Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Controleer voorafgaand aan uw afspraak goed op welke locatie u verwacht wordt. Hier kunt u ook de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer vinden waar u zich moet melden.Het onderzoek wordt verricht door longarts: ……………………………………………………………………………
Neem uw legitimatiebewijs mee!

Denkt u er aan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Let op: Als u geen legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek niet door!Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een pleurapunctie of een pleuradrainage. In deze folder geven wij u aanvullende informatie over dit onderzoek.


Wat is een pleurapunctie of een pleuradrainage?

De buitenkant van de longen en binnenkant van de borstkas zijn bedekt met dunne vliezen, de longvliezen. Gewoonlijk bevindt zich als ‘smeermiddel’ een klein beetje vocht tussen beide vliezen. Door verschillende oorzaken kan dit vocht ophopen. Dit vocht noemen we het pleuravocht.


Bij een pleurapunctie wordt een kleine hoeveelheid van dit vocht via een naald afgenomen. Bij een pleuradrainage wordt het teveel van het pleuravocht via een dun slangetje (drain) weggezogen.Doel van het dit onderzoek

Pleurapunctie

Een pleurapunctie wordt uitgevoerd om de oorzaak van de vochtophoping te onderzoeken. Na een pleurapunctie wordt het afgenomen vocht in het laboratorium onderzocht.Pleuradrainage

Soms drukt het teveel aan vocht tegen de longen. Hierdoor kan benauwdheid ontstaan. De drainage wordt dan uitgevoerd om de benauwdheid te verminderen.Uw behandelend arts heeft met u besproken om welke reden bij u de pleurapunctie of -drainage wordt uitgevoerd.Voorbereiding

Wij raden u aan voorafgaand aan dit onderzoek de volgende medicijnen tijdelijk niet in te nemen:


 • Antistollingsmiddelen;
  • Als u onder behandeling bent bij de trombosedienst zal de behandelend arts zorgen dat de trombosedienst uw antistolling aanpast. U wordt daarvan op de hoogte gesteld door de trombosedienst.
   Op de dag van het onderzoek moet u 1 uur voor de pleurapunctie of pleuradrainage een INR (bloedwaarde) laten prikken bij het laboratorium. U krijgt hiervoor een loopbrief mee voor het laboratorium Bij overige antistolling zal de behandelend arts aangeven of u, en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Ontstekingsremmende medicijnen;
 • Pijnstillers.

Het onderzoek

Een endoscopie verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en neemt u mee naar de onderzoekskamer.
Wanneer u ligt opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegkundige van de verpleegafdeling dat u naar de endoscopie afdeling gebracht wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts, geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige.
U doet de bovenkleding uit en u wordt gepositioneerd in uw bed.
Met behulp van een echoapparaat wordt gekeken waar precies geprikt moet worden. Via het beeld op de monitor van het echoapparaat kan de longarts de plaats waar het vocht zich bevindt nauwkeurig bepalen.

Wordt er een pleurapunctie gedaan, dan is dit de plek waar geprikt wordt voor afname van het pleuravocht.

Wordt er een pleuradrainage gedaan, dan verdooft de longarts deze plek eerst met een prik. De verdovingsprik voelt u net als iedere andere prik. Ondanks de verdoving kunnen de longvliezen gevoelig blijven, waardoor u het inbrengen van de drain toch pijnlijk vindt.
Als de verdoving werkt, brengt de longarts de drain tussen de twee longvliezen in. Via de drain kan de longarts het vocht wegzuigen.

Als er voldoende vocht is afgezogen, verwijdert de longarts de drain. Het kan zijn dat de longarts er voor kiest om de drain te laten zitten, deze wordt dan vastgehecht en afgeplakt.

U krijgt een pleister op het wondje. Na het onderzoek gaat u weer terug naar de afdeling.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek en de voorbereiding duren samen 20 tot 30 minuten. Moet er veel vocht worden weggezogen, dan kan het onderzoek wat langer duren.

Na het onderzoek

 • Na een pleurapunctie mag u in principe weer naar huis.
 • Na een pleuradrainage gaat u naar de dagverpleging, waar u rustig kunt herstellen van de ingreep. Als alles goed gaat mag u twee uur later naar huis.
De pleister op het wondje moet een dag blijven zitten.

Soms is het nodig om op dezelfde dag een röntgenfoto te maken om te kijken hoeveel vocht is weggezogen en/of te controleren of er geen lekje in de long is ontstaan. Is dit bij u nodig dan wordt u hierover geïnformeerd.

Als de drain niet verwijderd is

In sommige gevallen wordt de drain na het onderzoek niet verwijderd. Deze wordt dan vastgeplakt of vastgehecht. Is dit bij u het geval, dan wordt met u de vervolgbehandeling besproken. Er zijn twee mogelijkheden:
 • U wordt opgenomen op de verpleegafdeling. Later op de dag zal de longarts het achtergebleven vocht af laten lopen via de drain. Als alles goed gaat, wordt de drain daarna verwijderd en mag u naar huis.
 • De drain wordt aangesloten op een pompje, dat het vocht actief laat aflopen. In dat geval wordt (of bent) u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Contact bij complicaties

Als u last krijgt van (één van) de volgende klachten, dan moet u direct contact opnemen met Alrijne Ziekenhuis:
 • toenemende pijn;
 • toenemende kortademigheid.

De uitslag

Het vocht dat bij de pleurapunctie is weggezogen, wordt op het laboratorium onderzocht. Uw longarts of huisarts zal de uitslag van dit onderzoek met u bespreken.
Meestal krijgt u de uitslag van uw behandelend longarts tijdens een vervolgafspraak in het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is ondersteuning van de informatie die u tijdens uw afspraak in het ziekenhuis heeft gekregen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan uw huisarts, specialist of endoscopieverpleegkundige.

Hoe zijn wij te bereiken?

 • Doordeweeks tussen 08.30 en 12.00 uur - 13.30 en 15.30 uur belt u naar de polikliniek longziekten: 071 582 8053
 • Buiten kantooruren (tussen 15.30 en 08.00 of het weekend) belt u naar de Spoedeisende hulp: 071 582 8905

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.