Afdelingen & Specialismen

U heeft een steen in de nier en/of urineleider. Hiervoor krijgt u een kijkoperatie: een ureterorenoscopie (URS). De uroloog heeft u uitgelegd hoe deze operatie gaat en wat de risico's en gevolgen zijn van deze operatie.Het is belangrijk dat u deze folder goed leest en de adviezen uit de folder goed volgt. Deze folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de uroloog heeft gehad.


In het kort:
 • Een steentje in de nier en/of urineleider kan worden verwijderd met een kijkoperatie.

 • Bij deze operatie krijgt u meestal narcose: u bent in slaap.

 • De uroloog opereert u met een speciaal kijkinstrument. Dit schuift de uroloog via de plasbuis naar de steen.

 • Na de operatie:

  • blijft u 1 nacht in het ziekenhuis;

  • heeft u soms een dubbel J katheter of een urine katheter.

 • In deze folder staat waar u last van kunt krijgen en wat u wel/niet moet doen.
 • Problemen? Lees de informatie in deze folder en/of bel met de polikliniek Urologie.

Ureterorenoscopie (URS)

De urineleider (ureter) is het buisje dat van de nier naar de blaas gaat. De urine die de nier maakt, gaat via de urineleider naar de blaas.

urineleider


Soms is een steentje dat in de urineleider zit te groot om zelf uit te plassen. Of u heeft veel pijn. Dan kan besloten worden om de steen met een operatie te verwijderen.

Bij een kijkoperatie gebruikt de uroloog een speciaal kijkinstrument: een ureterorenoscoop. Dit is een holle buis.
De uroloog schuift deze holle buis via de plasbuis in uw blaas en daarna in de urineleider. Via deze buis kan de uroloog ook andere instrumenten in uw lichaam schuiven. Zo kan de uroloog de blaas en uw urineleider bekijken en bijvoorbeeld met een tangetje weefsel weghalen. Op een beeldscherm kan de uroloog zien wat hij/zij doet.
Via deze buis kan de uroloog een laserstraal inbrengen en met röntgendoorlichting zien waar de steen zit. Zo kan de uroloog de steen vergruizen en verwijderen.

Deze kijkoperatie gebeurt meestal onder algehele narcose. Dit betekent dat u tijdens de operatie in slaap bent.
U wordt in principe voor 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen. Maar hoe lang u precies moet blijven, hangt af van hoe de operatie gaat en hoe u herstelt.

Voorbereiding op de opname

Het Opnamebureau regelt alles rondom de operatie.
U krijgt een brief mee om bloed te prikken.

Ook krijgt u een brief van de arts die de verdoving regelt (= anesthesioloog). Hierin staat hoe u de vragenlijst voor de operatie kunt invullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in patiëntenportaal MijnAlrijne.
Na het bloedprikken en na het invullen van de vragenlijst krijgt u een afspraak voor het spreekuur bij de anesthesioloog (= preoperatief spreekuur, POS).
De anesthesioloog heeft veel informatie van u nodig.
 • Hij/zij bespreekt met u welke soort verdoving u krijgt;
 • wat de voor- en nadelen van deze verdoving zijn;
 • dat u niet mag eten en drinken voor de operatie (= nuchter blijven);
 • of u moet stoppen met uw medicijnen, zoals bloedverdunners;
 • of u pijn heeft na de operatie en wat daartegen te doen is.
Ook krijgt u een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur.

Bloedverdunners
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u hiermee voor de operatie stoppen.
De anesthesioloog overlegt hierover met de arts die u deze medicijnen heeft gegeven. U hoort dan wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen.
Bloed verdunnende medicijnen kunnen ervoor zorgen dat u meer bloedt tijdens de operatie.

Operatiedatum
U krijgt een brief met de operatiedatum. 1 werkdag voor uw operatie, belt u het telefoonnummer dat in de brief staat. Dan hoort u hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn en op welke afdeling.
Meestal blijft u 1 nacht in het ziekenhuis. Hoe lang u moet blijven, hangt af van hoe het met u gaat na de operatie.

De dag van de operatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de verpleegafdeling.Wat neemt u mee als u wordt opgenomenuw geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);de medicijnen die u gebruikt, ook homeopathische, in de originele verpakking en uw actuele medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);dieetvoorschriften of voedingsvoorschriften (meld het ook als u in verband met uw geloof of levensovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mag gebruiken);nachtkleding;ondergoed;kamerjas of badjas en pantoffels;toiletartikelen;dagelijkse kleding (als u voor langere tijd wordt opgenomen);als u lenzen draagt kunt u een bril meenemen voor het geval u uw lenzen tijdelijk niet kunt dragen. Verder kan het prettig zijn om bij u te hebben:boeken, tijdschriften;mobiele telefoon en oplader;puzzelboekjes, spelcomputer, mp3-speler of ander tijdverdrijf;zo nodig een leesbril.

De operatie

Deze operatie vind plaats op de operatiekamer.
U ligt op uw rug met uw benen in de beensteunen. De uroloog schuift het kijkinstrument via de plasbuis en blaas in de urineleider tot aan de steen of de afwijking.

Het weghalen van een steent(je) gebeurt met bijvoorbeeld een paktangetje of een korfje. Het kan zijn dat de steen eerst kleiner gemaakt moet worden door een laser. Daarna worden de kleine deeltjes van de steen weggespoeld. Soms wordt de steen tot zand vergruisd. U plast dit dan vanzelf uit.

Om goed te kunnen zien waar de steen precies zit, kan kan de uroloog röntgen-doorlichting gebruiken. Soms gebruikt de uroloog daarbij ook contrastmiddel. Zo kan hij/zij de urineleider en de steen beter zien.

Dubbel J katheter
Soms wordt een dun slangetje achtergelaten in de urineleider. Dit noemen we een dubbel J katheter. Dit slangetje helpt om kleine wondjes goed te laten genezen. Het zorgt er ook voor dat de urine goed naar blaas toegaat. Zo wordt een koliekaanval voorkomen.
Dit slangetje heeft 2 krullen, vandaar dubbel J. Eén krul ligt in de nier en de andere krul in de blaas.
Soms geeft de dubbel J wat meer irritatie in de blaas. U heeft dan meer het gevoel dat u moet plassen.

dubbel j


Urinekatheter
De uroloog doet ook een urinekatheter in de blaas. Dat is een slangetje in de plasbuis dat de urine vanuit uw blaas naar buiten afvoert. Soms zit hier ook wat steengruis in.

Hoe lang duurt de operatie?

De operatie duurt meestal 60-120 minuten. Hoe lang de operatie duurt hangt onder andere af van de grootte van de steen.

Na de operatie

 • heeft u een infuus in de arm voor het toedienen van vocht;
 • heeft u een blaaskatheter;
 • heeft u soms een dubbel J katheter;
 • kan de urine bloederig zijn;
 • mag u gewoon eten;
 • is het belangrijk dat u goed drinkt.
De uroloog beslist de dag na de operatie of de blaaskatheter verwijderd kan worden. Als u goed zelf heeft geplast, mag u meestal naar huis.

Risico’s en complicaties

 • Soms is de urineleider vernauwd of gekronkeld. Dan kan het zijn dat het kijkinstrument niet goed kan worden opgeschoven. Hierdoor kan de wand van de urineleider beschadigen. De operatie wordt dan gestopt. De beschadiging aan de urineleider gaat meestal vanzelf weer over. Soms is een extra operatie nodig om de beschadiging te herstellen.
 • Als de uroloog de steen niet met het kijkinstrument kan bereiken, wordt er wel geprobeerd om een dubbel J katheter te plaatsen in de urineleider. Hierdoor wordt de urineleider wat wijder. Meestal kan de uroloog dan bij een 2e operatie wel bij de steen komen.
 • Na de operatie kunt u last krijgen van een ontsteking aan de urinewegen. Om dit te voorkomen krijgt u tijdens de operatie antibiotica via het infuus.
 • Heel af en toe scheurt de urineleider. Dan doet de uroloog een gewone operatie via de snee in de buik om dit te herstellen.
 • Na de operatie kunt wat last krijgen van bloed in de urine. Drink dan anderhalf liter water per dag om het bloed weg te spoelen.

Weer naar huis

U krijgt van de afdelingssecretaresse een afspraak mee voor een controle op de polikliniek.

Dubbel J katheter

Als u een dubbel J katheter heeft gekregen, dan wordt deze tijdens de controle op de polikliniek ook verwijderd. Dit hangt af van hoe het met u gaat. Het verwijderen van de dubbel J katheter gebeurt met een cystoscopie (zie folder Blaasonderzoek).

Regels voor thuis

 • U mag normaal eten en drinken.
 • U mag direct na de operatie weer fietsen, autorijden, zwemmen en tillen.
 • De urine kan nog een tijdje na de operatie een beetje roze zijn Dit wordt steeds een beetje minder.
 • U kunt nog wat reststeentjes uit plassen. Dit kan pijn doen. Vang een steen/gruis op als u deze uit plast. Neem dit mee naar uw controle afspraak. Dan zullen wij het onderzoeken.
 • U kunt na de operatie last hebben van koliekpijnen. Neem hiervoor pijnstillers bijvoorbeeld paracetamol (4 keer per dag 1000 mg).
  Tijdens een koliekaanval is het beter om even niets te drinken. Wacht met drinken totdat de pijn weg is.
 • Door de dubbel J katheter kunt u last krijgen van blaaskrampen. Dit is vervelend, maar normaal.
 • Als de operatie goed ging en de steen is verwijderd, kunt u 1 week na de operatie weer aan het werk. Tenzij u nog veel klachten heeft.

Antistolling

Gebruikte u voor uw opname bloed verdunnende medicijnen? Dan hoort u als u weer naar huis gaat, wanneer u hiermee weer kunt starten.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Bel met het ziekenhuis als u last heeft van de volgende klachten:
 • Als het bloedverlies erger wordt of als u stolsels plast;
 • Als u helemaal niet meer kunt plassen;
 • Als u koorts heeft, meer dan 38,5 ºC;
 • Als pijnmedicatie niet genoeg helpt;
 • Als u de blaaskrampen niet vertrouwt of als u meer last krijgt van blaaskrampen;
 • Als u het gevoel heeft dat u moet plassen, maar het niet lukt om te plassen.
Is de operatie langer dan 1 week geleden, neem dan contact op met de huisarts.

Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur uur bellen met de polikliniek Urologie: telefoonnummer 071 582 8060 (alle locaties)
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 Urologie:
telefoonnummer 071 582 9019.


Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Arts-assistenten

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.