Afdelingen & Specialismen

Uw arts heeft met u besproken dat u of uw mantelzorger u subcutaan gaat injecteren. Subcutaan betekent onder de huid. De meeste patiënten ervaren het zichzelf injecteren als een eenvoudige handeling. Het voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van anderen. Als u wilt, kunt u de injecties laten geven door uw mantelzorger. De verpleegkundige geeft u en desgewenst uw mantelzorger instructie om het injecteren aan te leren. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen.


Voorbereiding op de instructie

De arts maakt het recept voor de medicatie. U kunt dit recept bij de apotheek inleveren. Wilt u de injectie meebrengen naar de polikliniek, zodat deze bij de instructie gebruikt kan worden?Plaatsbepaling

plaatsen waarop een subcutabe injectie gegeven kan worden

Een subcutane injectie wordt onder de huid gegeven en niet in de huid. De plaatsen waarop een subcutane injectie gegeven kan worden zijn weergegeven met stipjes op de afbeelding:Buik

De buik is een goede plek om te spuiten. Als er in de buik wordt gespoten, is het verstandig om dit in een huidplooi te doen. Rond de navel moet niet worden gespoten omdat in dit gebied vrij veel zenuwen en bloedvaten lopen, waardoor het injecteren pijnlijker kan zijn. Houd altijd 3 vingers afstand rond de navel. Verder kan de buik vanaf ongeveer het middel tot onder de navel worden gebruikt.Bovenbenen

Bij de bovenbenen kan er gespoten worden in het middelste gedeelte van de benen aan de buitenkant. De binnenkant van het been is te gevoelig en er lopen grotere bloedvaten vlak onder de huid. Daarom is het niet verstandig om hier te spuiten.De werkwijze

 • Was uw handen.
 • Zet de materialen, injectiespuit en naaldencontainer klaar op een schone ondergrond.
 • Check altijd of het het juiste medicament is en let op de dosering. Controleer de kant-en-klare spuit op intacte verpakking en houdbaarheidsdatum.
 • Open de verpakking maar laat de spuit nog even in de verpakking liggen.
 • De aanwezige luchtbel in de injectiespuit (bij kant-en-klare injectiespuiten) niet verwijderen; deze zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt geïnjecteerd. Na volledige injectie zal deze luchtbel de ruimte in de naald opvullen zodat alle werkzame stof toegediend wordt. De lucht die in de spuit aanwezig is kan geen schade aanbrengen.
 • Pak de spuit en haal de beschermhoes van de naald. Raak de naald hierbij niet aan en leg de spuit niet meer neer. Heeft u de naald toch per ongeluk aangeraakt, neem dan een nieuw exemplaar.
 • Pak de huidplooi op de prikplaats tussen duim en wijsvinger. De huid moet schoon zijn, maar hoeft niet ontsmet te zijn, tenzij dit zo met u is afgesproken.
 • Steek de naald in één beweging in de huidplooi waarbij u de spuit rechtop houdt, de naald moet helemaal in de huid geprikt worden.
 • Druk de spuit rustig leeg, inclusief luchtbelletje (bij een kant-en-klare injectiespuit).
 • Laat de naald 5 seconden in de huid zitten om te voorkomen dat er vloeistof terug loopt.
 • Trek de naald met één beweging uit de huid en laat daarna pas de huidplooi los. Er kan een druppeltje bloed ontstaan. Een pleister is meestal niet nodig.
 • Deponeer de spuit in een naaldencontainer, gooi deze niet bij het andere afval om te voorkomen dat een ander zich hier aan prikt.
 • Wrijf na het injecteren niet over de injectieplaats. Dit kan blauwe plekken veroorzaken en/of verergeren.

Belangrijk om te weten

 • Een naaldencontainer is verkrijgbaar via uw apotheek en moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval (=gratis).
 • Lees de bijsluiter of informatie van uw apotheek.
 • Zeg het tegen uw specialist als tijdens de behandeling ernstige bijwerkingen optreden, zoals bloedingen of grote blauwe plekken.
 • Stop niet op eigen gelegenheid met het toedienen van de medicijnen.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Contact

Als u vragen heeft over subcutaan injecteren, kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde via 071 582 8050.