Afdelingen & Specialismen

Misschien heeft u na uw opname op de revalidatieafdeling nog zorg nodig. Deze folder gaat in op verschillende mogelijkheden voor deze nazorg, zoals professionele (medische) hulp zoals thuiszorg of het regelen van een verblijf in een verpleeghuis.De verpleegkundige of verzorgende van de afdeling en de medewerkerker van het Transferbureau van het ziekenhuis helpen u met het organiseren van deze nazorg.


Na een opname op de revalidatieafdeling

Veel mensen lukt het om na de revalidatie terug naar huis te gaan. Samen met u beoordelen wij of er hulpmiddelen of aanpassingen in uw huis nodig zijn. Mocht dat zo zijn, dan kunt u dit regelen via de gemeente van de plaats waar u woont. Als u thuis nog extra hulp nodig heeft, dan kan de thuiszorg uitkomst bieden.Als het niet lukt om na uw revalidatie naar uw eigen huis terug te gaan, dan denken wij met u en uw naasten mee over andere mogelijkhedenWat regelt u zelf?

Hulpmiddelen

Kleine hulpmiddelen

Bijvoorbeeld krukken, rollator en looprek dient u zelf te huren of te kopen. Dit kan via een thuiszorgwinkel of uw apotheek.Grote hulpmiddelen

Als u thuis zorg op bed krijgt van de thuiszorg, heeft u een hoog-laag bed nodig. Voor hoog-laag bedden en andere grote hulpmiddelen heeft u een verwijzing nodig van de fysiotherapeut of ergotherapeut. U krijgt dan een indicatie van uw zorgverzekeraar.


Wanneer een hoog-laag bed nodig is vanwege het feit dat uw slaapkamer boven is, dan krijgt u geen indicatie van de zorgverzekeraar, maar kunt u bijvoorbeeld wel een hoog-laag bed huren of zelf een bed beneden (laten) zetten.Mantelzorg of professionele zorg

Gebruikelijk is dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgt. Als tijdelijk extra hulp nodig is voor nazorg, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid van mantelzorg door de partner, familie of kennissen. Daarna wordt pas gekeken welke mogelijkheden er zijn voor professionele zorg.Hulp nodig bij het huishouden

Als u hulp in het huishouden nodig heeft, dan is het gebruikelijk dat u eerst in uw omgeving hulp probeert te vinden. Als u niemand kunt vinden, dan vraagt u bij uw gemeente, bij het zorgloket of WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente om hulp. De gemeente bepaalt bij welke activiteiten u hulp krijgt en voor hoeveel uur per week.Maaltijdvoorziening

Mocht u (tijdelijk) niet kunnen koken dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening zoals "Tafeltje Dekje" of "Apetito". Informatie over de verschillende mogelijkheden aanbieders en de kosten kunt u verkrijgen bij het WMO-loket van uw gemeente of Stichting Welzijn Ouderen. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf.Personenalarmering

Voor informatie over vergoeding van personenalarmering adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor aanschaf kunt u het WMO-loket van uw gemeente, Stichting Welzijn Ouderen of een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt benaderen. De aanvraag voor persoonsalarmering kan een aantal weken duren, vraag het daarom op tijd aan.Wat regelt het ziekenhuis?

De verpleegkundige of verzorgende van de revalidatieafdeling overlegt met u of u thuiszorg nodig heeft wanneer u naar huis gaat. Denk bij thuiszorg aan: hulp bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden en het aanreiken van medicatie. U wordt hiervoor aangemeld (met uw toestemming) bij het Transferbureau van Alrijne Ziekenhuis.Thuiszorg

Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit uw zorgverzekering en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, vanuit de gemeente). De verpleegkundige of verzorgende van de revalidatieafdeling inventariseert uw zorgvraag zodat de noodzakelijke zorg na ontslag kan worden ingezet. U kunt uw voorkeur van de thuiszorgorganisatie kenbaar maken. Wanneer de zorgvraag duidelijk is, wordt deze aangevraagd via het Transferbureau. Het Transferbureau neemt contact op met de thuiszorgorganisatie. Heeft uw voorkeursaanbieder geen mogelijkheden, dan regelt het Transferbureau na overleg met u een andere thuiszorgorganisatie.


De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie stelt bij u thuis een zorgplan op en is verantwoordelijk voor een indicatie.Overplaatsing naar in een andere instelling

Wanneer het niet meer mogelijk is om naar uw eigen huis terug te keren wordt er in overleg met u en uw contactpersoon een WLZ (WLZ = Wet Langdurige Zorg) aangevraagd. Met deze indicatie kunt u in een verpleeghuis verzorgd worden. De transferverpleegkundige is verantwoordelijk voor het aanvragen van de WLZ indicatie en bemiddelt bij het zoeken naar een geschikte plek voor u.Wachtlijsten

Regelmatig is er een wachtlijst voor de instelling waar u staat aangemeld. Als er aansluitend op de opname op de revalidatieafdeling geen plaats is in de instelling van eerste voorkeur, wordt er naar een overbruggingsplek voor u gezocht. Het is niet mogelijk om op de revalidatieafdeling te wachten op plaats van eerste voorkeur.Palliatieve zorg

Indien nodig wordt door het Transferbureau palliatieve zorg geregeld. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw situatie en wensen. De arts zal hierover met u en uw contactpersoon in gesprek gaan. Vervolgens zal Transferbureau, in overleg met u en/of uw contactpersoon, de zorg verder regelen.Kosten

Houdt u er rekening mee, dat u verplicht bent voor sommige vormen van nazorg een eigen financiƫle bijdrage te betalen.Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Transferbureau.Telefoon

U kunt het Transferbureau bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 071 582 8408.E-mail

U kunt het Transferbureau ook bereiken door het sturen van een e-mail: transferbureau@alrijne.nlInternet

U vindt ook informatie over het transferbureau op www.alrijne.nl/transferbureau.