Afdelingen & Specialismen

U heeft een afspraak op het Pijnbehandelcentrum van het ziekenhuis van Alrijne in Alphen a/d Rijn. De behandeling vindt plaats onder sedatie; u krijgt een slaapmiddel toegediend. Uw behandelend arts heeft een en ander al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.


Wat is sedatie

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn van de patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van een slaapmiddel via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm.Waarom sedatie

Sedatie kan worden toegepast om een behandeling voor de patiënt zo comfortabel te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn. Sedatie kan wisselen van wat slaperigheid tot diepe slaap. Het effect hangt af van de gevoeligheid van de patiënt voor het middel en het gekozen geneesmiddel. Ook kunnen medicijnen die u zelf gebruikt de werking versterken.


De pijnspecialist bepaalt welke vorm van sedatie u krijgt. Dit bespreekt de pijnspecialist met u voordat u de behandeling krijgt.Effecten van sedatie

 • Het toedienen van sedatie heeft de volgende effecten op uw lichaam:
 • Het bewustzijn wordt verminderd: u wordt slaperig en suf. U maakt de behandeling daardoor niet helemaal bewust mee. Soms bent u na afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd.
 • U blijft wekbaar. Dit is te vergelijken met slapen en niet met een narcose. Tijdens de behandeling kan de pijnspecialist nog wel met u praten.
 • U kunt gewoon ademhalen en slikken waardoor de kans op problemen als verslikken kleiner is.
 • U gaat oppervlakkiger ademhalen waardoor wij u extra zuurstof moeten toedienen.
 • Door de sedatie kunt u minder snel reageren. Daarom adviseren wij u om de eerste 24 uur:
  • niet actief deel te nemen aan het verkeer. Er moet altijd begeleiding aanwezig zijn!
  • geen gevaarlijke machines te bedienen.
  • geen belangrijke beslissingen te nemen.
  • geen alcoholische dranken te drinken.

Belangrijk

 • Meld allergieën voor soja.
 • Meld problemen of complicaties van een sedatie of narcose tijdens eerdere behandelingen en/of ingrepen.
 • Meld het ons als u last heeft van slaapapneu.

Nuchterbeleid

U moet voor de behandeling nuchter zijn (dat wil zeggen niet gegeten of gedronken hebben). Houd u zich daarom aan de volgende afspraak:
 • Vanaf 6 uur voor de behandeling mag u geen vast voedsel meer nemen, dus geen ontbijt.
 • U mag wel blijven drinken tot 2 uur voor de geplande behandeling!
 • U mag alleen: water, limonade van heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk drinken.
 • Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en ook géén snoepgoed.
 • Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de behandeling. Dit mag niet als de pijnspecialist het anders met u heeft afgesproken.

Sedatieprocedure

Na het inbrengen van een infuusnaald in uw hand of arm wordt u aangesloten op de bewakingsmonitor. Ook krijgt u via uw neus wat extra zuurstof toegediend. Het slaapmiddel wordt via het infuusnaaldje in de hand of arm toegediend. Na de behandeling wordt de toediening van het slaapmiddel gestopt. Daarna wordt u snel weer wakker.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de uitslaapkamer of de huiskamer gebracht. Daar wordt u voor korte tijd in de gaten gehouden.
Als uw lichamelijke conditie in orde is en u goed wakker bent, wordt het infuusnaaldje verwijderd en mag u in overleg met de pijnspecialist weer naar huis.

Complicaties/bijwerkingen

Hoewel sedatie veilig is bestaat er een kans op:
 • Problemen met de ademhaling met zuurstoftekort.
 • Tijdens de behandeling kan de hartslag en/of bloeddruk dalen.
 • Sufheid tot enkele uren na de behandeling.
 • Er kan een bloeduitstorting ontstaan op de plek van het infuus.

Herstel

Het kan soms even (1-3 dagen) duren voordat u zich helemaal fit voelt. Dit is normaal. Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de sedatie.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Wilt u zich 15 minuten voordat u de afspraak heeft bij ons melden? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.


Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne is telefonisch te bereiken 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur via 0172 467 039.

Het Pijnbehandelcentrum van locatie Leiden heeft routenummer 63
Het Pijnbehandelcentrum van locatie Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50.