arts-assistent. Het gaat dan om de volgende taken:


 • vragen stellen om duidelijk te krijgen wat het probleem is;
 • het doen van van lichamelijk onderzoek;
 • bepalen welke ziekte u heeft;
 • opstellen en uitvoeren van een behandelplan (wat te doen aan het probleem);
 • aanvragen van extra onderzoeken;
 • het uitleggen van de resultaten van de extra onderzoeken;
 • voorlichting geven;
 • medisch-technische handelingen doen;
 • het doen van kleine operaties;
 • ontwikkelen van protocollen (richtlijnen voor het leveren van zorg);
 • wetenschappelijk onderzoek starten;
 • medicijnen voorschrijven.

Spreekuur physician assistant Urologie

De PA urologie werkt alleen op de polikliniek Urologie.
Misschien maakt u bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Urologie al kennis met de PA. Of anders bij een van de vervolgafspraken na het bezoek aan de uroloog.
Ook patiënten die opgenomen zijn geweest, kunnen bij de PA op het spreekuur komen voor controle.

Tijdens de afspraak stelt de PA vragen om duidelijk te krijgen wat het probleem is.
Als er al andere onderzoeken zijn gedaan zoals röntgenfoto’s of laboratorium uitslagen (bloedprikken) zal de PA deze beoordelen.
Soms is er een lichamelijk onderzoek nodig. Of een extra onderzoek zoals: een scan (MRI of CT), flowmeting (plastest), bloedonderzoek of urinetest.
Ook kan de PA medicijnen voorschrijven en uitleg geven over een behandeling of opname.
Op de polikliniek kan de PA sommige extra onderzoeken doen. U krijgt dan informatie hierover.

Als het nodig is, kan de PA een afspraak voor u regelen met bijvoorbeeld een diëtist, maatschappelijk werker, continentieverpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut of thuiszorgorganisatie.

Poliklinisch spreekuur

Heeft u een afspraak met de PA urologie? Dan kunt u zich melden bij de balie. De PA roept u dan binnen.