Afdelingen & Specialismen

Zindelijkheidsproblemen komen regelmatig voor bij kinderen. Op 4-jarige leeftijd, als het kind naar school gaat, wordt verwacht dat hij/zij zindelijk is. Als dit voor die tijd niet lukt, roept dat vaak spanning en onzekerheid op bij u als ouder. Door de tijdsdruk wordt de spanning en irritatie verhoogd wat de zindelijkheidstraining meestal niet ten goede komt. Daarnaast komt het voor dat kinderen na een periode van zindelijkheid in de schoolperiode opnieuw problemen ontwikkelen, zoals urineverlies en/of verlies van ontlasting in de onderbroek. Andere zindelijkheidsklachten zijn verstopping, bedplassen en terugkerende blaasontstekingen.

Plas- en poeppoli

De polikliek Kind en Jeugd van Alrijne Ziekenhuis heeft een Plas- en Poeppoli die aandacht besteedt aan de bovengenoemde klachten. Het spreekuur is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar (jonger in overleg). Tijdens het spreekuur is er tijd en aandacht voor het verhaal van uw kind en uzelf. De kinderarts stelt samen met de kinderbekkenfysiotherapeut de diagnose en geeft uitleg over eventueel aanvullend onderzoek en de behandeling.

Voorbereiding

Om uw kind zo goed mogelijk te helpen vragen wij u om voor uw afspraak de vragenlijst en dagboeken thuis in te vullen. Voorafgaand aan de afspraak krijgt u deze per e-mail of per post thuis. Ook als u denkt dat de vragen niet van toepassing zijn op de klachten van uw kind verzoeken wij u om alles in te vullen. Erg belangrijk zijn ook de lijsten waarop u met een maatbeker de hoeveelheid drinken en plassen meet en noteert. We vertellen u hier meer over als u belt voor een afspraak. De ingevulde vragenlijsten geven ons heel veel informatie. Zonder deze informatie is de afspraak niet zinvol. Graag ontvangen wij twee werkdagen voor de afspraak de ingevulde vragenlijsten. U kunt ze inscannen en per e-mail sturen naar polikinder@alrijne.nl of per post opsturen naar Alrijne Ziekenhuis, Polikliniek Kind en Jeugd, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp.

De afspraak

De Plas- en poeppoli wordt om de week één ochtend of middag gehouden op de polikliniek Kind en Jeugd. U kunt hiervoor zowel in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp als in Alrijne Ziekenhuis Leiden terecht. Tijdens het eerste polikliniekbezoek wordt uw kind meestal eerst door de coassistent en daarna door de kinderarts (en meestal ook tegelijk door de kinderbekkenfysiotherapeut) gezien. Er worden vragen aan u en uw kind gesteld. Daarna wordt uw kind lichamelijk onderzocht. De onderzoeken worden door de kinderen meestal als niet belastend ervaren. In sommige gevallen kan het zijn dat uw kind een plas mag doen op een speciale wc waarop meetapparatuur is aangesloten. Direct daarna vindt een echo/blaasscan plaats om te kijken of de blaas goed leeg is geplast.

Het vervolg

De meeste kinderen met poep- en/of plasproblemen komen bij de kinderbekkenfysiotherapeut terug. Afhankelijk van het kind wordt er gekeken op welke manier het probleem opgelost kan worden. Vaak zal uw kind een training moeten doen om te leren voelen wanneer hij/zij moet plassen of poepen. Gemiddeld heeft een kind 4 behandelingen nodig. Als er na enkele behandelingen geen vooruitgang wordt geboekt vindt er terugkoppeling plaats naar de kinderarts en wordt er geëvalueerd welke vervolgstappen er moeten worden ondernomen, zoals medicatie.

Team Plas- en poeppoli

Het team van de Plas- en poeppoli bestaat uit kinderartsen, gespecialiseerde kinderbekkenfysiotherapeuten en op aanvraag een uroloog, een kinderpsycholoog en een doktersassistent. Er wordt nauw samengewerkt met kinderurologen uit Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en kinderpsychologen van Cardea.

Afspraak maken, verzetten of annuleren

Om een eerste afspraak aan de Plas- en poeppoli te maken, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt vervolgens voor het maken of verzetten van een afspraak bellen naar 071582 8052. Als u de geplande afspraak wilt verzetten of annuleren, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om een wegblijftarief in rekening te brengen.

Meenemen

  • Ingevulde plas- en poepdagboeken - indien dit niet gelukt is om op te sturen of te mailen, wat wel sterk de voorkeur heeft

  • Legitimatiebewijs

  • Verzekeringspas

  • Groeiboekje

Rapportage

Na uw laatste bezoek aan de polikliniek maakt de kinderarts een schriftelijk verslag van de bevindingen. Het verslag van de kinderarts wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken op de afdeling.

Bereikbaarheid

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Kind en Jeugd. De polikliniek Kind en Jeugd is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Over de polikliniek Kind en Jeugd

De polikliniek Kind en Jeugd van Alrijne Ziekenhuis heeft ook spreekuren voor kinderen met astma, allergie, diabetes, reuma en het syndroom van Down. Zie ook: www.alrijne.nl en de kinderwebsite: kids.alrijne.nl.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: