U heeft pijnklachten. De pijnspecialist behandelt u hiervoor met het medicijn S-Ketamine. U krijgt dit via een infuus. In deze folder vindt u informatie hierover.


In het kort

 • S-Ketamine is een medicijn tegen pijn;

 • Soms mag u geen S-Ketamine gebruiken. In deze folder staat hier meer over.

 • Voorbereiding op de behandeling: Op de dag van de behandeling mag u niet eten en drinken (= nuchter blijven).

 • U wordt u 4-5 uur opgenomen in het ziekenhuis;

 • U kunt last krijgen van bijwerkingen. Deze gaan weg als we stoppen met geven van de S-Ketamine.

 • U mag na de behandeling niet zelf naar huis gaan. Iemand moet u ophalen uit het ziekenhuis.


Wat is S-Ketamine?

S-Ketamine is een sterk medicijn tegen de pijn. Als S-Ketamine via een infuus wordt gegeven kan het helpen:
 • bij sommige soorten zenuwpijn;
 • als de zenuwen in het lichaam veel te geprikkeld zijn (sensitisatie);
 • als er altijd pijn is in een arm of been (Complex Regionaal Pijnsyndroom).
Wanneer mag je geen S-Ketamine gebruiken?
 • Bij sommige psychiatrische ziekten, zoals psychoses of hallucinaties;
 • Bij sommige hart- en vaatziekten, zoals te hoge bloeddruk of pijn op de borst;
 • Bij te hoge oogboldruk (glaucoom);
 • Bij te hoge hersendruk;
 • Tijdens de zwangerschap.
Geldt een van deze genoemde punten voor u? Bespreek dit dan met de arts die u behandelt.

Voorbereiding op het infuus

 • Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Dan kan de behandeling niet doorgaan. Belt u dan met het Pijnbehandelcentrum en geef dit aan ons door.
 • U moet op de ochtend van behandeling nuchter blijven. Dit betekent dat u vanaf middernacht niets mag eten of mag drinken. (Zie de folder nuchterbeleid). Als u medicijnen moet doorslikken, mag u een slokje water nemen. Behalve als de arts die u behandelt iets anders met u heeft afgesproken.
 • Heeft u koorts op de dag dat u het infuus krijgt? Dan kan de behandeling niet doorgaan. Bel dan zo snel mogelijk het pijnbehandelcentrum voor een nieuwe afspraak: telefoonnummer 0172 467 039.
 • U mag bij de behandeling uw eigen kleding aanhouden. Zorgt u ervoor dat u geen nagellak op heeft.
 • De behandeling vindt meestal plaats in dagbehandeling. De behandeling duurt ongeveer 4-5 uur.
 • Na de behandeling mag u 24 uur niet zelf aan het verkeer deelnemen (bijvoorbeeld autorijden, motor- of bromfiets rijden of fietsen). Neem ook geen belangrijke beslissingen. Het medicijn S-Ketamine heeft namelijk bijwerkingen. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
 • Het kan fijn zijn om tijdens de behandeling naar muziek te luisteren. Als u dat wilt kunt u bijvoorbeeld uw mobiele telefoon en een koptelefoontje meenemen.

De behandeling

 • De behandeling gebeurt op het behandelcentrum van de pijngeneeskunde van Alrijne Alphen aan den Rijn.
 • Tijdens de behandeling krijgt u
  • Stickers op uw borst om uw hartslag te meten;
  • Een band om uw arm waarmee wij uw bloeddruk meten;
  • Een knijpertje aan uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten.
  • Een infuus meestal in een bloedvat van uw hand. Via dit infuus krijgt u het medicijn S-Ketamine. Het infuus is aangesloten op een pomp. Via de pomp krijgt u steeds een beetje medicijn. De hoeveelheid die u krijgt wordt langzaam steeds een beetje meer.
De pijn verpleegkundige of de pijnconsulent komt regelmatig bij u langs om te vragen hoe het met de pijn gaat. Ook zal ze vragen of u last heeft van bijwerkingen.
Hoeveel S-Ketamine u krijgt, weten we niet van te voren. Dat is voor iedere patiënt anders. We stoppen met het geven van S-Ketamine als u te veel last krijgt van de bijwerkingen. Of als u een bepaalde hoeveelheid van het medicijn heeft gekregen.

Naar huis

Als u zich weer helemaal goed voelt en alle controles (hartslag, bloeddruk en de hoeveelheid zuurstof in het bloed) goed zijn, mag u naar huis.
U krijgt een afspraak mee voor de controle bij uw pijnspecialist. De pijnspecialist bespreekt dan met u of de behandeling met S-Ketamine heeft geholpen.

Het kan een paar dagen of zelfs een paar weken duren tot de pijn minder wordt. Hoe lang de pijn minder is, weten we niet. Het kan zijn dat u een paar weken minder pijn heeft. Maar het kunnen ook een paar maanden zijn. Helaas helpt het middel niet bij iedere patiënt even goed.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.


Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u ons bellen.
Het secretariaat van het Pijnbehandelcentrum van Alrijne is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur via 071 582 8039.

Het Pijnbehandelcentrum Leiden heeft routenummer 63
Het Pijnbehandelcentrum Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50.