Binnenkort komt u naar Alrijne Ziekenhuis voor een ingreep. Omdat de ingreep niet plaatsvindt op de operatieafdeling, maar op de polikliniek, spreken we van een ‘poliklinische ingreep’. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een poliklinische ingreep. Om deze ingreep goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de adviezen van uw plastisch chirurg nauwkeurig op en lees deze informatie goed door. Voor sommige ingrepen zijn speciale folders beschikbaar.


Waar moet u zijn?

 • Leiden:

  de behandelkamer vindt u op route 74, 4e etage. U kunt zich melden bij de balie. Is er geen baliemedewerker aanwezig? Dan kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van route 74.
 • Leiderdorp:

  u meldt zich bij de polikliniek Plastische Chirurgie (route 141). U kunt zich melden bij de baliemedewerker. Zij verwijst u naar de juiste wachtkamer.
 • Alphen aan den Rijn:

  u meldt zich bij de balie Aanmelden & Registratie in de hal van het ziekenhuis. De medewerker verwijst u naar de juiste wachtkamer.
Een doktersassistente haalt u op als u aan de beurt bent.

Een poliklinische ingreep

Op de polikliniek verricht de plastisch chirurg alleen kleine ingrepen. Het gebied waar de afwijking zich bevindt, wordt plaatselijk verdoofd. Dit wil zeggen dat u een of meerdere verdovingsprikken krijgt in het te behandelen gebied. Deze verdoving duurt ongeveer 2 uur.
Na de ingreep kunt u het ziekenhuis meestal snel weer verlaten.

Soms is 'bloedleegte' nodig tijdens de ingreep. Dit betekent dat de ingreep zal plaatsvinden in een bloedeloos gebied. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ingreep aan een voet, hand, arm of been. De chirurg of zijn assistent masseert het bloed uit het te behandelen gebied. Daarna houdt een bloeddrukband het gebied ‘bloedleeg’. Een bloeddrukband geeft een strak gevoel. Aan het eind van de ingreep mag de band weer af en kan het bloed weer stromen. Er kan tijdelijk (ongeveer vijftien minuten) een tintelend gevoel in het behandelde gebied optreden.

Hoe de chirurg de ingreep precies bij u zal uitvoeren, komt in deze folder niet aan de orde, omdat dit bij elke ingreep en bij ieder persoon anders is. De chirurg zal u hierover voor en tijdens de ingreep vertellen. U kunt gerust vragen stellen.

Vergoeding

Sommige plastisch chirurgische ingrepen moeten worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Uw plastisch chirurg vult hiervoor een formulier in en stuurt dit op naar uw verzekering. De verzekeringsarts zal de aanvraag beoordelen en wel of geen toestemming verlenen. Deze beoordeling kan enige tijd duren. Het kan zijn dat de verzekeringsarts u oproept.

Voorbereidingen

 • Het is van belang dat u het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden, thuis goed wast.
 • Bij operaties aan de hand: in verband met mogelijke zwelling na de ingreep mag u geen sieraden, ringen en dergelijke dragen.
 • Het is mogelijk dat na de ingreep een verband nodig is. Daarom is het verstandig makkelijke kleding te dragen, bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen die ruimte laten voor het verband.
 • Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld voor pleisters, jodium) is het belangrijk dit aan de chirurg of verpleegkundige te melden.
 • Wij raden u aan van tevoren uw vervoer naar huis te regelen. De ingreep kan u zodanig beïnvloeden dat zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet verantwoord is.
 • Alcoholgebruik is vanaf 24 uur vóór tot 48 uur ná de ingreep niet toegestaan. Alcohol verdunt het bloed, waardoor wondjes tijdens en na de ingreep meer dan normaal kunnen gaan bloeden.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden.
 • Wanneer u via de Trombosedienst bloedverdunners (marcoumar, fenprocoumon, acenocoumarol) heeft gekregen, stuurt de polikliniek Plastische Chirurgie een wijzigingsformulier naar de trombosedienst. U krijgt voor de operatie van de Trombosedienst instructies over het gebruik van uw medicijnen. Daarnaast moet u één uur voor de ingreep bloed laten prikken in het laboratorium. Het laboratoriumformulier (loopbrief) krijgt u toegestuurd. Op de dag van operatie moet een 'normale' stolling zijn bereikt (INR 1,5 - 2,0).
 • Aspirine, ascal, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, diclofenac, voltaren, ibuprofen, advil hoeven niet vooraf gestaakt te worden ondanks de licht bloedverdunnende werking.
 • De volgende middelen moeten tenminste 5 dagen voor de operatie worden gestaakt: persantin, dipyridamol, plavix, clopidogrel. Let op: clopidogrel mag alleen worden gestopt als de eventuele TIA/CVA meer dan 3 maanden geleden plaatsvond.
 • De volgende middelen (NOAC/DOAC) moeten 48 uur voor de operatie zijn gestaakt: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban.
N.B. De bovenstaande lijst kan onvolledig zijn door wisselende merknamen etc. Als u een ander bloed verdunnend medicijn gebruikt, of denkt te gebruiken, neemt u dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie of met uw apotheek.
De plastisch chirurg blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het antistollingsbeleid rondom de operatie.

Bij ziekte of verhindering

Wanneer u de gemaakte afspraak voor de poliklinische ingreep niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden? U kunt dit telefonisch doorgeven aan de polikliniek plastische chirurgie. Wellicht lukt het ons dan nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. Indien u niet tijdig afzegt, kan het landelijk vastgestelde wegblijftarief in rekening worden gebracht.

Na de ingreep

 • Tijdens de ingreep ontstaat een wond die meestal wordt gehecht. De polikliniekassistente verwijdert de niet-oplosbare hechtingen als u voor controle komt.
 • Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie wat napijn. U kunt dan een pijnstiller (paracetamol, per dag max. 4 x 2 tabletten à 500 mg) innemen, meestal is dit voldoende om de pijn te bestrijden.
 • Als bij de ingreep weefsel is verwijderd, gaat dit meestal voor onderzoek naar het pathologisch-anatomisch laboratorium van het ziekenhuis. Na vijf tot zeven werkdagen is de uitslag bekend.
  Tijdens een controle-afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag te horen. Ook wordt uw huisarts op de hoogte gebracht.

Controle

De eerste afspraak na de operatie is meestal bij de verpleegkundige of de doktersassistente, die de wond zal inspecteren en verzorgen. Ook eventuele hechtingen worden dan verwijderd.
Eventueel krijgt u een controle-afspraak bij de arts. Deze afspraak vindt dan na enkele weken plaats.

Complicaties

Bij elke operatieve ingreep, ook bij de kleinste, bestaat een kans op complicaties (nabloedingen, infecties). Ze komen echter weinig voor. Uw plastisch chirurg zal u informeren als er bij een bepaalde ingreep specifieke complicaties kunnen voorkomen. Mochten er na de ingreep toch problemen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Plastische Chirurgie, of, buiten kantoortijden, met de Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld. Mist u informatie dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.