Uw pijnspecialist/behandelend arts heeft een behandeling van een zenuw aan u voorgesteld. Het doel van de behandeling is uw pijn te verminderen. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling.

Algemene informatie over de behandeling

Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Ze spelen een belangrijke rol bij het veroorzaken of doorgeven van pijn. Door één of meerdere zenuwen te behandelen wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal enige tijd minder wordt doorgegeven.Let op!

 • Als u antistolling (bloedverdunners) gebruikt, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de medewerkers van het Pijnbehandelcentrum.
 • Meld vóór de behandeling als
  • u zwanger bent;
  • bekend bent met: een pacemaker, ICD, neurostimulator;
  • allergieën heeft voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.
 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.
 • Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan er maximaal één persoon bij u blijven.
 • Na de behandeling mag u tot de volgende dag niet zelfstandig een voertuig besturen. Dus niet: autorijden, motorrijden of fietsen.
 • Wij adviseren u om met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum te komen, zodat deze u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn tenzij de pijnspecialist/behandelend arts iets anders met u heeft afgesproken. Ook kunt u de medicijnen die u gebruikt innemen zoals u gewend bent, behalve de met u besproken bloed verdunnende middelen.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van het Alrijne Ziekenhuis op locatie Alphen a/d Rijn. Een kwartier voor de behandeling verwachten wij u in het Pijnbehandelcentrum. U kunt zich aanmelden bij de centrale balie bij de hoofdingang van het Alrijne ziekenhuis. De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer op het OK complex.

De behandeling

Een behandeling van de zenuw kan op verschillende manieren gedaan worden:
Therapeutische behandeling
Afhankelijk van de plaats waar geprikt wordt, ligt u op uw buik of rug op de behandeltafel. De pijnspecialist voert de behandeling uit en wordt hierbij geholpen door de consulent pijnbestrijding of anesthesiemedewerker en een röntgenlaborant. Onder röntgendoorlichting en/of echogeleiding wordt het te behandelen gebied op een monitor zichtbaar gemaakt. De pijnspecialist plaatst één of meerdere naalden in de buurt van de zenuw. Voor een goed röntgenbeeld is het meestal nodig om contrastmiddel te gebruiken. Als de naald op de juiste plaats zit, spuit de pijnspecialist verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmer (corticosteroïd) in.
De behandeling duurt 10-15 minuten.

PRF (Pulsed Radio Frequente stroom) behandeling

Het plaatsen van de naald gaat op dezelfde manier als bij de therapeutische blokkade. De pijnspecialist controleert met kleine elektrische stroompjes de positie van de naaldpunt. Als de juiste zenuw is gevonden wordt er verdovingsvloeistof ingespoten en de behandeling gestart. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd waardoor de naaldpunt wordt verwarmd. Uw spierkracht en gevoelsfunctie zullen hetzelfde blijven. Soms wordt deze behandeling gecombineerd met een therapeutische behandeling en wordt er ook een ontstekingsremmer (corticosteroïd) ingespoten.
De behandeling duurt 15-20 minuten.

Na de behandeling

Als alles in orde is, mag u zo snel mogelijk weer naar huis

Weer thuis

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (een tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt omdat de naald geplaatst wordt in een geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste dagen toenemen. Dit duurt meestal één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of Paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter. Op de dag van de behandeling adviseren wij u om rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt sterk ontraden.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het mogelijke effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijnklachten heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig. Er wordt in overleg met de pijnspecialist een bel/controle afspraak met u gepland om het resultaat te beoordelen.

Bijwerkingen

 • Doof gevoel: in armen, borst, benen of een ander lichaamsdeel afhankelijk van de plaats van de behandeling. Dit verdwijnt na enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.
 • Krachtsvermindering in armen of benen. Dit is tijdelijk van aard.
 • Napijn als gevolg van de injectie. Deze kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering die op de bijsluiter staat.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
 • Spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 • Als er ontstekingsremmers zijn ingespoten kunt u de eerste dagen na de behandeling tijdelijk last hebben van: een rood en warm gezicht, opvliegers, ontregelde menstruatie, spierkramp of verhoogde bloedsuikerspiegel. We raden patiënten met suikerziekte aan om de eerste dagen regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren.
 • De anticonceptiepil kan één cyclus minder betrouwbaar zijn.
 • Krijgt u, afhankelijk van de plaats van behandeling, problemen met plassen, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Wordt u na een zenuwbehandeling ter hoogte van de borstkas kortademig, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Krijgt u na de behandeling koorts (boven de 39 °C ) neem dan contact op met uw huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.