Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken voor een TFCC-probleem, maar meestal komt het door een te grote kracht op de pols (bijvoorbeeld een val) waarbij een beschadiging optreedt. Deze beschadiging kan leiden tot slotklachten, instabiliteit of pijn aan de pinkzijde van de pols. De chirurg zal u onderzoeken en soms is verder onderzoek in de vorm van een MRI scan of een kijkoperatie nodig om de oorzaak van de klachten te vinden.

Behandeling

Afhankelijk van de aard en de ernst van de schade beoordelen we wat de beste behandeling is.
We kunnen proberen de klachten te verminderen door een injectie met corticosteroïden of rust met een spalk. Verder kan de handtherapeut proberen met oefeningen het bewegingspatroon van de pols te verbeteren. Hierdoor leert u de spieren in de onderarm beter te gebruiken om de pols te besturen. Daarmee wordt de belasting op het TFCC beter verdeeld.

Wanneer de schade aan het TFCC te groot is om door het lichaam zelf gerepareerd te kunnen worden moeten we een operatie doen om weer voorwaarden voor herstel te creëren. Onze hand- en pols chirurgen zullen in zo’n geval met u bekijken wat de beste operatie voor u is. Dit kan uiteenlopen van het wegschaven van een stukje weefsel, tot het hechten of herstellen van banden.

De operatie wordt in dagbehandeling uitgevoerd onder regionale verdoving. Soms kan worden volstaan met een kijkoperatie (artroscopie) waarbij via kleine gaatjes operatie-instrumenten worden gebruikt in combinatie met een kleine camera. In andere gevallen zal de pols via een snede worden opengemaakt om het TFCC te herstellen.

Nabehandeling

Na een operatie aan het TFCC gaat u naar huis met een drukverband of met een bovenarmsgips (gips tot over de elleboog). Of u gips krijgt en voor hoe lang hangt af van de ingreep. U krijgt een afspraak om eventuele hechtingen te verwijderen en het gips te wisselen. Als het nodig is zal u worden doorverwezen naar onze handtherapeuten om de beweeglijkheid en de aansturing van de pols weer op te bouwen.

Terug naar boven