Oorzaak

De tumor bestaat uit de zogenaamde reuscellen. De oorzaak van het ontstaan van de reusceltumor is onbekend. De tumor ligt vaak naast een eindgewricht. De tumor komt het vaakst voor bij vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Een reusceltumor hoeft geen klachten te geven. Als de zwelling zich vlakbij een gewricht bevindt kan het klachten geven. De klachten kunnen bestaan uit lokale zwelling, pijn tijdens belasten en soms een bewegingsbeperking van het gewricht.

Behandeling

De plastisch chirurg stelt de diagnose aan de hand van een lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto. Soms is het ook nodig om een CT-scan of een MRI-scan te maken.
De reusceltumor wordt operatief verwijderd. De operatieve ingreep kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De reusceltumor wordt verwijderd. Hierna wordt de wond met hechtingen gesloten.

Nabehandeling

Na de operatie krijgt u een verband om de vinger, let erop dat het verband niet nat wordt. Na twee dagen mag u het verband zelf verwijderen. Hierna mag de wond wel nat worden. De hechtingen worden na 10-12 dagen op de polikliniek plastische chirurgie verwijderd. Als bewegen na de operatie niet goed lukt kan een verwijzing naar de handtherapeut noodzakelijk zijn. Deze begeleidt u tijdens het herstel en helpt u de hand weer zo goed mogelijk te gebruiken.

Terug naar boven