Afdelingen & Specialismen

De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft in overleg met u besloten uw keelamandelen te verwijderen. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.


Wat zijn amandelen?

Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het zogenaamde lymfkliersysteem. De overgang van mond en neus naar de keel bevat, als een soort ring, veel van dit lymfklierweefsel. Het vangt zoveel mogelijk binnendringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk.


Dit lymfklierweefsel bevindt zich op drie plaatsen:In de neuskeelholte

Dit is de ruimte achter de neus boven het zachte verhemelte. Het verdikte lymfklierweefsel in het dak van de neuskeelholte noemt men neusamandel (adenoïd). De neusamandel is met name bij jonge kinderen aanwezig. Vanaf het achtste levensjaar wordt hij kleiner . Heel soms blijft zo'n neusamandel op volwassen leeftijd bestaan.In de keel

De keelamandelen (tonsillen) zijn zichtbaar als knobbels links en rechts achter in de keel. De huig, het aanhangsel van het zachte gehemelte, hangt midden tussen de keelamandelen.Achter op de tong

Dit deel wordt de tongamandel genoemd. De tongamandel gaat aan de zijkanten van de tong over in de keelamandelen. De tongamandel geeft heel soms klachten.Waarom amandelen verwijderen?

Bij een hevige infectie worden de ziekteverwekkers niet genoeg vernietigd en hopen ze zich op in de amandelen. De amandelen raken dan chronisch ontstoken en zijn opgezwollen. Dit kan klachten geven van moeheid, lusteloosheid, snurken, matige eetlust en slechte adem.Als de keelamandelen regelmatig ontstoken raken of als er een abces in de keelamandelen ontstaat, is het verstandig om deze te verwijderen.


De beslissing om de amandelen te verwijderen is afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook de frequentie van de klachten - hoe vaak treden ze op - speelt hierbij een rol.Wanneer het niet goed lukt om de klachten met medicijnen (pijnstillers en/of antibiotica) te bestrijden of als er te vaak medicijnen moeten worden gebruikt, kan het verstandig zijn om de amandelen weg te nemen.Informatie over opname

Uitgebreide informatie over uw opname in Alrijne Ziekenhuis leest u in de Opnamewijzer. Deze heeft u op de polikliniek KNO ontvangen.


Als u geen Opnamewijzer heeft gekregen, dan kunt u hiernaar vragen op de polikliniek.Plaatselijke verdoving of algehele anesthesie?

De amandelen worden verwijderd onder algehele anesthesie (ook wel narcose genoemd). De anesthesioloog bespreekt dit met u tijdens het preoperatief spreekuur op de polikliniek Anesthesie.Medicijngebruik

Het is belangrijk dat uw behandelend arts en de anesthesioloog weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u een actueel medicatieoverzicht mee te nemen. U kunt dit opvragen bij uw apotheek. De arts bespreekt met u welke medicijnen u wel kunt blijven gebruiken en welke niet. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO.Bloedverdunnende medicatie

Het is voor na de operatie heel belangrijk dat uw bloed normaal stolt. Daarom mag u voorafgaand aan deze ingreep geen bloedverdunnende middelen gebruiken.


Wanneer u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt, moet u dit absoluut melden aan de behandelend KNO-arts.


Veel pijnstillers hebben bloedverdunning als bijwerking. Daarom mag u een week voor deze ingreep geen middelen meer gebruiken zoals Aspro, Aspirine, Ascal en APC, maar ook geen Ibuprofen (zoals Advil), Naproxine (zoals Aleve), Voltaren of Diclofenac. Meld gebruik van pijnstillers aan de KNO-arts en tijdens het preoperatief onderzoek.


Komen er in uw familie aangeboren bloedstollingsstoornissen voor, dan moet u dit aan ons melden.Vooronderzoek

Uw arts verwijst u naar de polikliniek Anesthesie voor preoperatief onderzoek. Meer informatie hierover leest u in de folder Preoperatief onderzoek.Opname

Op de dag van de operatie meldt u zich op de afdeling Dagverpleging. Neem uw identiteitsbewijs, zorgpas en een actueel medicatieoverzicht mee.Voorbereiding

De anesthesioloog heeft u verteld dat u voorafgaand aan de operatie nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Als uw maag bij het onder narcose brengen gevuld is, kunnen braakneigingen ontstaan. Dit kan vervelende complicaties veroorzaken. Vanaf middernacht (24.00 uur) voor de operatie mag u geen vast voedsel meer nemen, dus géén ontbijt. U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Het drinken blijft beperkt tot 4 keuzemogelijkheden: water, heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk. Dus: Géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en tenslotte ook géén snoepgoed.


Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór de operatie.De operatie

Een verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. U gaat eerst naar de voorbereidingskamer. Hier krijgt u een infuus. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht.


Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer, waar u bijkomt uit de narcose. Meestal blijft u hier ongeveer een uur. U kunt nog wat keelpijn hebben ondanks de krachtige pijnstillers die tijdens en na de ingreep zijn toegediend. Als u wakker bent, brengt een verpleegkundige u terug naar de verpleegafdeling. U bent dan nog erg slaperig. Pas in de loop van de middag wordt u goed wakker.Duur van de operatie

De operatie zelf duurt ongeveer 30 minuten.


U bent na ongeveer anderhalf uur weer terug op de verpleegafdeling.Na de operatie

Voor een snelle genezing is het belangrijk dat u na het uitwerken van de verdoving of narcose zo snel mogelijk gaat drinken. Drinken is in het begin pijnlijk. Als u doorzet, zult u merken dat na verloop van tijd de pijn minder wordt. U hoeft geen grote hoeveelheden te drinken. Het is beter dat u regelmatig kleine slokjes neemt. U mag gewoon praten en slikken. Hoe meer u de keel in beweging houdt, hoe sneller de keel zich herstelt.


De KNO-arts heeft u adviezen gegeven over pijnbestrijding na de operatie.


De eerste dag kunt u alleen water en limonade drinken, de volgende dagen ook yoghurt, vla en vruchtensap. Daarna kunt u zachte voeding eten, zoals een geweekte boterham, aardappel- en groentepuree. Geleidelijk aan kunt u andere dingen gaan eten, en na een week kunt u alles weer eten.Weer naar huis

Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Als uw arts het nodig vindt dat u een nacht blijft, dan vindt deze overnachting plaats op de verpleegafdeling van locatie Leiderdorp.


Dit kan betekenen dat u met een ambulance wordt overgebracht naar deze locatie.Het herstel

De dag na de operatie heeft zich op de plaats van de verwijderde amandelen een grijsgeel laagje gevormd, dat de wond afdekt. Dit is een normaal verschijnsel en geen gevolg van een keelontsteking. Onder dit laagje geneest de keel in ongeveer een week, daarna verdwijnen de gele vlekken. Een lichte koorts, tot ongeveer 38,5 ºC, en oorpijn horen ook bij het normale genezingsproces.


De volledige genezing na de operatie duurt enkele weken. U kunt nog enkele maanden last hebben van een trekkend gevoel achter in de keel. Dit komt door littekenvorming. Soms is de smaak tijdelijk verminderd of veranderd. Deze verschijnselen zijn normale reacties na een amandeloperatie. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.


Wij raden u aan de eerste week na uw ontslag uit het ziekenhuis nog niet te gaan werken. Daarna kunt u al uw werkzaamheden weer normaal uitvoeren.Complicaties

Bij iedere operatie, ook het verwijderen van de amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval is het voornaamste risico een nabloeding. Bij een nabloeding ontstaat een bloeding onder het stolsel. Het is vaak voldoende om het oude stolsel, dat de wond niet goed genoeg afsluit, te verwijderen, zodat een nieuw en beter stolsel ontstaat. De kans op een nabloeding is de eerste 12 uur na de ingreep het grootst. Daarom is het advies dat er iemand bij u in huis verblijft, zodat bij deze bij een eventuele nabloeding snel kan handelen. Ook is het verstandig dat u na de operatie niet te ver van het ziekenhuis verblijft.


Bij blijvend bloedverlies uit de keel, moet u contact opnemen met de polikliniek KNO. Is de polikliniek KNO gesloten, neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH ). De telefoonnummers vindt u achterin deze folder.Wanneer neemt u contact op met de arts?

Krijgt u koorts tot boven de 38,5 ºC of komt er enkele dagen na de operatie vers (helder rood) bloed uit uw neus of mond, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Is de polikliniek KNO gesloten, neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).Controle-afspraak bij de arts

Na ongeveer 6 weken krijgt u een telefonisch consult bij uw behandelend arts ter controle. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 5543.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.


Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek.De polikliniek KNO Alrijne Leiden heeft routenummer 17.


De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19.


De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44.De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen


8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8051.
De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.


Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.