Afdelingen & Specialismen

U hebt een afspraak gekregen bij de physician assistant (PA) Urologie. In deze folder vindt u meer informatie over de taken, de bevoegdheden en de spreekuren van de physician assistant.


De physician assistant

De physician assistant (PA) is een hoog opgeleide en gespecialiseerde zorgprofessional die een arts kan ondersteunen in het werk. Een PA voert geneeskundige handelingen uit. Indien nodig onder toezicht en begeleiding van een arts. De PA voert taken uit die vergelijkbaar zijn met die van een arts-assistent en bestaan onder andere uit:


 • afnemen van anamnese en uitvoeren van lichamelijk onderzoek;
 • stellen van de diagnose;
 • opstellen en uitvoeren van een behandelplan;
 • aanvragen en interpreteren van aanvullende diagnostiek;
 • voorlichting geven;
 • medisch-technische handelingen verrichten;
 • verrichten van kleine operaties;
 • organiseren van patiëntoverplaatsingen;
 • ontwikkelen van protocollen;
 • wetenschappelijk onderzoek opzetten;
 • medicatie voorschrijven.

Spreekuur physician assistant Urologie

De PA Urologie is werkzaam op de polikliniek Urologie. Mogelijk maakt u bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Urologie al kennis met de PA of bij een van de begeleidende consulten in aansluiting op uw bezoek aan de uroloog. Ook patiënten, die opgenomen zijn geweest, kunnen bij de PA op het spreekuur komen ter controle. De PA zal in alle gesprekken ruim de tijd nemen voor al uw vragen, problemen en opmerkingen.

Tijdens het spreekuur neemt de physician assistant een anamnese af, beoordeelt eventueel gemaakte röntgenfoto’s en laboratorium uitslagen. Daar waar nodig verricht zij een lichamelijk onderzoek of laat aanvullend onderzoek verrichten zoals: een flowmeting (plastest), bloedonderzoek of urinetest.
Daarnaast schrijft de PA medicatie voor, geeft voorlichting over een behandeling of opname, maakt echo’s van de nieren, verricht puncties, scopieën, katheterisaties en kleine operaties.

Als tijdens de behandeling blijkt dat er behoefte is aan andere deskundige ondersteuning zal de PA u - zo nodig in overleg met uw specialist - verwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist, maatschappelijk werker, continentieverpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut of thuiszorgorganisatie.

Poliklinisch spreekuur

Heeft u een afspraak met de PA Urologie, dan kunt u zich melden bij de balie, waarna u wordt opgeroepen door de PA.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.