Het krijgen van een kind is waarschijnlijk één van de indrukwekkendste gebeurtenissen in uw leven. Momenteel is uw kind opgenomen op de couveusezaal of op een couveusesuite. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven of wordt opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat u door de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers geholpen wordt om samen met uw kind zo goed mogelijk door deze ziekenhuisperiode heen te komen. Nauw contact tussen u en uw baby is daarbij heel belangrijk, vooral in de eerste periode na de geboorte. Alrijne Ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om, met behulp van videobeelden, te laten zien hoe uw kind contact maakt en welke behoeftes uw kind laat zien. Dit noemen wij Video Interactie Begeleiding (VIB). De meest voorkomende redenen om VIB aan te bieden:

  • uw kind is te vroeg geboren of heeft een slechte start gehad;

  • er is sprake (geweest) van scheiding tussen ouder en kind;

  • u heeft een meerling;

  • u heeft vragen over prematuur gedrag;

Hoe kan ik gebruik maken van VIB?

U kunt bij de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener aangeven dat u gebruik wilt maken van Video Interactie Begeleiding. Zij zullen met u afspreken hoe het contact verder zal verlopen.

Het maken van de video-opname en nabespreken

U maakt allereerst kennis met de VIB’er (Video Interactie Begeleider). Dit is een medewerker die speciaal is opgeleid in het maken van videobeelden en het bestuderen en bespreken hiervan. Vervolgens wordt er in overleg met u een video-opname (± 15 minuten) gemaakt van u en uw kind tijdens de verzorging of een contactmoment. De signalen zijn vaak zo klein en kort, dat ze zonder stilstaand beeld van de video vaak maar moeilijk te zien zijn. Het contact wordt door de videobeelden beter zichtbaar. De VIB’er maakt een montage van de video-opname. Deze gaat u in een vervolgafspraak samen met de VIB’er terugkijken (review). Dit duurt ongeveer 45 minuten. De videobeelden geven u duidelijk zicht op de contactsignalen en de lichaamstaal van uw kind. Tijdens de review krijgt u inzicht wat uw kind nodig heeft en aangeeft en ziet u hoe uw kind bijvoorbeeld reageert op uw stem, uw aanraking enz. Dit kan voor u ook bestaan uit een bevestiging van wat u reeds aan behoeftes heeft gezien bij uw kind. Video Interactie Begeleiding kan ook helpen om te zien wat u kunt doen om uw kind te helpen ontspannen. De verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener zal u een toestemmingsformulier geven waarop u kunt aangeven dat u toestemming geeft voor het filmen. Na de review ontvangt u een evaluatieformulier waarop wij graag van u terug horen hoe u het filmen en het terugkijken van de beelden ervaren heeft.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Tot slot

U kunt de beelden ontvangen van uw VIB’er, zodat u het mee naar huis kunt nemen. U kunt een USB meenemen om zo de beelden over te zetten. We kunnen het ook verzenden via WeTransfer, als u hier toestemming voor geeft. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u zich wenden tot de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener.

VIB team Alrijne Ziekenhuis

  • Kelly Burgmeijer (kinderverpleegkundige)

  • Marjoke van den Berg (medisch pedagogisch zorgverlener)

  • Sanne Remmerswaal (medisch pedagogisch zorgverlener)

  • Nicolien Loos (medisch pedagogisch zorgverlener).

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: