Voor blessures of andere sport gerelateerde klachten kunnen zowel professionele als recreatieve sporters bij de sportarts terecht. De sportarts doet ook preventieve sportmedische onderzoeken, al dan niet door sportbonden verplicht gesteld. De sportarts werkt nauw samen met andere zorgverleners.

Blessureconsulten

U kunt bij de sportarts terecht voor advies over alle sportklachten en klachten bij bewegen. De sportarts is er zeker niet alleen voor sporters. Na een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek bepaalt de sportarts of aanvullend onderzoek nodig is. Na afloop van het consult krijgt u een sportadvies en zo nodig een verwijzing naar een van de zorgverleners binnen het netwerk van de sportarts:

 • medisch specialist

 • (sport)fysiotherapeut/manueel therapeut

 • diëtist

 • (sport)psycholoog.

Sportmedische onderzoeken (sportkeuringen)

De sportarts verricht ook sportmedische onderzoeken die al dan niet door sportbonden verplicht zijn gesteld. Het gaat hierbij om:

 • wielrennen (KNWU licentie)

 • tennis (KNLTB)

 • zweefvliegen/Ultra Light (KnVVL)

 • duiken (PADI)

 • Sport en Bewegen (CIOS, ALO)

 • KNAF/KNMV

 • Lausanne Keuring (plotse hartdood)

 • Verplichte sportkeuring voor school

 • Verplichte sportkeuring voor deelname aan een sportevenement

Er zijn verschillende redenen voor een sportmedisch onderzoek:

 • Inschatten of uw manier van sporten verantwoord is;

 • Het vroegtijdig opsporen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten;

 • Het opsporen van hartafwijkingen in rust en tijdens belasting;

 • Advisering om sportblessures te voorkomen;

 • Bepaling van het uithoudingsvermogen (maximale zuurstofopname/VO2 max);

 • Uitgebreide sportadvisering.

Wat kunt u bij een sportmedisch onderzoek verwachten?

 • Een gesprek met de sportarts;

 • Onderzoek van hart, longen en de buikorganen;

 • Onderzoek van de gewrichten, spieren en pezen;

 • Lengte-, gewicht- en vetpercentagebepaling;

 • Onderzoek van de gezichtsscherpte;

 • Longfunctie en bloeddruk (ook bij inspanning);

 • Een eindverslag met sportadviezen;

 • Urineonderzoek op indicatie. U hoeft hiervoor geen urine van thuis mee te nemen.

Eventueel, afhankelijk van het type onderzoek:

 • ECG (hartfilmpje) in rust en bij inspanning;

 • Inspanningstest op de fietsergometer;

 • Uitgebreid bloedonderzoek (hemoglobine, glucose, cholesterol).

Wat neemt u mee?

 • Zweefvliegkeuring: uw brevetnummer (indien in uw bezit).

 • Sportmedische onderzoek: Indien met inspanningstest: sportkleding, sportschoenen, eventueel handdoek en washandje (er is gelegenheid om u op te frissen). Uw licentienummer (indien in uw bezit).

Vergoeding

Sportgeneeskunde zit vanaf 1 januari 2016 in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft wel verwijzing van de huisarts nodig. Een deel van de sportmedische zorg betreft onverzekerde zorg, dat zijn bijvoorbeeld de sportmedische onderzoeken. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de sportmedische onderzoeken via de aanvullende verzekeringen. Wij adviseren u in uw polisvoorwaarden na te gaan of dit ook voor uw zorgverzekeraar geldt. U dient bij onverzekerde zorg altijd zelf de rekening aan ons te voldoen; vervolgens kunt u het aan ons betaalde bedrag bij uw zorgverzekeraar declareren. U kunt voor informatie hierover ook terecht op de website van de FSMI: www.sportzorg.nl De tarieven van de verschillende onderzoeken en keuringen worden vermeld op onze website: www.alrijne.nl

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de polikliniek Sportgeneeskunde van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. U kunt ook mailen naar sportgeneeskunde@alrijne.nl. De polikliniek Sportgeneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 33 en is telefonisch te bereiken via 071 517 8122. De polikliniek Sportgeneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 562 en is telefonisch te bereiken via 071 517 8122. De polikliniek Sportgeneeskunde in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 62 en is telefonisch te bereiken via 071 517 8122.