Ovitrelle is een eenmalige injectiespuit die gebruikt wordt om de laatste fase van de rijping van eicellen te bevorderen. Ovitrelle bevat chorion gonodatropine-alfa dat in een laboratorium is geproduceerd. Chorion gonadotropine-alfa is identiek aan ‘humaan chorion gonadotropine (HCG), een hormoon dat van nature in het lichaam voorkomt. Ovitrelle wordt toegepast bij vrouwen die kunstmatige voortplantingstechnieken ondergaan zoals IUI en IVF/ICSI. De fertiliteitsassistente zal u uitleggen hoe u de injectiespuit moet klaarmaken en toedienen.

Bewaren

  • U bewaart Ovitrelle in de koelkast (2-8 graden)
  • Bewaar Ovitrelle in de oorspronkelijke verpakking tegen licht.

Bijwerkingen

  • Pijn op de injectieplaats, roodheid, zwelling, jeuk
  • Huiduitslag door overgevoeligheid voor dit middel

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan of indien u het niet vertrouwd.

Wij verwijzen u naar deze link. Op de verpakking van uw Ovitrelle injecties staat een RVG-code. Als u deze invoert kunt u de video met prikinstructies nog eens rustig bekijken.

Vragen

Heeft u vragen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de fertiliteitsassistente 071 582 8048 (Leiderdorp) of op het telefoonnummer 071 517 8351 (Leiden) of mail naar fertiliteitsteam@alrijne.nl (Leiderdorp) fertiliteitspolikliniek@alrijne.nl (Leiden).