Ovaleap is een follikel stimulerend hormoon (FSH). Het stimuleert de groei en rijping van eicellen en wordt onder andere toegepast bij vrouwen waarbij geen eisprong optreedt.  

Ovaleap is een dagelijkse injectiespuit die onderhuids toegediend moet worden. De fertiliteitsassistente zal u uitleggen hoe u de injectiespuit moet klaarmaken en toedienen. U dient deze injectie dagelijks te injecteren, het liefst in de avond en rond hetzelfde tijdstip.

Prikplek

Ovaleap mag in de buik, bovenbeen of arm geïnjecteerd worden.

Bewaren

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 • Bewaren in de koelkast (2°C-8°C), niet in de vriezer.
 • De patroon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
 • Vóór opening en binnen de houdbaarheidstermijn kunt u dit geneesmiddel uit de koelkast nemen, zonder het opnieuw te koelen, gedurende maximaal 3 maanden. Bewaren beneden 25°C. U moet dit geneesmiddel afvoeren als het na 3 maanden niet is gebruikt.
 • Na opening mag de patroon die wordt gebruikt in de pen gedurende maximaal 28 dagen worden bewaard. Bewaren beneden 25°C. Noteer de datum van eerste gebruik van de pen in het patiëntdagboek dat bij de Ovaleap Pen wordt verstrekt.
 • Plaats de dop van de pen na elke injectie terug op de Ovaleap Pen, om de patroon te beschermen tegen licht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het troebel is of dat er deeltjes in zitten.

Bijwerkingen

 • Misselijk, niet helemaal lekker, niet helemaal gezellig.
 • Pijnlijke gespannen borsten.
 • Opgeblazen gevoel
 • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk
 • Blauwe plekken van het injecteren.
 • Vorming van cystes
 • Maagpijn
 • Braken
 • Diarree

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan of indien u het niet vertrouwd.

Wij verwijzen u naar deze link. Op de verpakking van uw Ovaleap injecties staat een RVG-code. Als u deze invoert kunt u de video met prikinstructies nog eens rustig bekijken

Vragen

Heeft u vragen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de fertiliteitsassistente 071 582 8048 (Leiderdorp) of op het telefoonnummer 071 517 8351 (Leiden) of mail naar fertiliteitsteam@alrijne.nl (Leiderdorp) fertiliteitspolikliniek@alrijne.nl (Leiden).