Afdelingen & Specialismen

U heeft een afspraak op het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen a/d Rijn. De behandeling vindt plaats onder sedatie; u krijgt een slaapmiddel toegediend. Uw behandelend arts heeft al enkele zaken met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.


Wat is sedatie

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn van de patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen (sedativa) via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm.Waarom sedatie

Sedatie kan worden toegepast om een onaangename (bijvoorbeeld pijnlijke) behandeling voor de patiënt zo comfortabel te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn. Sedatie kan variëren van wat slaperigheid tot diepe slaap. Het effect hangt af van de gevoeligheid van de patiënt voor het middel, het gekozen geneesmiddel, de manier waarop het wordt toegediend en een eventuele combinatie van geneesmiddelen die elkaar versterken.


Sedatie is maar bij een beperkt aantal behandelingen mogelijk. Of uw behandeling voor sedatie in aanmerking komt, bepaalt de arts die u behandelt.


Niet alle behandelingen kunnen onder sedatie worden uitgevoerd. Soms is het belangrijk dat u opdrachten kunt uitvoeren tijdens de behandeling. Sedatie is dan niet mogelijk.Tijdens het polikliniekbezoek of de belafspraak voorafgaand aan uw behandeling, bespreekt de dokter met u of uw behandeling onder sedatie kan worden gedaan.Effecten van sedatie

 • Het toedienen van sedatie heeft de volgende effecten op uw lichaam:
 • Het bewustzijn wordt verminderd door het sedativum: u wordt slaperig en suf. U maakt de behandeling daardoor niet helemaal bewust mee. Soms bent u na afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd.
 • U blijft wekbaar. Dit betekent dat uw toestand tijdens de sedatie vergelijkbaar is met slapen en niet met een narcose. Tijdens de behandeling kan de pijnspecialist nog wel met u communiceren.
 • Uw reflexen, zoals ademhalen en slikken, blijven intact waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld verslikken, kleiner is.
 • U gaat oppervlakkiger ademhalen waardoor wij u extra zuurstof moeten toedienen.
 • Door de sedatie kunt u minder snel reageren. Daarom adviseren wij u om de eerste 24 uur:
  • niet actief deel te nemen aan het verkeer. Er moet altijd begeleiding aanwezig zijn!
  • geen gevaarlijke machines te bedienen.
  • geen belangrijke beslissingen te nemen.
  • geen alcoholische dranken te drinken.

Belangrijk

 • Meld allergieën voor soja.
 • Meld problemen of complicaties van een sedatie of narcose tijdens eerdere behandelingen en/of ingrepen.
 • Meld het ons als u last heeft van slaapapneu.

Nuchterbeleid

U moet voor de behandeling nuchter zijn (dat wil zeggen niet gegeten of gedronken hebben). U dient zich te houden aan de volgende afspraak:
 • Vanaf middernacht (24.00 uur) voor de behandeling mag u geen vast voedsel meer nemen, dus geen ontbijt.
 • U mag wel blijven drinken tot 2 uur voor de geplande behandeling!
 • Het drinken blijft beperkt tot 4 keuze mogelijkheden: water, heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk.
 • Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook géén snoepgoed.
 • Eventuele medicatie mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de behandeling, behalve als de pijnspecialist het anders met u heeft afgesproken.

Sedatieprocedure

Na het inbrengen van een infuusnaald in uw hand of arm wordt u aangesloten op de bewakingsmonitor. Tevens krijgt u via de neus wat extra zuurstof toegediend. Het sedatiemiddel wordt via het infuusnaaldje in de hand of arm toegediend. Na de behandeling wordt de toediening van het sedatiemiddel gestaakt, waarna u snel wakker wordt.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer of de huiskamer gebracht. Daar wordt u voor korte tijd in de gaten gehouden.
Als uw lichamelijke conditie in orde is en u goed wakker bent, wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag u in overleg met de pijnspecialist weer naar huis.

Complicaties/bijwerkingen

Hoewel sedatie veilig is bestaat er een kans op:
 • Problemen met de ademhaling met zuurstoftekort.
 • Tijdens de behandeling kan de hartslag en/of bloeddruk dalen.
 • Sufheid tot enkele uren na de behandeling.
 • Er kan een bloeduitstorting ontstaan op de plek van het infuus.

Herstel

Het kan soms even (1-3 dagen) duren voordat u zich helemaal fit voelt. Dit is normaal. Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de sedatie.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis is telefonisch te bereiken via 0172 467 039.

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Leiden heeft routenummer 63
Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50.
Daarnaast zijn er spreekuren in De Coepel in Katwijk en in SassemBourg, Sassenheim.