Afdelingen & Specialismen

Uw kind heeft mogelijk het RS-virus. In deze folder leest u meer informatie over het RS-virus.


Wat is het RS-virus?

Het Respiratoir Syncytieel Virus (RS-virus) is de meest voorkomende oorzaak van (ernstige) luchtweginfecties bij baby’s en kinderen onder de vier jaar. Het virus komt in de wintermaanden veel voor. Bijna ieder kind is voordat het drie jaar is, besmet geweest met dit virus. Bij de meeste kinderen uit de besmetting zich in een onschuldige luchtweginfectie, die erg veel lijkt op een gewone verkoudheid. Vooral baby’s kunnen van het virus zo ernstig ziek worden dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.Symptomen

De symptomen van een RS-virus kunnen in het begin lijken op een verkoudheid, zoals:


· Milde koorts (meestal minder dan 38.5° C;


· Loopneus;


· Lichte hoest;


· Slecht(er) drinken.Binnen een paar dagen kunnen de symptomen verergeren tot:


· Ernstig hoesten;


· Piepend geluid bij ademhaling;


· Moeite met ademhalen. Dit is te herkennen door een versnelde pompende ademhaling met intrekkingen of neusvleugelen.


· Grauw zien;


· Spugen (vaak bij een hoestbui);


· Uitdroging (Door slecht drinken en soms diarree).Een baby met een verhoogd risico kan snel erg ziek worden. Dan heeft het kindje specialistische zorg nodig.Kan het RS-virus ernstig zijn?

Vaak wordt een infectie met het RS-virus niet opgemerkt, omdat de klachten bij de meeste kinderen op een gewone verkoudheid lijken: een verstopte neus of loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Meestal blijft het hierbij en knapt het kind gewoon weer op. Bij een klein deel van de kinderen breidt de ontsteking zich uit tot in de longen. Deze kinderen hebben het erg benauwd en hoesten zo heftig dat ze er soms van moeten braken. Bij deze benauwdheid drinken baby’s vaak ook minder dan normaal, waardoor het kind kan uitdrogen. Hierbij kan het nodig zijn dat het kindje in het ziekenhuis wordt opgenomen.Besmetting

Het RS-virus is erg besmettelijk. Het virus wordt via de lucht verspreid, maar ook door hoesten en hand- en neuscontact met iemand die besmet is. Het RS-virus komt voor van oktober tot maart/april en bevindt zich vooral in ruimtes waarin veel mensen komen, zoals op kinderdagverblijven en in wachtkamers. Na de besmetting duurt het 2 tot 8 dagen totdat het kind ziek wordt. Het kind zelf blijft ongeveer 10 dagen besmettelijk.


Is een infectie met het RS-virus te voorkomen?

U kunt helpen om een infectie met het RS-virus te voorkomen door vaak uw handen te wassen (in het bijzonder voordat u uw baby aanraakt) en door zeer drukke plaatsen te vermijden. Als een lid van het gezin besmet is met het RS-virus, kunnen er extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zoals regelmatig handen wassen en zorgen dat de baby niet besmet wordt via zakdoeken en andere voorwerpen. Ook voor mensen die met uw baby in aanraking komen, is het belangrijk om zich aan een aantal regels te houden (deze regels staan in de folder onder het kopje verspreiding).Wanneer moet ik een dokter waarschuwen?

U moet uw arts laten weten dat uw kind een luchtweginfectie heeft als uw kind, jonger dan één jaar:


· koorts heeft;


· een hart- of longaandoening heeft;


· te vroeg werd geboren en longproblemen had.


Als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw kind, moet u altijd contact opnemen met uw arts. De arts kan samen met u het beste uitmaken of de symptomen en het gedrag van uw kind aanleiding geven tot verder onderzoek of een doorverwijzing naar een kinderarts.Behandeling

Meestal blijft de infectie met het RS-virus beperkt tot een gewone verkoudheid en is er geen behandeling nodig. De behandeling is ondersteunend. Dit betekent dat wanneer uw kind moeite heeft met ademhalen, het soms nodig kan zijn om uw kind een handje te helpen met zuurstofondersteuning. In het ergste geval kan het nodig zijn om te beademen. In sommige gevallen is verneveling met medicatie nodig. Als uw kind koorts heeft, wordt paracetamol gegeven. Baby’s die door het virus slechter gaan drinken, krijgen meestal een sonde (een slangetje in de neus naar de maag) om ervoor te zorgen dat ze toch genoeg voedingsstoffen naar binnen krijgen.Overnachten in het ziekenhuis

Eén van de ouders kan bij hun kind overnachten. Uw kind ligt waarschijnlijk aangesloten aan een monitor. Probeer niet te veel naar de monitor te kijken, hier is de verpleegkundige verantwoordelijk voor. Er worden met u afspraken gemaakt over het geven van de voeding, de verzorging en het baden van uw kind. De verpleegkundige kan u het advies geven om uw kind zoveel mogelijk in zijn of haar eigen bedje te laten slapen voor een goede observatie en voor zijn of haar rust. Uw kind kan dan ook wat vrijer ademen en bij koorts beter de warmte kwijt.Verspreiding voorkomen

Om te voorkomen dat het virus overgedragen wordt aan andere kinderen, gelden er in het ziekenhuis speciale hygiënische maatregelen voor artsen en verpleegkundigen, zoals:


· het aantrekken van schorten;


· het opdoen van mondmaskers;


· extra handen wassen (handalcohol) na de verzorging van het kind.Ook voor u als familie gelden er speciale hygiëne maatregelen:


· houdt deuren zoveel mogelijk gesloten;


· desinfecteer uw handen met handalcohol bij het verlaten van de kamer;


· bij zichtbare vervuiling uw handen wassen, afspoelen en goed droog maken met een papieren handdoekje.Broertjes en/of zusjes mogen op bezoek komen, ze moeten dan wel op de kamer blijven. Natuurlijk gelden voor hen ook de hygiënische maatregelen.Herstel

De meeste kinderen herstellen volledig en zullen in de toekomst bij een luchtweginfectie niet méér problemen ondervinden dat ieder ander kind. Er zijn maar enkele gevallen bekend van kinderen die vatbaarder zijn geworden voor latere problemen met luchtwegen. Deze vatbaarheid kan ook te maken kunnen hebben met andere medische omstandigheden of een allergie.Kan mijn kind opnieuw het RS-virus krijgen?

Er is een kans dat uw kind opnieuw het virus krijgt. De symptomen zullen dan veel minder ernstig zijn dan de eerste keer.
Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.


Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.


Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: