Afdelingen & Specialismen

Binnenkort komt u naar Alrijne Ziekenhuis voor een ingreep. Omdat de ingreep niet plaatsvindt op de operatieafdeling, maar in een behandelkamer, spreken we van een 'poliklinische ingreep’. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een poliklinische ingreep. Om deze ingreep goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de adviezen van uw arts nauwkeurig op en lees deze informatie goed door.

Een poliklinische ingreep

In de behandelkamer verricht de chirurg alleen kleine ingrepen. Hoe de specialist de ingreep precies bij u zal uitvoeren, komt in deze folder niet aan de orde, omdat dit bij elke ingreep en bij iedere persoon anders is. De specialist zal u hierover voor en tijdens de ingreep vertellen. U kunt gerust vragen stellen.

Plaatselijk verdoofd

Het gebied waar de afwijking zich bevindt, wordt plaatselijk verdoofd. Dit wil zeggen dat u een of meer verdovingsprikken krijgt in het te behandelen gebied. Deze verdoving duurt ongeveer twintig tot veertig minuten.

Voorbereidingen

  • U hoeft voor een poliklinische ingreep niet nuchter te zijn. Op de dag van de ingreep mag u eten en drinken zoals u dat gewend bent.

  • Het is van belang dat u het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden, thuis goed wast.

  • Het is mogelijk dat na de ingreep een verband nodig is. Daarom is het verstandig gemakkelijke kleding te dragen, bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen die ruimte laten voor het verband. Bij een operatie aan uw arm/hand, is het mogelijk, dat u voor een bepaalde tijd een mitella krijgt.

  • Mocht u geopereerd worden aan uw arm/hand dan is het noodzakelijk dat u alle sieraden zoals ringen en/of armbanden thuis laat. •Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld voor pleisters, jodium etc.) is het belangrijk dit aan de specialist of verpleegkundige te melden.

  • Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met het innemen van bloedverdunnende medicijnen. Meld het tijdig aan uw arts als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, deze kan u vertellen hoe lang van tevoren u met het innemen dient te stoppen.

  • De behandeling, inclusief de administratieve afronding, duurt ongeveer een half uur.

Vervoer naar huis

Wij raden u aan van tevoren uw vervoer naar huis te regelen. De ingreep kan u zodanig beïnvloeden dat zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet verantwoord is. Wij adviseren u daarom iemand mee te nemen die u na de ingreep naar huis kan brengen. Bij zichtbaar verband aan ledematen kan het zijn dat uw autoverzekering zelf rijden niet toestaat. Als u twijfelt of dit voor u geldt, neemt u dan contact op met uw autoverzekering. Na de ingreep kunt u het ziekenhuis meestal snel weer verlaten.

Na de ingreep

Tijdens de ingreep ontstaat een wond die meestal wordt gehecht. De specialist kan soms oplosbare hechtingen gebruiken (deze lossen vanzelf op). Niet-oplosbare hechtingen verwijdert de verpleegkundige als u voor controle komt. Het kan ook zijn dat de specialist u vraagt de hechtingen door uw huisarts te laten verwijderen. Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige napijn. U kunt gerust een tabletje paracetamol innemen, meestal is dit voldoende om de pijn te bestrijden. Wij adviseren u het gebied rond de plaats van de ingreep de eerste drie dagen droog te houden. Daarna kunt u weer douchen. Als bij de ingreep weefsel is verwijderd, gaat dit meestal voor onderzoek naar het pathologisch-anatomisch laboratorium van het ziekenhuis. Na vijf tot zeven werkdagen is de uitslag bekend. Tijdens een controle-afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag te horen. Ook wordt uw huisarts op de hoogte gebracht.

Complicaties

Bij elke operatieve ingreep, ook bij de kleinste, bestaat een kans op complicaties (nabloedingen, infecties). Ze komen echter weinig voor. Uw behandelend specialist zal u informeren als er bij een bepaalde ingreep specifieke complicaties kunnen voorkomen. Mochten er na de ingreep toch problemen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de polikliniek chirurgie of met uw huisarts.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.