Afdelingen & Specialismen

Er is bij u een steen in de nier of urineleider vastgesteld. De uroloog heeft een operatieve behandeling door middel van een ureterorenoscopie (URS) voorgesteld en u hebt uitleg gekregen over de operatie, de gevolgen en de risico’s. Voor een goed verloop van de operatie is het van belang dat u deze folder goed doorneemt en de adviezen uit de folder opvolgt. Deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de uroloog heeft gehad.


Ureterorenoscopie

De urineleider (ureter) is de afvoerende buis tussen de nier en de blaas. De urineleider verzorgt het urinetransport van nier naar blaas. Een klein steentje in de ureter wordt over het algemeen vanzelf uitgeplast. Soms is een steen te groot of zijn er te veel (pijn)klachten waardoor besloten wordt om de steen operatief te verwijderen.


Bij een ureterorenoscopie brengt de arts een dunne slang met camera (de ureterorenoscoop) via de plasbuis en blaas in de urineleider. Met behulp van een laserstraal en röntgendoorlichting kan de uroloog de steen vergruizen en verwijderen.


De ureterorenoscopie gebeurt over het algemeen onder algehele narcose. Hoewel er na een ureterorenoscopie geen uitwendige wond zichtbaar is, wordt ureterorenoscopie wel beschouwd als een operatie. U moet rekenen op een ziekenhuisopname van ongeveer 1 tot 2 dagen, afhankelijk van het verloop en het herstel.Voorbereiding op de opname

U wordt door de uroloog aangemeld bij het opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname. U krijgt van de secretaresse een telefoonnummer en u maakt zelf een afspraak voor het pre-operatief spreekuur (POS).


Deze afspraak heeft als doel alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie en verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Ook krijgt u daar de informatie over hoe laat en waar u, op de dag van de operatie, wordt verwacht in het ziekenhuis.


Bij de oproep krijgt u tevens een vragenlijst. U wordt verzocht deze vooraf in te vullen en mee te nemen.


Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze voor de operatie stoppen. De anesthesist zal samen met de voorschrijvende arts het moment bepalen waarop u hiermee moet stoppen.Plaats

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.De operatie

De URS wordt meestal onder algehele narcose verricht. U ligt op de rug met uw benen in de beensteunen. De uroloog brengt de ureterorenoscoop via de plasbuis en blaas in de urineleider. De ureterorenoscoop wordt voortdurend met vloeistof gespoeld. Dit zorgt voor verwijding van de ureter. De uroloog kan het instrument daardoor opschuiven tot op de steen. Soms is het mogelijk de steen met behulp van speciale instrumenten (paktangetje, korfje) vast te pakken en geheel te verwijderen. Het kan zijn dat de steen eerst moet worden verkleind met behulp van een laser. Daarna worden de kleine deeltjes van de steen verwijderd. Soms wordt de steen tot zand vergruisd wat u dan vanzelf met de urine mee geloosd zal worden.


Over het algemeen wordt tijdens de operatie röntgendoorlichting gebruikt. Soms gebruikt de arts daarbij contrastmiddel om de urineleider en de steen beter te kunnen zien.


Na verwijdering van de steen(deeltjes) wordt soms een dun slangetje achtergelaten in de urineleider (dit noemen we een dubbel J). Dit slangetje helpt om kleine wondjes goed te laten genezen en tegelijkertijd de urine goed naar beneden af te kunnen laten lopen. Zo wordt een koliekaanval voorkomen. Dit slangetje ligt met één krul in de nier en het andere uiteinde ligt met een krul in de blaas.


De uroloog plaatst ook een urinekatheter in de blaas. Dat is een slangetje in de plasbuis dat de urine met soms wat steengruis vanuit uw blaas naar buiten afvoert.Duur van de operatie

De duur van de URS is gemiddeld 60-120 minuten en hangt onder andere af van de grootte van de steen.Na de operatie

 • heeft u een infuus in de arm voor het toedienen van vocht;
 • heeft u een blaaskatheter (dit is een slangetje dat via de plasbuis in de blaas is gebracht);
 • kan de urine bloederig zien;
 • mag u gewoon eten;
 • is het belangrijk dat u goed drinkt.
De blaaskatheter wordt de dag na de operatie verwijderd, hierover beslist de uroloog. Nadat u goed zelf heeft geplast mag u in principe naar huis.

Risico’s en complicaties

De URS is een veilige behandeling maar zoals aan elke behandeling of operatie zijn ondanks alle voorzorgsmaatregelen risico’s verbonden.
 • De ureterorenoscoop kan niet altijd gemakkelijk in de urineleider worden gebracht. De ureter is soms vernauwd of gekronkeld waardoor de ureterorenoscoop niet kan worden opgeschoven. Soms raakt de wand van de ureter beschadigd (perforatie). Doorgaans wordt de ingreep in dat geval gestopt. De beschadiging aan de ureter sluit meestal spontaan, maar soms is een operatie noodzakelijk om het defect te herstellen.
 • Wanneer de steen niet kan worden bereikt met de ureterorenoscoop wordt er gepoogd om een slangetje achter te laten in de urineleider. In de 1-2 weken na de operatie wordt de urineleider opgerekt waardoor bij een tweede operatie het wel mogelijk is om de steen te bereiken.
 • Door het gebruik van medische instrumenten kan er na de operatie een urineweginfectie optreden. Om dit te voorkomen krijgt u tijdens de operatie eenmalig een gift antibiotica via het infuus.
 • Heel zelden scheurt de urineleider dan is een open operatie nodig om dit te herstellen.
 • Na de operatie kunt wat last krijgen van bloedverlies in de urine. Het advies is dan om voldoende te drinken (anderhalf liter water).

Ontslag

U krijgt van de afdelingssecretaresse een afspraak mee voor een poliklinische controle. Als u een dubbel J katheter heeft gekregen, zal deze tijdens het controlebezoek ook verwijderd worden. Dit is wel afhankelijk van hoe het met u gaat. Het verwijderen van de dubbel J katheter gebeurt door middel van een cystoscopie (zie folder Blaasonderzoek).

Regels voor thuis

 • U mag normaal eten en drinken.
 • U mag direct na de operatie weer fietsen, autorijden, zwemmen en tillen.
 • De urine kan geruime tijd na de ingreep rosé kleurig zijn Dit wordt geleidelijk minder.
 • Het is mogelijk dat u nog wat reststeentjes uitplast. Dit gaat soms met een schrijnende pijn gepaard. Als u een steen uitplast, vang deze dan op en breng hem mee naar de polikliniek Urologie voor onderzoek.
 • Na de ingreep kunnen kortdurend koliekpijnen optreden. Deze zijn goed te bestrijden met pijnstillers zoals Paracetamol (3 x daags 1000 mg).
 • Blaaskrampen kunnen worden veroorzaakt door de achtergelaten dubbel J katheter. Dit is vervelend maar normaal.
 • Als de uroloog de steen goed heeft kunnen verwijderen en uw herstel verloopt goed, kunt u in principe één week na de operatie weer aan het werk.

Antistolling

Hebt u voor uw opname bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan hoort u bij ontslag wanneer u hiermee weer kunt starten.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • Als het bloedverlies erger wordt of u plast stolsels;
 • Als u helemaal niet meer kunt plassen;
 • Als u koorts heeft, boven de 38,5 ºC;
 • Als pijnmedicatie onvoldoende werkt;
 • Als u de blaaskrampen niet vertrouwt of klachten toenemen;
 • Als u aandrang heeft om te plassen, maar dit niet lukt.

Tijdens kantoortijden

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie.

Buiten kantoortijden

In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 Urologie:
071 582 9019.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.