Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijden in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: …………………….…….dag, ……….………. - ………….……. - 20……………- het inspuiten van de radioactieve stof en de vroege scan:tijd: ……….………. uur- het maken van de late scan: tijd: ……………….. uurOp de afgesproken tijd meldt u zich bij:


de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.


Hierna kunt u plaatsnemen in wachtkamer 4.Voorbereidingen

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een schilwachtklierprocedure van een melanoom. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt, en of er voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.


Gammacamera


Gammacamera

Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om de schildwachtklier in beeld te brengen en op de huid te markeren. De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerst het lymfevocht ontvangt vanuit een bepaald lichaamsgebied, in dit geval vanuit de plaats waar het melanoom zit of heeft gezeten.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de scankamer. Voor dit onderzoek gaat u op uw buik of rug op een onderzoekstafel liggen, afhankelijk van de locatie van het melanoom.


U krijgt meerdere injecties met een radioactieve stof in het gebied rond het melanoom, of, als deze al is weggehaald, rond het litteken daarvan.Het maken van de vroege foto's (scan)

Direct na de injecties schuift de MBB’er de tafel tussen de twee koppen van de gammacamera en er worden gedurende ongeveer 45 minuten foto’s gemaakt uit verschillende richtingen.Wachttijd

De radioactieve stof heeft enige tijd nodig om zich via de lymfebanen naar de schildwachtklier te verplaatsen. U mag het ziekenhuis in de wachtperiode verlaten of teruggaan naar de afdeling waar u verblijft. U neemt op de afgesproken tijd weer plaats in wachtruimte 4.Het maken van de late foto's (scan)

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat weer in dezelfde positie op de onderzoekstafel liggen. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven en er worden gedurende ongeveer 60 minuten foto’s gemaakt vanuit verschillende richtingen. Afhankelijk van de plaats van het melanoom zal de gammacamera stilstaan en/of om u heen draaien. Als de schildwachtklier in beeld is gebracht, wordt met watervaste stift een markering op de huid gezet zodat de chirurg tijdens de operatie kan zien waar de schildwachtklier zich ongeveer bevindt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Toestemmingsformulier

Tijdens het onderzoek geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis, terug naar de afdeling waar u bent opgenomen of door naar uw geplande operatie.Duur

Het gehele onderzoek, inclusief wachttijd, duurt ongeveer 3½ uur.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw schilwachtklierscintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.


Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw zorgverzekeringspas;
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer.
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).