Afdelingen & Specialismen

Afspraak


U wordt verwacht op ………………..……………................................ (datum) om ……………. uur (tijd)Het onderzoek zal plaatsvinden in: • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 42
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 105
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, routenummer 56
 • Tijdens uw opname op de afdeling Cardiologie


Uw cardioloog wil uw hartritme over een langere tijd volgen. Dit gebeurt met een hartfilmpje (ECG). Dit hartfilmpje duurt 24/48 of uur: een 24/48-uurs ECG.Dit onderzoek wordt ook wel een Holter genoemd.In deze folder leest u hoe zo’n hartfilmpje gemaakt wordt. En wat u wel/niet mag doen (= leefregels) tijdens de 24/48-uurs meting.


Voorbereiding

 • Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
 • Het is prettig om een strak zittend hemd onder de kleding te dragen.
 • De elektrodes worden hoog op de borstkas geplakt. Houd hiermee rekening bij de kleding die u aantrekt.
 • Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek geen huidverzorgingsproducten (bijvoorbeeld bodylotion) te smeren op het bovenlichaam.
 • Graag de haren scheren op de plekken waar de electroden komen te zitten (zie afbeelding hieronder).

ECG-plakkers


Het onderzoek

Om uw hartritme te meten, sluiten we u aan op een apparaat: de 24/48-uurs-ECG-recorder. Dit is een draagbaar apparaat. U krijgt dit apparaat mee naar huis. U draagt het apparaat op uw lichaam.
Het apparaat meet uw hartritme en bewaart het hartfilmpje. Zo kan de arts later zien hoe uw hartritme was.

U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Als het apparaat is aangesloten, mag u weer naar huis.
1 of 2 dag (en) later komt u terug om de apparatuur en het dagboekje in te leveren.
Uw arts kan dan de gegevens over uw hartritme bekijken.

Aansluiten van het apparaat

Voor het aansluiten van de recorder komt u naar de polikliniek Cardiologie. Hiervoor heeft u een afspraak gekregen.
U meldt zich bij de balie van de polikliniek Cardiologie.
Daarna wacht u in de wachtruimte. De doktersassistent/hartfunctielaborant haalt u op.

De doktersassistent/hartfunctielaborant plakt ECG-elektrodes op de huid van uw borstkas. Hij/zij sluit deze ECG-elektrodes aan op de 24/48-uurs-ECG-recorder. Dit duurt ongeveer 20 minuten, soms iets langer.
U krijgt een tasje om de recorder makkelijk onder uw kleding met u mee te dragen.
Daarna mag u naar huis.

Een dagboek bijhouden

U draagt de recorder 24/48 uur lang bij u. Wij willen graag weten wat u tijdens deze 24/48 uur allemaal doet.
Daarom krijgt u een dagboek. Hierin schrijft u op wat u doet.
Als de recorder er weer af is, mag u stoppen met het dagboek.

De doktersassistent/hartfunctielaborant geeft u het dagboek en schrijft er de starttijd op. Ook vertelt hij/zij wat u in het dagboek moet schrijven.

U schrijft in uw dagboek:
 • Wat u doet (bijvoorbeeld slapen, wandelen, krant lezen). schrijft het tijdstip op waarop een activiteit begint en eindigt. Gaat u iets anders doen, schrijf het dan op!;
 • Wanneer u medicijnen inneemt. Schrijf ook op welk medicijn u inneemt;
 • Wanneer u eet. U hoeft niet op te schrijven wat u eet;
 • Wanneer u rookt en wanneer u koffie of alcohol drinkt;
 • Wanneer u naar het toilet gaat voor ontlasting;
 • Wanneer u ’s nachts opstaat om naar het toilet te gaan.

Schrijf uw klachten op!

Het is belangrijk dat u in het dagboek schrijft wanneer u klachten heeft.
Klachten kunnen zijn: pijn op de borst, hartkloppingen of duizeligheid.
Schrijf ook op wanneer u zich anders voelt dan normaal. En hoe laat u de klachten krijgt.

Er zit een blauwe/groene knop op de recorder. Druk op deze knop als u een klacht heeft. Zo onthoudt de recorder wanneer u de klacht had. De doktersassistent/hartfunctielaborant kan dan het moment makkelijk terugvinden.
Schrijf de klacht en het tijdstip ook in uw dagboek!

Leefregels tijdens het onderzoek

 • U mag alles doen tijdens het onderzoek. Doe de dingen die u ook doet als u geen 24/48-uurs ECG zou hebben.
 • Omdat u de recorder bij u draagt, kunt u zich wat minder goed bewegen.
 • Houdt u zich altijd aan de instructies van uw arts!
 • Tijdens de registratie kunt u niet douchen. De recorder mag niet nat worden!
 • Ook mag u tijdens de registratie niet op of onder een elektrische deken liggen. Dit stoort het ECG-signaal.

Einde van het onderzoek

De ECG recorder stopt vanzelf na 24 uur. Of na 48 uur, als de arts dat heeft afgesproken.
De volgende dag brengt u de recorder terug naar het ziekenhuis en levert u het dagboekje in.

De uitslag

Uw cardioloog vertelt u de uitslag van het onderzoek. Meestal krijgt u de uitslag tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden. Bel dan het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen aan den Rijn): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
 • Dagbehandeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (340): 071 582 8076
 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075