Afdelingen & Specialismen

Momenteel is uw kind opgenomen op de afdeling Kind en Jeugd. Wij vinden het belangrijk dat u door de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers geholpen wordt om samen met uw kind zo goed mogelijk door deze ziekenhuisperiode heen te komen. Alrijne Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om ouders met behulp van videobeelden te laten zien hoe hun kind contact maakt en welke behoeftes uw kind laat zien. Dit noemen wij Video Interactie Begeleiding (VIB). De meest voorkomende redenen om VIB aan te bieden:

  • uw kind huilt overmatig;

  • u heeft een vraag rondom de voeding van uw kind;

  • u heeft vragen die met opvoeding te maken hebben (bijvoorbeeld het bieden van structuur en slaapproblemen);

  • u heeft vragen over de ontwikkeling van uw kind;

  • u heeft vragen over het contact met uw kind.

Hoe kan ik gebruik maken van VIB?

U kunt bij de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener aangeven dat u gebruik wilt maken van Video Interactie Begeleiding. Zij zullen met u afspreken hoe het contact verder zal verlopen.

Het maken van de video-opname en nabespreken

U maakt allereerst kennis met de VIB’er (Video Interactie Begeleider). Dit is een medewerker die speciaal is opgeleid in het maken van videobeelden en het bestuderen en bespreken hiervan. Vervolgens wordt er in overleg met u een video-opname (± 15 minuten) gemaakt van u en uw kind tijdens de verzorging, een spel- of contactmoment. De VIB’er maakt een montage van de video-opname. Deze gaat u in een vervolgafspraak samen met de VIB’er terugkijken (review). Dit duurt ongeveer 45 minuten. De videobeelden geven u duidelijk zicht op de contactsignalen en de lichaamstaal van uw kind. Zo wordt voor u als ouder(s) duidelijk wat u eventueel nog meer kunt doen om uw kind te helpen. De inhoud van elke Video Interactie Begeleiding is anders, omdat met elke begeleiding een specifieke vraag beantwoord kan worden. De begeleiding is erop gericht om te laten zien hoe uw kind probeert om contact met u te maken. U ziet hoe uw kind reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn. Deze signalen zijn soms zo klein en kort, dat ze zonder stilstaand beeld van de video vaak maar moeilijk te zien zijn. Het contact wordt door de videobeelden beter zichtbaar. Video Interactie Begeleiding kan ook helpen om te zien wat u kunt doen om uw kind te helpen ontspannen of om inzicht te krijgen rondom uw hulpvraag. De verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener zal u een toestemmingsformulier geven waarop u kunt aangeven dat u toestemming geeft voor het filmen. Na de review ontvangt u een evaluatieformulier waarop wij graag van u terug horen hoe u het filmen en het terugkijken van de beelden ervaren heeft.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Tot slot

U kunt de beelden ontvangen van uw VIB’er, zodat u het mee naar huis kunt nemen. U kunt een USB meenemen om zo de beelden over te zetten. We kunnen het ook verzenden via WeTransfer, als u hier toestemming voor geeft. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u zich wenden tot de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener.

VIB team Alrijne Ziekenhuis

  • Kelly Burgmeijer (kinderverpleegkundige)

  • Marjoke van den Berg (medisch pedagogisch zorgverlener)

  • Sanne Remmerswaal (medisch pedagogisch zorgverlener)

  • Nicolien Loos (medisch pedagogisch zorgverlener).

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: