Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over zelfinjectietherapie in de penis bij impotentie, over de risico's en gevolgen van deze therapie en over eventuele andere mogelijkheden. Op grond van deze informatie heeft u besloten om zelfinjectie toe te gaan passen. In deze folder vindt u informatie over de zelfinjectietherapie. Om de therapie goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volgt u daarom de raadgevingen van de uroloog nauwkeurig op en lees deze informatie goed door. Bijzondere omstandigheden kunnen voor wijzigingen zorgen. Dit zal de uroloog altijd met u bespreken.

Erectiestoornis

Erectiestoornissen komen veel voor. We spreken van een erectiestoornis als het niet mogelijk is een erectie te krijgen of als er heel snel verslapping van de penis optreedt. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Psychische spanningen kunnen een rol spelen, maar ook een te geringe bloedinstroom in of een te snelle bloeduitstroom uit de zwellichamen van de penis. Een beschadiging van de zenuwen naar de penis kan ook erectiestoornissen veroorzaken. Veel medicijnen hebben als bijwerking dat de potentie vermindert. Voor de behandeling van uw erectiestoornis is, in overleg met de uroloog, gekozen voor zelfinjectietherapie. De uroloog schrijft daarvoor medicijnen voor: papaverine-fentolamine. Door dit medicijn in de penis te injecteren, verwijden de bloedvaten. Daardoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam en kan een erectie ontstaan. De kracht van de erectie wordt beter bij seksuele stimulatie. Het medicijn werkt snel en is na ongeveer vijftien minuten maximaal. Na een zaadlozing treedt weer verslapping op.

Voorbereiding

Voor deze afspraak hoeft u van tevoren geen bijzondere voorbereidingen te treffen.

De afspraak

De eerste afspraak op de polikliniek voor het aanleren van de injectie vindt ’s ochtends plaats. De uroloog zal zelf de eerste injectie bij u toedienen. De techniek van de zelfinjectie leert u vervolgens van de uroloog. De dosering van de toe te dienen medicijnen verschilt per patiënt en wordt door de uroloog bepaald. De dosis staat ook vermeld op het etiket. U dient zich strikt aan deze aanwijzingen te houden en de dosering niet te veranderen zonder overleg met de uroloog. U krijgt van de uroloog een recept, waarmee u bij de apotheek de benodigde materialen en de injectievloeistof kunt ophalen. Eén verpakking bevat het medicijn, de injectiespuit, de opzuignaald en de injectienaald.

Gereedmaken van de injectiespuit

Op de polikliniek leert de verpleegkundige u hoe u de injectiespuit vult. Het medicijn zit in een ampul. U zuigt de voorgeschreven hoeveelheid in de injectiespuit op met de opzuignaald. U verwijdert de opzuignaald en zet de injectienaald op de spuit.

Het toedienen van de injectie

U pakt de penis zo dicht mogelijk bij de buikwand vast tussen duim en wijsvinger. De naald van de spuit drukt u door de huid in het zwellichaam. Vervolgens spuit u de oplossing in één keer (langzaam en volledig) in. Deze manier van inspuiten wordt u op de polikliniek geleerd. Houd uw penis na de injectie nog even dicht tegen de buikwand vast om ervoor te zorgen dat de ingespoten vloeistof in de penis blijft. Als u tijdens de injectie pijn voelt, dan stopt u met inspuiten. Een licht branderig gevoel is normaal. Als de injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag u de injectie

niet

direct herhalen. U moet

minimaal 24 uur

wachten.

Injectietherapie in combinatie met andere geneesmiddelen

Als u andere geneesmiddelen gebruikt, dan moet u de uroloog hiervan op de hoogte te stellen. De ingespoten medicijnen kunnen de werking van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. Als u bloedverdunners gebruikt, dan moet u de injectieplaats drie minuten dichtdrukken. Roken en alcoholgebruik Wij raden u af voor de injectie te roken of alcohol te gebruiken. Dit kan de werking van het medicijn namelijk verstoren.

Risico’s en complicaties

 • Een injectie kan in enkele gevallen leiden tot een erectie die langer duurt dan wenselijk: na de zaadlozing treedt dan geen verslapping op. Ook kan het voorkomen dat een erectie extreem lang aanhoudt (meer dan vier uur). De erectie moet in deze gevallen gestopt worden. Gebeurt dit bij u, dan moet u nog dezelfde dag contact opnemen met de uroloog.

 • Als gevolg van de injecties kunnen bloeduitstortingen, een verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid ontstaan.

 • Injecteer

  niet

  in zichtbare bloedvaten en

  niet

  in de onderkant van uw penis. Hierdoor kunnen namelijk bloedingen optreden. Bovendien blijft een erectie achterwege als u op de verkeerde plaats injecteert. De uroloog leert u op de juiste plaats te injecteren.

 • U kunt last krijgen van duizeligheid. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid en op het bedienen van machines.

 • Als u gedurende een langere periode regelmatig injecteert, dan kan er een plaatselijke verharding in uw penis ontstaan. Soms is zo’n verharding pijnlijk. Soms ontstaat er door de verharding kromstand. De verharding verdwijnt meestal als u stopt met de injecties. U vermindert de kans op het ontstaan van verhardingen als u afwisselend links en rechts injecteert.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de balie van de polikliniek. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060. Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.