De voet van u of uw kind is tussen de spaken van een fiets of rijwiel gekomen. Dit heet een spaakverwonding. We zien op de röntgenfoto geen breuk. Ook is er geen grote en/of diepe wond. We behandelen de spaakverwonding onder andere met drukverband.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een spaakverwonding aan de voet.

 • Op de röntgenfoto is geen breuk gezien, de wond is oppervlakkig.

 • We maken geen standaard poliklinische controle afspraak, deze is over het algemeen niet nodig.

 • Na 3 dagen mag u het drukverband en de wondbedekking verwijderen.

 • Maak de wond daarna elke dag met de douche schoon tot deze dicht is.

 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van het drukverband kunt u vinden in de app.

 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze 'Breuklijn' via de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 071 582 8045.

De behandeling

Een spaakverwonding komt in Nederland vaak voor. We behandelen u of uw kind met een wondbedekking en drukverband.

 • 0-3 dagen:

  • Wondbedekking op de wond laten zitten.

  • Wanneer het drukverband los zit, dit vervangen door de tubigrip.

  • Bewegen van de voet op geleide van de pijn.

 • Na 3 dagen:

  • Wond verzorgen volgens onderstaande instructies.

  • Zonder drukverband/tubigrip bewegen van de voet op geleide van de pijn.

Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing.

 • Na 3 dagen mag u het drukverband en wondbedekking verwijderen.

 • U of uw kind mag weer lopen zodra de pijn dat toelaat.

 • Als het drukverband los gaat zitten door het lopen, kunt u deze vervangen voor een tubigrip. De tubigrip is een soort kous. Deze krijgt u in principe mee op de Spoedeisende Hulp. U kunt anders een tubigrip kopen bij de drogisterij. Als uw kind gaat slapen, moet u de tubigrip afdoen.

 • In de nacht kunt u eventueel een kussen onder de voet leggen, zodat de zwelling verder afneemt.

 • Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in.

Instructies wondbehandeling na 3 dagen

Maak de wond elke dag met de douche schoon. Doe dit tot de wond dicht is. Plak zo nodig een nieuwe normale pleister op de wond. Is de wond rood en wordt dit erger? Neem dan contact op met de 'Breuklijn'.

Herstel

Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De wond en enkel genezen meestal binnen enkele weken volledig. Wordt de pijn erger of wordt de pijn de komende 2 weken niet minder? Neem dan contact op met de 'Breuklijn'. Als een controle dan toch nodig is, maken we natuurlijk een afspraak.

Drukverband opnieuw omdoen

Als u het drukverband heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, en u wilt het opnieuw omdoen, kijk dan op www.alrijne.nl/vfc voor instructies. U kunt het benodigde materiaal opnieuw gebruiken of kopen bij de drogist.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de voet en enkel beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de voet/ enkel, oefent uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De 'Breuklijn' van de polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.