U heeft een afspraak gemaakt bij een van de plastisch chirurgen van Alrijne Ziekenhuis Leiden (routenummer 15), Leiderdorp (routenummer 141) of Alphen aan den Rijn (routenummer 33). Deze folder is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken op de polikliniek Plastische Chirurgie om zodoende het consult voor u zo goed mogelijk te laten verlopen.

Afspraak

Verwijsbrief

U kunt alleen met een verwijzing van uw huisarts of van een andere specialist terecht bij de polikliniek Plastische Chirurgie.

Legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas

Om u in te kunnen schrijven in het systeem van het ziekenhuis en bij volgende bezoeken uw identiteit te kunnen controleren, is het noodzakelijk dat u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas kunt tonen. Neem deze daarom bij iedere afspraak mee naar het ziekenhuis.

Als u geen legitimatiebewijs en/of zorgverzekeringspas kunt tonen, kan uw afspraak niet doorgaan.

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de polikliniek Plastische Chirurgie, waar uw gegevens worden gecontroleerd en u uw verwijsbrief inlevert. De plastisch chirurgen streven ernaar u op het tijdstip van uw afspraak binnen te roepen. Het kan echter gebeuren dat het spreekuur uitloopt door onverwachte zaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Consult

Bij uw eerste afspraak stelt de plastisch chirurg u allereerst vragen over uw klachten. Hij/zij vraagt u ook naar uw medische voorgeschiedenis en eventueel medicijngebruik (het is handig een lijstje, waarop uw medicijnen staan vermeld, mee te nemen). Na dit gesprek zal de plastisch chirurg u onderzoeken. Indien een ingreep noodzakelijk is, wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Na het consult

Aansluitend aan het bezoek bij de plastisch chirurg komt u terug bij de balie van de polikliniek. De secretaresse maakt de afspraken voor u en geeft hier verdere uitleg over.

Recepten

Indien nodig krijgt u van de plastisch chirurg een recept mee. Met dit recept kunt u de medicijnen bij de apotheek in het ziekenhuis of bij uw eigen apotheek ophalen. Zijn uw medicijnen voortijdig op en heeft u een herhalingsrecept nodig, dan kunt u dit bij uw huisarts aanvragen.

Afspraak verzetten

Als u vervroegd bij de plastisch chirurg wilt komen, dan moet u eerst naar uw huisarts. Uw huisarts bespreekt met u of het noodzakelijk is dat u eerder dan de geplande afspraak door de plastisch chirurg gezien wordt. Is dit het geval dan neemt de huisarts of zijn assistente contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Het kan altijd gebeuren dat u uw afspraak niet na kunt komen. Wij verzoeken u vriendelijk dit dan tijdig te melden op de polikliniek (uiterlijk 24 uur voor de afspraak). Een andere patiënt kan dan in uw plaats geholpen worden. Indien u niet, of niet op tijd afzegt, wordt het landelijk vastgestelde wegblijftarief in rekening gebracht.

Vergoeding door de verzekering

Er zijn ingrepen die alleen na toestemming vergoed worden door de zorgverzekeraar. Uw plastisch chirurg dient hiervoor via het Vecozo Machtigingenportaal een aanvraag bij uw verzekeraar in. Een verzekeringsarts beoordeelt de aanvraag en geeft wel of niet toestemming voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding van de ingreep. Deze beoordeling kan enige tijd duren. Ook kan de verzekeringsarts u vragen langs te komen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u of deze procedure ook voor u geldt.

Tot slot

Denkt u eraan bij uw eerste afspraak de verwijsbrief, en bij iedere afspraak een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld. Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiden heeft routenummer 15 en is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 t/m 16.30 uur telefonisch bereikbaar via 071 517 8575. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiderdorp heeft routenummer 141 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Terug naar boven