Afdelingen & Specialismen

In het kort

 • U krijgt een trombolyse behandeling (= Altplase behandeling).

 • Een trombolyse behandeling is nodig als een bloedstolsel een slagader of bypass verstopt.

 • U wordt opgenomen via de Spoedeisende Hulp.

 • U krijgt een medicijn dat het stolsel in de slagader of bypass oplost via een katheter.

 • U moet de hele behandeling in bed liggen (= bedrust).

 • Bij klachten neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie.

In deze folder leggen wij uit wat een trombolyse behandeling is. Deze behandeling is nodig als een bloedstolsel een slagader of bypass verstopt. Uw situatie kan anders zijn dan dat in deze folder staat.

De opname

U wordt opgenomen via de spoedeisende hulp (SEH). U bespreekt met de arts en de verpleegkundige:
 • wat er op de SEH gebeurt;
 • wat er op de Intensive Care (IC) gebeurt;
 • de behandeling;
 • de periode na de behandeling.
Als u nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen.

De verpleegkundige begint met de voorbereidingen voor de behandeling. U krijgt 2 infusen. 1 infuus is voor het afnemen van bloed. Via het andere infuus krijgt u het medicijn heparine. Ook krijgt u een blaaskatheter (= een soepel slangetje waardoor de plas uit de blaas kan wegstromen). U krijgt de blaaskatheter omdat u tijdens en na de behandeling in bed moet blijven liggen. Daarna gaat u naar de IC. De behandeling duurt meestal 2 tot 3 dagen (maximaal 72 uur). Tijdens de hele behandeling ligt u in bed (= bedrust): plat op uw rug met gestrekte benen. U mag niet uit bed.

Op de IC wordt constant uw zuurstofgehalte, bloeddruk en polsslag gemeten. Daarnaast controleren we bij u:
 • de bloedstroming van het lichaamsdeel waar het bloedstolsel zit;
 • uw bloedwaarden (geven aan hoe gezond het bloed is);
 • of de katheter goed zit en niet nabloedt.

De behandeling

U krijgt een medicijn dat het stolsel in de slagader of bypass oplost. Zo kan het bloed beter door uw (slag)aderen stromen. U krijgt dit medicijn meestal via een bloedvat (slagader) in uw lies.

U gaat naar de afdeling Radiologie. De radioloog verdooft de lies. Daarna schuift de radioloog een katheter (= een dun slangetje) via de slagader in uw lies naar het stolsel dat in het bloedvat zit. Hiervoor gebruikt de radioloog röntgendoorlichting. Het is heel belangrijk dat u stil ligt tijdens dit onderzoek.
Het medicijn wordt via de katheter gegeven. Dit medicijn krijgt u 48 uur. Als het nodig is, krijgt u het medicijn nog 24 uur langer. Tijdens de behandeling moet u plat in bed liggen. Er zijn geen uitzonderingen. De verpleegkundigen helpen u met de zorg die u nodig heeft.

Daarnaast krijgt u heparine. Dit medicijn zorgt ervoor dat het bloed door uw hele lichaam dun blijft. De heparine krijgt u via het infuus in uw arm. Voelt u zich tijdens de behandeling niet goed? Zeg dit dan tegen de verpleegkundige!

Tijdens de behandeling krijgt u elke dag een controle angiografie (= röntgenfoto met contrastmiddel). Zo kunnen we zien of het bloedstolsel kleiner wordt. Als het stolsel niet kleiner wordt, bespreekt de arts met u welke andere behandeling mogelijk is.
3 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten en drinken. Dit voorkomt misselijkheid tijdens het onderzoek.

Na de behandeling

Na de behandeling, haalt de arts de katheter uit uw lies. De plaats waar de katheter heeft gezeten wordt afgedrukt en u krijgt een drukverband. Het drukverband zorgt voor druk. Op deze manier gaat het prikgat in de slagader dicht. Het drukverband moet minimaal 8 uur blijven zitten. Ook moet u een paar uur in bed blijven liggen. De radioloog of chirurg bepaalt hoe lang u moet blijven liggen. Meestal heeft u 12 uur bedrust na het weghalen van de katheter. Hiervan is 6 uur platte bedrust.

Mogelijke complicaties

Door de trombolyse behandeling kunt u last krijgen van bijwerkingen. U kunt last krijgen van:
 • hoofdpijn;
 • buikklachten;
 • misselijkheid en overgeven;
 • koorts;
 • rillingen;
 • een allergische reactie.

Er kunnen bloedingen ontstaan bij de insteekopening of ergens anders in uw lichaam. Als u een bloeding krijgt, kunnen we eerder stoppen met de behandeling.

Weer naar huis

Als na de behandeling het bloedvat weer open is en het bloed dun genoeg mag u weer naar huis. U krijgt na de behandeling bloedverdunners voorgeschreven. Uw arts of verpleegkundige geeft u uitleg over het gebruik van de bloedverdunners.

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met de behandeld specialist, via de polikliniek Chirurgie. De polikliniek chirurgie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur en 13.30 en 15.30 uur via 071 582 8045.

De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40.
De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85.
De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze folder, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundigen van de afdeling. Vindt u dat in deze folder bepaalde informatie mist of niet duidelijk is, dan horen wij dat graag.

Patiëntenvereniging

De Hart&Vaatgroep, van en voor mensen met een hart- of vaatziekte is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen kunnen bij de Hart&Vaatgroep terecht.

De Hart&Vaatgroep houdt zich bezig met:
 • informatievoorziening;
 • lotgenotencontact;
 • leefstijl en bewegen;
 • belangenbehartiging;
 • vakantieweken.
Contact patiëntenvereniging
De Hart&Vaatgroep
Prinses Catharina-Amaliastraat 10
2496 XD Den Haag
088-111 1600
info@hartenvaatgroep.nl
www.hartenvaatgroep.nl