Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over de UVB-lichtbehandeling. De behandeling met UVB (ultraviolet B) wordt vooral toegepast bij mensen met psoriasis, eczeem, vitiligo, chronische jeukklachten en bij patiënten met overgevoeligheid voor zonlicht.Door de UVB-lichtbehandeling kan uw huidziekte verminderen in ernst, of u kunt (bijna) totaal klachtenvrij worden, waardoor u een bepaalde periode minder klachten heeft. Het effect van de behandeling verschilt van patiënt tot patiënt.

Hoe verloopt de UVB-lichtbehandeling?

Voorafgaand aan de behandeling informeren wij naar uw huidtype. We vragen ook hoe uw huid reageert op blootstelling aan zonlicht en naar de mate van bruin worden. Met behulp van deze gegevens bepalen we het schema van de belichting.


U komt 2 x per week. De eerste belichting duurt enkele seconden; deze belichtingsduur wordt gedurende de behandeling geleidelijk aan opgehoogd. De duur van de behandeling varieert, maar kan enkele maanden duren. Het is zeer belangrijk dat de behandeling niet of zo weinig mogelijk wordt onderbroken; anders heeft de therapie aanzienlijk minder resultaat. Pas na ongeveer twaalf belichtingen zal enig resultaat zichtbaar zijn.Deelbelichting

Als u alleen voor uw handen en/of voeten een UVB-lichtbehandeling moet ondergaan is het op de locatie Alphen a/d Rijn en Leiderdorp mogelijk gebruik te maken van speciale UVB lichtbakken.


Soms is er een gecombineerde behandeling van UVB lichtbakken en cabine nodig om u de juiste behandeling te kunnen geven.Cabine

Tijdens de behandeling staat u geheel ontkleed in een cabine. Ook de sieraden graag afdoen. Deze cabine kunt u op elk moment verlaten, zodra u de deur opent, stopt de belichting automatisch.


De assistente houdt bij hoeveel licht u tijdens iedere behandeling krijgt. Dit gebeurt in Joules.Nadat de assistente de time out vragen met u heeft doorgenomen, stelt zij de cabine voor u in en zal zij de kamer verlaten. Graag een stuk papier op bodem in de cabine leggen, waar u tijdens de behandeling op kunt staan. U kleedt zich dan uit en kunt zelf de cabine instappen en de deur achter u dicht doen. In de cabine zitten handgrepen, deze graag zo hoog mogelijk vasthouden. Het apparaat piept en het licht gaat uit als u de juiste dosis heeft gekregen; dit is voor u het teken dat u de cabine kunt verlaten.U kunt de deur van de behandelkamer niet afsluiten. Voor uw privacy is er een extra gordijn dat u dicht kunt schuiven. Op deze manier kunnen wij altijd handelen als er problemen zijn.


In de cabine is een noodknop bevestigd. Als u hierop drukt, gaat er een bel bij de polikliniek. U kunt hiervan gebruik maken als er problemen zijn, bijvoorbeeld als de cabine niet werkt of als u zich niet lekker voelt.Beschermingsmaatregelen

Tijdens de belichtingen draagt u een brilletje om uw ogen te beschermen. De assistent zal u zo'n brilletje geven. Graag dit brilletje bij iedere belichting meenemen en ook dragen. Mocht u toch vergeten zijn uw brilletje mee te nemen dan graag dit melden aan de assistente.


Tijdens de hele behandeling met UVB dient u blootstelling aan zonlicht op de dag van de belichting te vermijden. Indien het niet mogelijk is om het zonlicht te vermijden, dient u uw huid te beschermen met een zonnebrandmiddel, factor 10 of hoger.Het is niet wenselijk om van ziekenhuislocatie te wisselen, dit i.v.m. het verschil in de cabines. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan zal de belichting daar op aangepast worden.Hygiëne omkleedruimte

Nadat u in de lichtcabine bent geweest stellen wij het op prijs dat u, indien nodig, de vloer van de omkleedruimte aanveegt met de aanwezige swiffer; daarna kunt u de schilfers opvegen met de stoffer en het blik. Het papiervel waar u in de lichtcabine op gestaan heeft, graag ook even opruimen.


Er liggen ook vochtige doekjes om de stoel in de kleedruimte en de beugels van de lichtcabine schoon te maken.Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van de UVB behandeling is verbranding (pijnlijke roodheid, in een zeldzaam geval ook blaren). Enige roodheid is overigens normaal en zelfs noodzakelijk, omdat dan pas de therapie succesvol is. Maar dit mag maximaal 1 dag aanhouden. Duurt dit langer en heeft u veel pijn (gehad) of heeft u blaren, meld dit dan aan de assistente. Deze kan dan met de dermatoloog overleggen of de belichtingsdosis moet worden aangepast. Soms schrijft uw dermatoloog u een huidcrème voor om de verbranding wat te verzachten.Door de UVB-lichtbehandeling wordt de huid droger. Dit kan klachten van jeuk veroorzaken. U kunt deze klachten verminderen door dagelijks uw huid in te smeren met een vette crème. De dermatoloog geeft u hiervoor een recept. Heeft u geen recept ontvangen, meldt u dit dan even bij de assistente.


Meer informatie over een droge huid en wat u hiertegen kunt doen, leest u in de folder Droge huid.


Let op! U mag een crème of zalf pas NA de belichting op uw huid aanbrengen! Tenzij er met u iets afgesproken is met betrekking tot het gebruik van zonnebrandcrème.Door lichttherapie zou de kans op huidkanker mogelijk groter kunnen worden. Dit is vooral het geval wanneer u zeer veel aan UV-licht blootstaat. Daarom geven we elke patiënt in principe maximaal één keer per jaar een UVB-lichtbehandeling.Belangrijk!

Door het gebruik van sommige medicijnen kunt u sneller verbranden. Vertel daarom vóór het begin van de behandeling aan uw arts of aan de assistent welke medicijnen u gebruikt. Ook tijdens de UVB behandeling kunt u mogelijk van medicatie veranderen, wat invloed kan hebben op uw belichting. Hier wordt door de assistente naar gevraagd.


Meld het ook als tijdens de behandeling een verandering in medicijngebruik plaatsvindt.


Laat het uw dermatoloog weten als u ooit huidklachten heeft gekregen van zonlicht, zoals jeuk of toename van huidklachten.Algemene aandachtspunten

  • De dosering wordt alleen opgehoogd als er geen problemen zijn geweest na de vorige behandeling. Het is belangrijk dat u alle bijzonderheden die betrekking kunnen hebben op de lichttherapie aan de assistente doorgeeft. Bijvoorbeeld: roodheid, verbranden, extreme jeuk of verslechtering van de huid. De assistente beslist of de behandelend dermatoloog extra moet komen controleren.
  • Als u een behandeling heeft overgeslagen, zal de dosis gelijk blijven. Dit om verbranden van de huid te voorkomen.
  • Als er een langere periode tussen de belichtingen zit, gaat de dosis (joules) in percentage omlaag.
  • Wanneer u griep of koorts heeft, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan, belt u dan uw afspraak even af.

Contact met de dermatoloog

Gedurende de UVB-lichtbehandeling komt u eenmaal per acht weken op het spreekuur van uw dermatoloog. Deze zal dan afspraken met u maken over het vervolg van de behandeling.
Vergeet dus niet, naast de afspraken voor de UVB-belichtingen, een afspraak bij uw dermatoloog te maken!


Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Deze folder is niet ter vervanging, maar ter ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft gekregen. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Dermatologie.

Bereikbaarheid polikliniek Dermatologie

De polikliniek Dermatologie is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 071 582 8049 (alle locaties).

De polikliniek Dermatologie Alrijne Leiden heeft routenummer 31.
De polikliniek Dermatologie Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 102.
De polikliniek Dermatologie Alrijne Alphen aan den Rijn heeft routenummer 20/22.

U kunt ook terecht in onze locaties in Katwijk (De Coepel) en Sassenheim (SassemBourg).
Kijkt u voor de exacte bezoek- en bereikbaarheidstijden van alle locaties op www.alrijne.nl specialisme dermatologie.

Buiten de openingstijden van de polikliniek kunt u bij dringende vragen contact opnemen met de dienstdoende huisarts.