Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Urologie van Alrijne Ziekenhuis. U vindt onze polikliniek op de volgende locaties:

  • Leiden: routenummer 24

  • Leiderdorp: routenummer 8

  • Alphen aan de Rijn: check voor het actuele routenummer de informatie in het ziekenhuis of op onze website.

  • Sassenheim (bij binnenkomst gezondheidscentrum Sassembourg houdt u links aan)

Wat is Urologie?

Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van de urinewegen en de mannelijke voortplantingsorganen. De urinewegen bestaan uit de nieren, de urineleiders, de urineblaas, de plasbuis en de prostaat. Meer informatie over het specialisme Urologie vindt u op de website van Alrijne Ziekenhuis: www.alrijne.nl/urologie.

Wie kunt u allemaal tegen komen op de polikliniek Urologie?

Urologen

De uroloog is de medisch specialist op het gebied van de Urologie. Er zijn zeven urologen aan Alrijne Ziekenhuis verbonden. U wordt zo veel mogelijk door dezelfde uroloog behandeld. Soms loopt de wachttijd voor een operatie of poliklinische ingreep dusdanig op dat wij u vragen of het akkoord is dat u door een andere uroloog wordt geholpen.

Urologen in opleiding en basisartsen

Op de polikliniek, de afdeling en de operatiekamer zijn ook artsen werkzaam die in opleiding zijn tot uroloog of basisartsen die de ambitie hiertoe hebben. Zij zien zelfstandig patiënten en voeren (delen) van operaties uit; zij staan altijd onder supervisie van een van de urologen.

Coassistent

Omdat Alrijne Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is elke week één coassistent aanwezig om ervaring op te doen op de polikliniek, de afdeling en op de operatiekamer. Een coassistent is in opleiding tot basisarts. De coassistent werkt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een arts/specialist. Regelmatig voeren coassistenten een eerste gesprek met nieuwe patiënten waarna de uroloog het overneemt.

Verpleegkundigen

Het team verpleegkundigen op de polikliniek Urologie verricht alle verpleegkundige handelingen, zoals het wisselen van een katheter. De verpleegkundigen geven u deskundig advies over bijvoorbeeld het gebruik en de verzorging van katheters of bij het maken van de juiste keuze voor incontinentiemateriaal.

Secretariaat

De medewerkers van het secretariaat zijn verantwoordelijk voor ondersteunen van het spreekuur, het maken van afspraken voor de patiënten op de polikliniek. Ook verzorgen zij de correspondentie. Zij geven geen uitslagen door aan patiënten.

Spreekuren

De spreekuren vinden plaats alle locaties van 8.30-12.00 en tussen 13.30-16.00 uur. Op locatie Leiderdorp vindt daarnaast ook veel acute zorg plaats. Op de locaties Leiden en Alphen aan den Rijn is er meer ruimte voor de geplande zorg. De wachttijden voor de spreekuren in Alphen aan den Rijn en Sassenheim kunnen soms oplopen. U kunt in dit geval overwegen om op een andere locatie naar het spreekuur te gaan. De actuele wachttijden vindt u altijd op onze website.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het bezoek aan de uroloog via het afsprakenbureau. Dit kunt u telefonisch doen via 071 515 5543. Dit geldt voor alle locaties.

Bezoek aan de uroloog

Bij ieder bezoek aan de uroloog meldt u zich eerst bij de secretaresse op de polikliniek. Hier geeft u ook uw verwijsbrief af. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer tot u gevraagd wordt om naar de spreekkamer van de uroloog te komen. Het is belangrijk dat u de uroloog zo volledig mogelijk informeert over uw klachten. Als lichamelijk onderzoek nodig is, vindt dat plaats in de onderzoekskamer. Eventueel zal aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld een echo van de blaas, van de prostaat of van het scrotum. Ook is het mogelijk dat de uroloog uw blaas van binnen wil onderzoeken. De meeste urologische onderzoeken vinden plaats op alle locaties van Alrijne Ziekenhuis. Mocht een bepaald onderzoek of ingreep ergens niet plaatsvinden dan vertellen wij u dat.

Vervolgafspraken

Na het bezoek aan de uroloog gaat u terug naar de balie en maakt u bij de secretaresse eventueel een vervolgafspraak. Als dit nodig is, dan regelt zij ook de aanvragen voor bloedprikken, radiologisch onderzoek of een eventuele ziekenhuisopname.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Indien u nog niet bekend bent in het Alrijne Ziekenhuis of uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, kunt u dit laten aanpassen bij de Patiëntregistratie in de centrale hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060. Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.