Afdelingen & Specialismen

Binnenkort ondergaat u een onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder sedatie. Door deze sedatie valt u in een diepe slaap, waardoor de arts het onderzoek kan uitvoeren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een kortwerkend slaapmiddel.

Ons team

De sedatie wordt uitgevoerd door één van de Sedatie Praktijk Specialisten (SPS). Deze bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen. Bij dit slaap/snurk-onderzoek is het alleen nodig dat u in een diepe slaap valt. Het onderzoek is niet pijnlijk. Er wordt bij deze sedatie een slaapmedicijn (propofol) toegediend via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm. Ook krijgt u extra zuurstof toegediend door een slangetje in de neus.

De effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

  • Het bewustzijn wordt verlaagd door het sedativum (slaapmedicijn), waardoor u in slaap valt.

  • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

Aanmelding

Uw behandelend arts bespreekt met u de mogelijkheid om het onderzoek onder sedatie uit te voeren. Gaat u hiermee akkoord, dan meldt hij/zij u hiervoor aan bij het sedatieteam en wordt een telefonische afspraak gemaakt met één van de Sedatie Praktijk Specialisten. Wij vragen u een digitale vragenlijst in te vullen.

Screening

De Sedatie Praktijk Specialist neemt tijdens de telefonische afspraak de vragenlijst met u door en legt uit hoe de sedatie in zijn werk gaat. Omdat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden, is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Daarom krijgt u ook een telefonische afspraak met een apothekersassistent. Deze noteert welke medicijnen u gebruikt.

Voorbereiding op de dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek onder sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u:

  • in de 6 uur voorafgaand aan het onderzoek niets mag eten.

  • tot 2 uur voor de behandeling alleen nog heldere dranken mag drinken (water, thee, koffie zonder melk en limonade zonder prik). Let op: géén melkproducten, géén vruchtensappen of bouillon.

Als het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt, mag u vóór 7.00 uur 's morgens nog een licht ontbijt nemen: thee, beschuit. Let op: géén melkproducten!

Vervoer naar huis

U mag na het onderzoek onder sedatie beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Regel dus van tevoren dat iemand u na het onderzoek komt ophalen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis. U wordt naar de ontvangstruimte gebracht. Hier wordt u voorbereid op het onderzoek. U neemt plaats op een brancard. U krijgt een infuus in de hand of arm, stickers voor hartcontrole op uw borst, een bloeddrukband om de arm en een saturatieknijper (= zuurstofmeter) op één van de vingers. De Sedatie Praktijk Specialist brengt u naar de behandelkamer. Hij/zij dient de slaapmedicatie toe. Als u slaapt, doet de KNO-arts het onderzoek. De Sedatie Praktijk Specialist blijft tijdens het onderzoek bij u en bewaakt uw bloeddruk, hartslag en ademhaling.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. De Sedatie Praktijk Specialist brengt u naar de uitslaapkamer waar u snel weer wakker wordt. Op de uitslaapkamer zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen. Wanneer u goed wakker bent, mag u weer drinken en eten. Ongeveer een uur na het onderzoek mag u onder begeleiding weer naar huis.

Leefregels en adviezen voor thuis

  • Neem op de dag van de sedatie geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

  • U mag na de sedatie niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over de sedatie, stel ze dan gerust aan de Sedatie Praktijk Specialist, te bereiken via 071 582 8282, toestel 27373. Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek zelf, kunt u het beste stellen aan de verpleegkundige/ behandelend arts van de polikliniek/afdeling waar het onderzoek plaatsvindt. De gegevens vindt u in de folder over het betreffende onderzoek.