Er worden bij sedatie twee soorten medicijnen toegediend via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van geneesmiddelen om het bewustzijn te verlagen (het sedativum), en geneesmiddelen om pijn te verminderen (het analgeticum).

U bent tijdens de roes aangesloten aan bewakingsapparatuur. Na het onderzoek of de behandeling herinnert u zich er vaak niets meer van.