Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Tijdens de operatie is uw kind in slaap. Dit noemen we narcose of anesthesie. Een van de ouders mag mee naar de operatiekamer. U blijft bij uw kind tot het slaapt. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.In deze folder vertellen wij u hier meer over. Lees de folder goed door!


In het kort:
  • Uw kind krijgt een operatie.

  • U heeft informatie gekregen over het nuchter zijn.

  • Uw kind wordt in slaap gebracht met een kapje of een prikje.

  • 1 ouder mag mee naar de operatiekamer en blijft daar tot het kind slaapt.

  • Na de operatie gaat u weer naar de OK en blijft u bij uw kind als het wakker wordt.

Voorbereiding op de operatie

Er zijn 2 soorten operaties: acute en geplande operaties.

  • Een acute operatie noemen we ook wel een spoedopname. Bij een acute operatie is er vaak weinig tijd om u van tevoren precies te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar natuurlijk zullen we dat wel zo goed mogelijk proberen.
  • Een geplande operatie: Is de operatie van uw kind gepland, dan heeft u van tevoren een datum voor de operatie gekregen. Er is dan ook genoeg tijd om u en uw kind voor te bereiden op wat er voor, tijdens en na de operatie gaat gebeuren.
U kunt uw kind zelf ook al voorbereiden op de operatie. U kunt aan uw kind vertellen wat er gaat gebeuren. En u kunt er met uw kind over praten.
Meer informatie over de voorbereiding en tips leest u in onze folder ‘De Kind- en Jeugdafdeling’.
Kijk ook eens op de website van de afdeling Kind en Jeugd: kids.alrijne.nl. Hierop staan ook foto’s die u samen met uw kind kunt bekijken.

Het is belangrijk dat uw kind weet wat er gaat gebeuren. Hoe het in slaap wordt gemaakt (de narcose) en wat er gebeurt tijdens de operatie. Kinderen blijven rustiger als zij weten wat er gaat gebeuren.

Op de polikliniek van de arts die uw kind behandelt, krijgt u alle informatie over de operatie van uw kind.
Daar krijgt u ook een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind. Wilt u deze lijst invullen en meenemen naar uw afspraak op het spreekuur van de polikliniek Anesthesie? Tijdens dit spreekuur vertelt de anesthesioloog (de arts die uw kind in slaap maakt) wat narcose is en wat er gaat gebeuren.

De dag van de operatie

Eten en drinken op de dag van de operatie (nuchter-beleid)
Als uw kind narcose krijgt, moet het nuchter zijn. Dit betekent dat het een paar uur voor de operatie niets meer mag eten en bijna niets meer mag drinken. Hieronder leggen wij dit precies uit.

Is uw kind tussen 1 jaar en 16 jaar oud?
Vanaf middernacht (0.00 uur) voor de operatie mag uw kind niets meer eten.
Uw kind mag wel - vanaf dat het wakker is - een paar slokjes heldere vloeistof per uur drinken. Heldere vloeistoffen zijn water, suikerwater, thee, heldere appelsap, limonade van limonade-siroop. Een klein waterijsje mag ook.
Op de afdeling in het ziekenhuis krijgt uw kind ook nog wat te drinken.

Is uw kind 16 jaar of ouder?
Vanaf middernacht (0.00 uur) voor de operatie mag uw kind niets meer eten.
Uw kind mag wel - vanaf dat het wakker is - een paar slokjes heldere vloeistof per uur drinken tot 2 uur voordat het in het ziekenhuis moet zijn. Heldere vloeistoffen zijn water, suikerwater, thee, heldere appelsap, limonade van limonade-siroop. Een klein waterijsje mag ook.

Geeft u borst- of flesvoeding?
Uw kind mag de laatste borstvoeding drinken tot 4 uur vóórdat u met uw kind in het ziekenhuis moet zijn. Geeft u flesvoeding? Dan mag uw kind de laatste flesvoeding drinken tot 6 uur vóórdat u met uw kind in het ziekenhuis moet zijn.

Op de afdeling Kind en Jeugd
Op de dag van de operatie kunnen we u en uw kind nog verder voorbereiden op de operatie. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld angstige of onrustige kinderen.
De medisch pedagogisch zorgverlener of verpleegkundige van de afdeling Kind en Jeugd geeft dan extra voorlichting. Zij gebruikt hiervoor onder andere een fotoboek.

Het tijdstip waarop uw kind wordt geopereerd, is van tevoren ongeveer bekend.
Het is belangrijk dat u op tijd met uw kind op de afdeling bent, zodat er genoeg tijd is om uw kind voor te bereiden.

Op de operatie-afdeling (= OK)

De OK belt naar de afdeling Kind en Jeugd om te zeggen dat uw kind mag komen. De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de OK. Uw kind ligt in een bed.

Op de OK wordt u begeleid door de medisch pedagogisch zorgverlener, een medewerker van de operatiekamer of een van de verpleegkundigen van de afdeling Kind en Jeugd. U krijgt speciale kleding en zij helpt u bij het omkleden. Na het omkleden gaat u met uw kind naar de voorbereidingskamer (holding) op de OK.
Het kan zijn dat uw kind hier al wordt voorbereid op de operatie. Dan krijgt het bijvoorbeeld plakkers voor het hartfilmpje of een infuus.
Vanuit de holding gaat u met uw kind naar de operatiekamer.

In slaap brengen van uw kind
Voordat de anesthesioloog uw kind in slaap brengt, vindt een time out plaats. Dit is een laatste controle van de gegevens van de patiënt: is het de juiste patiënt, de juiste operatie, eventueel de juiste kant van de operatie, etc.
Bij de time out zijn alle medewerkers aanwezig die bij de operatie zijn betrokken.
Bij kinderen tot 16 jaar, patiënten met een verstandelijke beperking en bij problemen met de taal is ook de ouder of begeleider bij de time out aanwezig. Dit is wettelijk verplicht.

Daarna brengt de anesthesioloog uw kind in slaap met een kapje of een prikje. Als uw kind oud genoeg is, bespreekt de anesthesioloog dit van tevoren met uw kind. Bij jonge kinderen overlegt de anesthesioloog met u over het in slaap brengen met een kapje of een prikje.
Zodra uw kind slaapt, vraagt de anesthesioloog aan u om de operatiekamer te verlaten. Heel soms kan de anesthesioloog u vragen om eerder weg te gaan.
De anesthesioloog en een anesthesiemedewerker blijven bij uw kind tijdens de operatie.

Tijdens de operatie van uw kind

Tijdens de operatie van uw kind kunt u wachten in de ouderkamer van de operatieafdeling. U kunt ook wachten op de afdeling Kind en Jeugd.
Het is belangrijk dat u goed blijft eten en drinken tijdens het wachten.
Als de operatie klaar is, belt de OK naar de afdeling Kind en Jeugd. U hoort dan van de verpleegkundige of u naar uw kind toe kunt gaan. Het is fijn voor uw kind als u er bent als het weer wakker wordt.

De uitslaapkamer (verkoever)

Na de operatie gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer (ook wel verkoever of recovery genoemd). Hier wordt uw kind wakker uit de narcose. Op de uitslaapkamer zorgen speciaal opgeleide verkoever-verpleegkundigen voor uw kind.
Op de verkoever mag 1 van de ouders aanwezig zijn. Uw kind blijft op de verkoever tot het goed wakker is.
Als de anesthesioloog vindt dat uw kind weer naar de afdeling mag, komt een verpleegkundige u en uw kind ophalen. Uw kind moet dan wel in bed blijven. U mag uw kind dus niet dragen.

Tot slot

Denkt u er aan dat u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs en de eigen zorgpas van uw kind meeneemt. De identificatieplicht geldt in de zorg ook voor kinderen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over uw begeleiding van uw kind naar de operatiekamer, dan kunt u contact opnemen met:
  • Polikliniek Anesthesie (deze is gevestigd in Alrijne Leiden, route 64): telefoonnummer 071 517 8370
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: afdeling Kind en Jeugd, telefoonnummer 071 582 8020
  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: afdeling Dagverpleging, telefoonnummer 0172 467 084.
Als u extra begeleiding voor uw kind wilt, kunt u contact opnemen met een van de medisch pedagogisch zorgverleners van de afdeling Kind en Jeugd.

Kijk ook eens op de website van de afdeling Kind en Jeugd: www.kids.alrijne.nl. Hier vindt u foto’s van de voorbereiding op een operatie.