Oorzaak

Het is niet helemaal bekend waarom het os lunatum een verminderde doorbloeding krijgt. Het kan zijn dat de krachten in de pols al langere tijd slecht verdeeld worden en er veel druk op het botje komt te staan. Hierdoor zou de doorbloeding kunnen verminderen.

Behandeling

Afhankelijk van het stadium van de ziekte en de eisen die u stelt aan het gebruik van uw hand, kiest de hand- en polschirurg samen met u wat de beste behandeling is.

Indien er nog geen slijtage geconstateerd is kan geprobeerd worden met een operatie de doorbloeding van het bot weer te herstellen.

Wanneer de ziekte in het stadium is, waarbij er al slijtage in de pols te zien is, kunnen we een operatie doen om de pijn te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door de druk te verminderen, of door inkorten van het botje boven het maanvormig botje (capitatumverkorting). Ook kunnen we de eerste rij van de polsbotjes weghalen (proximale rij carpectomie).

Bij ernstige schade is het mogelijk een kunstgewricht te plaatsen of het hele polsgewricht vast te zetten (polsartrodese).

Dit zijn allemaal operaties waarbij u en de chirurg samen goed moeten overleggen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. Zo kunnen we u uiteindelijk de beste behandeling bieden.

Nabehandeling

De nabehandeling van een operatie voor de ziekte van Kienböck is bij de verschillende operaties anders. U krijgt waarschijnlijk gips en zult indien nodig afspraken krijgen voor het verwijderen van de hechtingen. U wordt na de operatie doorgestuurd naar de handtherapeut. Hier leert u door oefentherapie de hand en pols weer zo goed mogelijk te gebruiken.

Terug naar boven