U heeft besloten om bij uw kind als gezonde moeder opgenomen te worden in het Moeder- en Kindcentrum. Dit betekent dat u in het ziekenhuis verblijft omdat uw kind in het ziekenhuis behandeld wordt door de kinderarts, maar dat u zelf geen medische indicatie (meer) heeft om in het ziekenhuis te verblijven. In deze folder geven wij u meer informatie hierover.


Begeleiding

Wij proberen voor u de eerste vijf dagen na bevalling samen met uw kind onder te brengen in een couveusesuite.


De begeleiding van u als gezonde kraamvrouw valt onder de verantwoordelijkheid van uw eerstelijns verloskundige. De eerstelijns verloskundige is de verloskundige van de praktijk waar u tijdens de zwangerschap onder controle bent geweest of waar u zich heeft aangemeld voor zorg in het kraambed. Als u in Alrijne Ziekenhuis bent bevallen, dan zal de verpleegkundige uw verloskundige informeren en de zorg overdragen.Observaties

Bij kraamvrouwen is het belangrijk dat in de eerste week dagelijks observaties plaatsvinden. Op deze manier controleren wij of u goed herstelt van de zwangerschap en bevalling. De verpleegkundigen zullen deze dagelijkse observaties uitvoeren. Dit zijn onder andere: het beoordelen van de hoogte van de baarmoeder, de temperatuur en de hartslag, bloeddruk, wondcontrole, etc.Deze folder bevat tevens een observatielijst waarop de verpleegkundige dagelijks haar observaties zal noteren. De eerstelijns verloskundige neemt contact met u op en informeert naar de observaties van deze lijst. Zij zal indien nodig én in overleg met u langskomen voor eventuele aanvullende medische controles. Bij afwijkende observaties en/of vragen over het herstel kunt u dus terecht bij uw eerstelijns verloskundige.


Als u in de eerste week met uw kind naar huis gaat, zal zij u verder thuis begeleiden en kraamobservaties doen in samenwerking met eventuele kraamzorg.Op de vijfde dag na de bevalling kijkt de verpleegkundige of uw verblijf in de suite naar zeven dagen kan worden verlengd. Dit hangt af van de capaciteit op de afdeling. De dag van de bevalling telt als dag één. Mocht uw verblijf niet verlengd kunnen worden, dan wordt u ontslagen als 'gezonde moeder’ en zal uw kind in principe worden overgeplaatst naar de couveusezaal.


Na de zevende dag wordt u sowieso ontslagen als 'gezonde moeder’ en doen de verpleegkundigen bij u geen observaties meer. Op de couveusezaal is het niet mogelijk om bij uw kind te blijven slapen. Uiteraard bent u samen met uw partner de rest van de dag welkom.


Vergoeding door de zorgverzekeraar

Wanneer u als moeder eigenlijk naar huis mag, maar nog in het ziekenhuis blijft vanwege uw kind, hanteren wij het 'gezonde-moedertarief'. Het ziekenhuis brengt uw verblijfskosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten aan het ziekenhuis. Houdt u er wel rekening mee dat deze kosten onder uw eigen risico vallen? Daarnaast wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar stuurt u daarvan nog een rekening. Voor vragen hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.Het partnerpakket

Uiteraard hebben wij ook aan uw partner gedacht! Zolang u bent opgenomen als ‘gezonde moeder’ bij uw kind op de couveusesuite, mag uw partner op dezelfde kamer verblijven. Er kan dan gebruik worden gemaakt van het partnerpakket. Het partnerpakket omvat logies, ontbijt, lunch en een warme maaltijd. De kosten hiervan bedragen € 30,- per dag. U kunt ook gebruikmaken van losse onderdelen van het pakket. De prijzen hiervan zijn:


  • logies en ontbijt € 20,- per nacht;
  • lunch € 6,-;
  • warme maaltijd € 6,-.

Vergoeding partnerpakket door de zorgverzekeraar

Meestal worden de kosten voor het verblijf van uw partner niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Bij twijfel adviseren wij u ook hiervoor contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer blijkt dat u niet bent verzekerd voor het partnerpakket, dan bieden wij u toch de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. De kosten van het partnerpakket komen dan voor uw eigen rekening. Het is mogelijk om te pinnen in het Moeder- en Kindcentrum. Kunt u door omstandigheden niet pinnen, dan vult u ter plekke een machtiging in voor de betaling.

Observaties kraamvrouw

dag 1dag 2dag 3dag 4dag 5dag 6dag7
Bloeddruk
Tempera-tuur
Pols
Fundus-stand
Bloed-verlies
Hechtingen
Borsten
Urineren
Ontlasting
Medicatie
Bijzonder-heden


Vragen

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze folder, kunt u deze stellen aan de verpleegkundige.