Afspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Dit onderzoek vindt plaats in Leiden. In de afspraakbrief vindt u de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer vinden waar u zich moet melden.Het onderzoek wordt gedaan door een van onze endoscopieverpleegkundigen.Voorbereidingen

Krijgt u een onderzoek? Lees deze folder dan ruim voor het onderzoek goed door.Neem uw legitimatiebewijs mee

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Let op:

Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek

niet

door!
In deze folder vindt u informatie over een 24 uur pH-meting van de slokdarm.De arts heeft u in grote lijnen verteld wat dit onderzoek inhoudt. Deze folder geeft u aanvullende informatie.


Doel van het onderzoek

Door een 24 uur pH-meting wordt duidelijk wanneer zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt. Dit wordt ‘reflux’ genoemd. Ook geeft de meting aan om welke hoeveelheid het gaat. Dit gebeurt met behulp van een katheter. Dit kan belangrijk zijn voor de verdere behandeling. Het onderzoek duurt in totaal 24 uur.Voorbereiding

  • Soms is het nodig vooraf te stoppen met het innemen van medicijnen die het maagzuur remmen. Uw arts zal dit beslissen en u hierin adviseren.
  • Indien het onderzoek zonder zuurremmende medicatie moet plaatsvinden, moet u 5 dagen voor de afspraak stoppen met innemen.
  • De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten.
  • Vanaf 4 uur voordat u de katheter krijgt, mag u ook niets meer drinken.

Het onderzoek

U gaat op de stoel zitten en volgt de aanwijzingen van de verpleegkundige. De verpleegkundige brengt een (dun) slangetje (de katheter) via uw neus in de slokdarm. Uw neus kan met een neusspray worden verdoofd. De katheter wordt aangesloten op een registratiekastje. Dit draagt u gedurende 24 uur bij u. Na het inbrengen kunt u naar huis, of, als u in het ziekenhuis verblijft, terug naar uw kamer.

U mag thuis uw gewone dagelijkse handelingen uitvoeren, maar u mag niet douchen zolang u het kastje draagt.

Om een eventuele samenhang tussen uw klachten en het al dan niet optreden van zuur in uw slokdarm te kunnen constateren, vragen wij u een dagboekje bij te houden. U krijgt dit dagboekje en uitleg hierover van de verpleegkundige nadat de katheter is ingebracht.

De volgende dag komt u op de afgesproken tijd weer terug op de scopieafdeling om de registratiematerialen in de bijgeleverde envelop in te leveren. U kunt thuis zelf de katheter verwijderen. Als u liever wilt dat verpleegkundige de katheter verwijderd, dan meldt u zich bij de balie en neemt u plaats in de wachtkamer. Als de volgende dag op een feestdag of in het weekend valt, brengt de registratiematerialen terug naar Alrijne Ziekenhuis Leiden. De receptionist bij de hoofdingang neemt dit van u aan.
In het dagboek vindt u aanwijzingen hoe u de katheter kunt verwijderen. Dit dagboek vindt u ook op onze website www.alrijne.nl/endoscopie.

Uitslag

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek. Verblijft u in het ziekenhuis, dan krijgt u de uitslag zo snel mogelijk van uw behandelend arts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in het ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de endoscopie afdeling.
U kunt dan een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt worden geholpen. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u gereserveerd is in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Contact

Tijdens kantooruren (8.00 - 12.30 en 13.30 – 16.30 uur) belt u met de polikliniek MDL: 071 582 8012. Buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) en tijdens onze lunchpauze (12.30 – 13.30 uur) neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) via 071 582 8905.