Afdelingen & Specialismen

U heeft met de uroloog afgesproken dat u een operatie ondergaat waarbij de bijbal wordt verwijderd. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken bij deze operatie. De operatie vindt vaak plaats in dagbehandeling of tijdens een korte opname.


Locatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.Bijbal (epididymis)

De balzak is een uitstulping van de huidlaag. De huid is daar dunner met een spierlaag eronder. Daarom kan de balzak (scrotum) als het nodig is, zichzelf wat kleiner maken. In de balzak zijn twee gescheiden ruimtes, waarin aan beide kanten één teelbal met bijbal past. Een man heeft dus twee teelballen (testis) en twee bijballen (epididymis). Een bijbal bestaat uit vele kleine buisjes.


Bijbal


Functie van de bijbal

In de teelbal wordt de zaadcel gemaakt en deze rijpt verder in de bijbal. Als de zaadcel klaar is gaat deze via de zaadleider naar de prostaat. De prostaat maakt het spermavocht zodat de zaadcellen via de plasbuis het lichaam bij een zaadlozing kunnen verlaten.Problemen met de bijbal

Ontsteking

Een ontsteking van de bijbal komt vaak voor samen met een prostaatontsteking. Bacteriën kunnen vrij gemakkelijk van de prostaat, via de zaadleider, in de bijbal terechtkomen. Een bijbalontsteking is erg pijnlijk en kan koorts geven. Hierdoor kunnen er littekens en verstoppingen in de bijbal ontstaan, die de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. In principe kunnen allerlei bacteriën dergelijke ontstekingen veroorzaken. Ook geslachtsziekten, zoals gonorroe ('druiper’), kunnen soms heel heftige ontstekingen van de bijbal veroorzaken.Spermatocèle

Een spermatocèle is een met vocht gevulde holte in de bijbal. Deze is meestal vrij klein. Veel mannen hebben één of meer kleine spermatocèles in één of beide bijballen. Dit kan het restant zijn van een eerdere ontsteking waarvan men nooit iets heeft gemerkt. Meestal geeft een spermatocèle geen klachten, tenzij de zwelling erg groot wordt en in de weg gaat zitten. Soms zijn ze een aantal centimeters groot, zodat dit bij lopen hinderlijk wordt. In andere gevallen zijn en blijven ze klein en geven ze nooit klachten. Aangezien een spermatocèle meestal geen verdere gevolgen heeft, is een behandeling niet nodig.Onvruchtbaarheid

Door verschillende oorzaken kan een man ook onvruchtbaar zijn:


 • Een verstopping van de kleine buisjes in de bijbal kan ervoor zorgen dat zaadcellen, die in de bijbal rijpen, er niet of niet genoeg door kunnen. Het aantal zaadcellen in het sperma neemt dan af, en dat heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid. Normaal gesproken kan de andere zaadbal/bijbal genoeg zaadcellen leveren voor een normale vruchtbaarheid. Een verstopping van de kleine buisjes in de bijbal kan ontstaan door een infectie.
 • Door een ontsteking van de bijbal kan de rijping van de zaadcellen verstoord zijn. Er zijn vaak wel voldoende zaadcellen, maar deze zijn niet gezond/actief genoeg om een eicel te bevruchten.

Voorbereiding op de opname

U meldt zich aan bij het Opnamebureau via een telefoonnummer dat u op poli Urologie meekrijgt. Dit bureau regelt alles rondom de opname. Er volgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).

Preoperatief spreekuur

Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld. Ook worden de operatie en de verdoving met u besproken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak krijgt u een vragenlijst. Wij vragen u deze alvast in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.

Bloedverdunnende medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u voor de operatie hiermee stoppen. U hoort dit van de uroloog.

Operatiedatum

U ontvangt per post een brief met de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief. Dan hoort u op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

Ondergoed

Neemt u een strak zittende onderbroek (geen boxershort) of zwembroek mee naar het ziekenhuis voor na de operatie. Een strak zittende onderbroek zorgt voor extra ondersteuning van de balzak en verlicht de pijn.

Duur van de opname

U wordt ongeveer één of twee dagen in het ziekenhuis opgenomen, afhankelijk van hoe laat de operatie plaatsvindt.

De operatie

De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving (ruggenprik). U bent dan wel bij bewustzijn, maar u voelt geen pijn. Een algehele verdoving (narcose) is ook mogelijk. De anesthesioloog bespreekt met u de uiteindelijke keuze voor een verdovingstechniek. Nadat u verdoofd bent, maakt de uroloog een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal bekeken. Vervolgens wordt de bijbal verwijderd. De uroloog sluit de huidwond daarna met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven later niet te worden verwijderd, maar lossen vanzelf op.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als het goed gaat met u, gaat u terug naar de afdeling.

Na de operatie heeft u:
 • een infuus in de arm, voor het toedienen van vocht;
 • een scrotumverband;
 • soms een wonddrain (een slangetje dat wondvocht afvoert) in het wondgebied.
Het gebied rondom de wond kan na de operatie wat blauw verkleuren als gevolg van een bloeduitstorting. Daarnaast kan er een zwelling rondom de zaadbal ontstaan. Deze zal vanzelf verdwijnen in de weken na de operatie.

Als u terug bent op de afdeling kunt u in principe gewoon eten. Na de operatie is het raadzaam om een strakke onderbroek/zwembroek te dragen, omdat deze steun geeft (waardoor het minder pijnlijk/gevoelig kan zijn). Als u deze ’s nachts aanhoudt, vermindert u ook de kans op zwelling.

Risico’s en complicaties

 • Bij deze operatie kan een nabloeding en/of zwelling ontstaan.
 • U kunt pijn krijgen in het wondgebied, of een infectie (zichtbaar door pijn, roodheid en/of zwelling, en eventueel koorts (temperatuur boven 38.5 ° C).
 • Er is een kans op afsterven (atrofie) van de teelbal door beschadiging van een belangrijk bloedvat.

Ontslag

U krijgt een afspraak voor een poliklinische controle. Tijdens deze controle wordt gekeken hoe het de afgelopen periode thuis met u is gegaan. Heeft u nog vragen over de ingreep, dan kunt u deze tijdens het controlebezoek bespreken met uw uroloog.

Adviezen voor thuis

Onderbroek

Wij raden u aan een strakke onderbroek (of zwembroek) te dragen die steun geeft (dus geen boxer-short). Als u deze onderbroek 's nachts aanhoudt, heeft u minder kans op zwelling. Eventueel kunt u in bed/tijdens het zitten de balzak hoog leggen m.b.v. een handdoekrolletje ter verlichting van de pijn.

Douchen/baden/zwemmen

U kunt douchen vanaf de dag na de operatie, maar nog niet in bad. De eerste week na de operatie wordt afgeraden om te zwemmen of te baden.

Gebruik van alcohol

Gebruik de eerste dagen alcoholische drank met mate.

Inspanning/lichamelijk werk/sport

Doe de eerste week na de ingreep rustig aan. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt doen.
 • Wij adviseren de eerste twee weken na uw operatie niet te veel lichamelijk werk te verrichten en niet te sporten. Hieronder vallen ook zware boodschappen tillen (meer dan 10 kilogram) en zwaar huishoudelijk werk (zoals stofzuigen, ramen zemen).
 • U mag autorijden als u zich goed kunt bewegen en geen pijn meer heeft.
 • Fietsen is toegestaan vanaf een week na de operatie.
 • Een week na de operatie kunt u weer aan het werk gaan, tenzij u lichamelijk zwaar werk doet.

Hechtingen

De wond is gehecht met hechtingen die binnen drie weken vanzelf oplossen.

Geslachtsgemeenschap

Na twee weken is geslachtsgemeenschap weer toegestaan.

Pijnstilling

U mag zo nodig paracetamol innemen, 3 x daags 1000 milligram. Neem de eerste paar dagen geen bloedverdunnende medicijnen (dit herstart u in overleg met uw behandelend arts).

Vruchtbaarheid

Met één bijbal bent u nog steeds vruchtbaar.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Neem contact op met het ziekenhuis als:
 • u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 C);
 • de wond hevig bloedt;
 • hevige pijn, flinke roodheid en/of zwelling rond de wond ontstaat
Als de operatie minder dan drie weken geleden heeft plaatsgevonden, neemt u contact op met het ziekenhuis, anders met uw eigen huisarts.

Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 uur bellen met de polikliniek Urologie:
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8244
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8060.
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling Urologie: telefoonnummer 071 582 9019.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op te schrijven.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.