Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Uw kind wordt op ………………………dag, ……………………….- …………………………… - 20…om ……………………. uur nuchter verwacht in


 • Alrijne Ziekenhuis Leiden. U meldt zich bij het Behandelcentrum OK (BOK), routenummer 37.
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. U meldt zich op afdeling C5.
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan de Rijn. U meldt zich op afdeling B1 (routenummer 72).

De adressen van de ziekenhuislocaties vindt u op de voorzijde van deze folder.


Uw arts heeft voorgesteld trommelvliesbuisjes te plaatsen in de oren van uw kind. Een trommelvliesbuisje is een kunstmatige opening in het trommelvlies. Door trommelvliesbuisjes kan vocht uit het middenoor gemakkelijk weglopen en kan er lucht in het middenoor komen. Hierdoor kan uw kind beter gaan horen. Ook is er dan minder kans op een ontsteking van het middenoor.


De functie van het trommelvliesbuisje

Het trommelvliesbuisje neemt tijdelijk de functie van de buis van Eustachius over. Deze buis is de verbinding van de neus naar het oor.


Bij jonge kinderen zit de buis van Eustachius wel eens dicht, bijvoorbeeld door een verkoudheid. Hierdoor kan zich vocht ophopen in het middenoor. Dit kan oorontstekingen en slechthorendheid veroorzaken.


Door een buisje te plaatsen in het trommelvlies, maakt de arts een opening van het middenoor naar de buitenlucht. Hierdoor kan het vocht uit het oor weglopen en kan er lucht het middenoor in. Zo kan het oor weer normaal functioneren. Een buisje in het trommelvlies kan geen kwaad. Maar vuil water en zeepwater kunnen wel via de opening van het buisje een infectie in het middenoor veroorzaken.


oor


1. = gehoorgang


2. = trommelvlies


3. = trommelvliesbuisje


4. = buis van Eustachius


5. = middenoor en gehoorbeentjes


6. = binnenoor (= slakkenhuis)Voorbereiding op de ingreep

Voorbereiding thuis

 • Koop alvast paracetamol: zetpillen of tabletten voor na de operatie.
 • Geef uw kind vanaf vijf dagen voor de operatie géén pijnstillers meer die een bloedverdunnende werking hebben, zoals Aspirine, APC, acetylsalicylzuur.
  Als uw kind pijn heeft, kunt u het wel een tablet of zetpil paracetamol geven.
Het is belangrijk dat u uw kind zelf al vertelt wat er gaat gebeuren. Enkele tips:
 • Begin op tijd met vertellen. Uw kind kan aan het idee wennen en u kunt het nog eens herhalen.
 • Vertel uw kind dat het best verdrietig mag zijn en dat het mag huilen.

Opname

Het plaatsen van de trommelvliesbuisjes gebeurt meestal in dagbehandeling. Dit betekent dat uw kind wel in het ziekenhuis wordt opgenomen, maar geen nacht hoeft te blijven. Deze ingreep vindt plaats in onze locaties Leiderdorp en Leiden, maar er zijn verschillen voor wat betreft de opnameprocedure en wachtruimte. We zijn bij deze folder uitgegaan van een algemene procedure.

De dag van de ingreep

Doe uw kind kleding aan die gemakkelijk uitgaat en goed wasbaar is.
Als uw kind lang haar heeft, verzoeken wij u twee vlechten of lage paardenstaartjes te maken. Gebruik liever geen speldjes. Neem voor uw kind een vertrouwd stuk speelgoed of knuffeldier mee.

Neem contact op met de polikliniek KNO als:
 • Uw kind drie weken voor de opname in contact is geweest met een kinderziekte.
 • Uw kind meer dan 38º C temperatuur heeft.
 • Uw kind twee dagen voor de ingreep een DKTP-vaccinatie heeft gehad.
 • Uw kind veertien dagen voor de ingreep een BMR-vaccinatie heeft gehad.

Vooronderzoek

Tijdens het preoperatief spreekuur (POS) is met u besproken hoe uw kind in slaap wordt gebracht, met een kapje of prikje. U heeft ook informatie gekregen over het nuchterbeleid (nuchter = niet gegeten of gedronken hebben). Deze informatie kunt u ook nalezen in de folder Uw kind wordt geopereerd - Ouders mee naar de operatiekamer

Voorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is vóórdat het onder narcose gaat. Kinderen met een gevulde maag kunnen gaan braken als zij narcose krijgen. Dit kan ernstige complicaties geven. Er kan bijvoorbeeld bij het onder narcose brengen maaginhoud in de longen terechtkomen.

Voorbereiding van de ouders

Moet uw kind nuchter zijn, dan raden we u als ouders aan toch gewoon te ontbijten. Het heeft geen zin om uit solidariteit met uw kind ook nuchter te blijven. Zorg dat uw maag gevuld is. Op die manier kunt u beter tegen eventuele spanningen bij uw kind en uzelf.

De operatie

U meldt zich op de afgesproken tijd in het ziekenhuis.
U en uw kind worden door een verpleegkundige opgehaald. Eén ouder of verzorger mag mee naar de operatiekamer en mag bij het kind blijven totdat het in narcose is. Uw kind wordt in de operatiekamer op de operatietafel gelegd. U mag ernaast staan en het vasthouden. De anesthesioloog brengt uw kind in narcose. Uw kind krijgt hiervoor een kapje over zijn neus en mond, of er wordt een infuus ingebracht.

Vlak voordat uw kind geheel in narcose is gebracht, kan het zich even onrustig bewegen. Ook blijven de ogen, ondanks de narcose, soms open. Dit zijn normale reacties op het narcosemiddel. Zodra uw kind slaapt, gaat u terug naar de wachtkamer. De trommelvliesbuisjes worden nu geplaatst. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten.

Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer en blijft daar onder toezicht van verpleegkundigen totdat het wakker wordt. Dan haalt de verpleegkundige u op en brengt u bij uw kind in de uitslaapkamer. Als uw kind zich weer goed voelt, mag het na ongeveer een half uur tot een uur mee naar huis.

Meestal heeft het kind na deze ingreep weinig tot geen pijn.

Nazorg thuis

Eén uur na de ingreep mag uw kind weer drinken. Als uw kind zich goed voelt mag het naar buiten.

De periode na de operatie

Loopoor

In een enkel geval krijgt uw kind na de operatie een loopoor. Dan loopt er dun oorsmeer uit het oor. Als dit langer dan drie dagen duurt, moet u contact opnemen met de polikliniek KNO. De arts zal dan oordruppels voorschrijven.

Water

 • De eerste twee weken moet u voorzichtig zijn met water in de oren. Bij douchen en haren wassen kunt u het beste een propje vette watten in de oren van uw kind doen.
 • De eerste twee weken mag uw kind nog niet zwemmen.
 • Het is beter geen badschuim meer te gebruiken. In tegenstelling tot gewoon water kan zeepwater namelijk wel door het openingetje van het trommelvliesbuisje. U kunt de haren gewoon wassen met shampoo, want het water loopt meestal niet in het oor.
 • Na twee weken mag uw kind weer zwemmen zonder oordopjes.
 • Als uw kind regelmatig oorpijn of een loopoor (pus uit het oor) krijgt na het zwemmen is het verstandig om oordopjes te gebruiken. Deze kunt u laten aanmeten op de polikliniek KNO in Leiden of Alphen of bij een hoortoestellenwinkel (audicien). Als dit niet helpt, kan uw kind beter een tijdje met zwemmen stoppen
Een loopoor schoonmaken
Maak met een wattenstaafje alleen het begin van de gehoorgang zoveel mogelijk schoon. Houd het wattenstaafje in de gehoorgangopening en laat het watje de pus opzuigen. Met behulp van enkele wattenstaafjes kan het oor goed worden schoongemaakt. Als het loopoor na 3 dagen nog niet over is, moet u contact opnemen met uw huisarts of specialist. Deze zal dan meestal oordruppeltjes en soms een antibioticakuur voorschrijven.
Het druppelen van het oor
 • Leg uw kind neer met het loopoor naar boven. Trek de oorschelp een beetje naar achteren, zodat u de gehoorgang goed kunt zien.
 • U moet drie keer per dag enkele druppels in het oor laten lopen. Vaak is 7-10 dagen oordruppelen genoeg.
 • Druppel het oor niet langer dan voorgeschreven is. Als u te lang druppelt, werken de druppels niet goed meer, of kan overgevoeligheid voor dit medicijn ontstaan. Het is daarom niet verstandig om uit voorzorg de oren te druppelen na het zwemmen! Als het loopoor ondanks het gebruik van oordruppels niet overgaat, moet de kno-arts het oor schoonmaken. Meestal gebeurt dit met een zuigbuisje (‘stofzuigertje’).

Complicaties

Plaatsing van trommelvliesbuisjes is een veilige operatie. De belangrijkste complicatie is het ontstaan van een gaatje in het trommelvlies nadat het buisje is uitgegroeid. Een gaatje kan echter ook ontstaan als gevolg van een oorontsteking. Een klein gaatje in het trommelvlies heeft meestal weinig gevolgen voor het gehoor. Zijn er toch problemen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Is de polikliniek KNO gesloten, neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH ). De telefoonnummers vindt u achterin deze folder.

Hoe lang blijven de buisjes zitten?

Buisjes blijven gemiddeld negen maanden tot een jaar in het trommelvlies zitten. Dit is van tevoren niet precies te voorspellen. Daarom is het nodig om de oren elk half jaar door de kno-arts of door de huisarts te laten controleren.
Het trommelvliesbuisje hoeft bijna nooit te worden verwijderd. Het wordt spontaan door het trommelvlies uitgestoten.
Opnieuw plaatsen van buisjes is alleen nodig als de klachten terugkomen. Dit komt heel soms voor. Als dit gebeurt, is het goed om te weten dat de oorproblemen meestal vanzelf overgaan op 6-8-jarige leeftijd.

Afspraak voor controle

Ongeveer 8 weken na de ingreep komt u met uw kind voor controle op het spreekuur van de kno-arts. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Afsprakenbureau, telefoonnummer: 071 517 8420. U kunt maximaal 6 weken vooruit een afspraak maken.


Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek.

De polikliniek KNO Alrijne Leiden heeft routenummer 17.
De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19.
De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44.

De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8051.


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.