Afdelingen & Specialismen

Als uw kind last heeft van luchtwegproblemen kan de huisarts uw kind verwijzen naar de polikliniek Kind en Jeugd voor behandeling. In deze folder vindt u meer informatie over het Kinderastmateam en het Astmaspreekuur.

Oorzaken van luchtwegproblemen

Luchtwegproblemen komen veel voor, óók bij kinderen. Ongeveer één op de tien kinderen in Nederland heeft er last van. Luchtwegproblemen worden veroorzaakt door hyperactieve longen en inhalatie-allergieën.

longen

Hyperactieve longen

Hyperactieve longen zijn longen die reageren op bepaalde prikkels (bijvoorbeeld luchtweginfecties, gras, huisstofmijt, temperatuur, warmte/kou etc.). Hierdoor kunnen de luchtwegen gaan knijpen en slijm produceren. Uw kind kan last krijgen van kortademigheid, hoesten en een piepende ademhaling, maar bijvoorbeeld ook van vermoeidheid. Vanaf de leeftijd van 5-6 jaar kunnen we longfunctieonderzoek doen (zie folder Longfunctieonderzoek bij kinderen). Dit longfunctieonderzoek, in combinatie met de klachten van uw kind, kan leiden tot de diagnose astma.

Inhalatie allergieën

Naast de bovenstaande astmatische longklachten kan uw kind ook last hebben

van zogenaamde inhalatie-allergieën. Het is dan allergisch voor bijvoorbeeld huisstofmijt, huisdieren, pollen en schimmels. Dit geeft

vooral klachten van

de ogen, neus en keel. Maar deze bovenste luchtwegklachten kunnen ook van invloed zijn op de astmatische klachten. Daarom wordt binnen het Kinderastmateam ook veel aandacht besteed aan de behandeling van eventuele inhalatie-allergieën.

Kinderastmateam

Het Kinderastmateam binnen Alrijne Ziekenhuis doet de behandeling en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar met long-/allergieproblemen. Het doel is dat het kind (en het gezin) zo min mogelijk last heeft van zijn/haar luchtwegklachten in het dagelijks leven. Hierbij hebben wij als team o.a. ook aandacht voor de situatie thuis, school, sporten, hobby’s etc.

Het team bestaat uit verschillende disciplines: 

Kinderarts/verpleegkundig specialist/longverpleegkundige De kinderarts en de verpleegkundig specialist/longverpleegkundige ziet u afwisselend tijdens de polikliniekbezoeken. Zij gaan met u en uw kind in gesprek over de klachten, welk onderzoek er kan plaatsvinden, welk behandelplan het beste bij uw kind zou passen. En natuurlijk beantwoorden zij uw eventuele vragen. Daarnaast kijken zij naar de algemene ontwikkeling van uw kind. De verpleegkundig specialist/longverpleegkundige biedt tevens begeleiding bij het zorgproces rond uw kind. U kunt hierbij denken aan advies bij het innemen van medicatie en het omgaan met de klachten van uw kind in het dagelijks leven.

Kinderfysiotherapeut Het komt regelmatig voor dat kinderen met astma ook problemen hebben met de ademhaling. Dit is vooral te merken bij het sporten , maar het kind kan er ook last van hebben in rust. Binnen ons Kinderastmateam beoordeelt de kinderfysiotherapeut zo nodig de ademhaling van uw kind en het inspanningsvermogen. Als dit nodig is, geeft zij oefeningen om dit te verbeteren. Ook kan zij met uw kind kijken naar een sport die het beste bij hem of haar past. Als een afspraak met de kinderfysiotherapeut nodig is, is hierbij ook een kinderarts of verpleegkundig specialist/longverpleegkundige aanwezig.

Medisch kinderpsycholoog In bepaalde levensfases is het voor uw kind soms lastig om met zijn/haar klachten om te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet alles kan doen wat het wil of misschien moeite heeft met het gebruik van medicatie. Ook kan het voor het kind moeilijk zijn om de astma te accepteren of hebben andere zaken invloed op de astma. De kinderpsycholoog binnen ons team kijkt samen met uw kind en u waar precies de problemen liggen en hoe deze het beste begeleid kunnen worden. Tevens kijkt de kinderpsycholoog naar de kwaliteit van leven van uw kind. Zij doet dit aan de hand van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitslag van deze vragenlijst kijken wij als team of we uw kind eventueel nog kunnen helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Doktersassistent  De doktersassistent ontvangt u en uw kind op de polikliniek Kind en Jeugd. Zij meldt uw kind aan in het systeem en neemt de patiëntgegevens met u door. Voordat uw kind naar de kinderarts of verpleegkundig specialist/longverpleegkundige gaat voor een afspraak, zal zij uw kind ook wegen en meten voor de monitoring van de algemene ontwikkeling.

Het Astmaspreekuur

Het Kinderastmateam heeft een aantal spreekuren waarin astma-/allergieklachten besproken/behandeld worden. Op donderdagochtend is er een speciaal ingericht spreekuur waarin meerdere disciplines van het Kinderastmateam tegelijk op de polikliniek Kind en Jeugd aanwezig zijn. Dit spreekuur is voor kinderen vanaf 6 jaar, met de diagnose astma. Uw kind wordt dan door de kinderarts of verpleegkundig specialist/longverpleegkundige gezien en - als het nodig is - ook door de kinderfysiotherapeut en/of de medisch kinderpsycholoog. Dit wordt dan eerst met u en uw kind besproken. Er wordt in dit spreekuur gekeken hoe het met uw kind gaat en uitslagen van onderzoeken worden besproken. Natuurlijk worden ook eventuele problemen en vragen van uw kind en u besproken. Later vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Tijdens dit overleg bespreken de leden van het Kinderastmateam hun bevindingen. Als het nodig is, krijgen uw kind en u informatie hierover en een advies. Het doel van dit spreekuur is uw kind zo volledig mogelijke zorg te kunnen geven en ondersteuning bij het dagelijkse leven.

De Luchtbrug

De Luchtbrug is een online tool. Het doel is kwaliteitsverbetering voor de astmazorg en mogelijk deels vervanging van poliklinische controles door online zorg. Of dit laatste mogelijk is, hangt af van de stabiliteit van de klachten. Er is hierbij directer contact met de behandelaren mogelijk doordat er vanuit huis vragen gesteld kunnen worden via de Luchtburg. Ook hebben u en uw kind meer inzicht in het zorgplan van uw kind. Daarnaast kunnen via de Luchtbrug ook astma controle vragenlijsten thuis worden ingevuld, zodat de behandelaren kunnen zien hoe het met de astmaklachten van uw kind gaat. De Luchtbrug is beschikbaar voor kinderen met astma vanaf de leeftijd 6 jaar. Alrijne Ziekenhuis is in januari 2021 gestart met de Luchtbrug. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal uw behandelaar dit met u bespreken. Voor uitgebreide informatie zie ook: Folder Luchtbrug en https://www.luchtbrug.nl/

Overgang van zorg bij volwassen leeftijd

Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer verantwoordelijkheden hij/zij zal krijgen, dus ook verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen gezondheid. Rond het 18e levensjaar draagt het Kinderastmateam uw kind over aan de afdeling Longgeneeskunde of de huisarts. Het moment waarop dat gebeurt, gaat altijd in overleg met uw kind. In het Kinderastmateam beginnen we daarom vroeg, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkeling, met het benadrukken van deze eigen verantwoordelijkheid. We stimuleren dit zo veel mogelijk, zodat uw kind vertrouwen heeft in zijn/haar eigen kunnen en de regie kan nemen in zijn/haar eigen gezondheid. Dit doen we door altijd te bespreken hoe het gaat, te vragen wat hij/zij belangrijk vindt in het leven, hoe de medicatie wordt gebruikt etc. In deze overgangsperiode zal misschien uw rol als ouder ook veranderen. U zult uw kind wat meer op afstand moeten begeleiden en uiteindelijk daarin ook los laten. Dit kan soms voor beiden lastig zijn. Het is hierbij belangrijk om goed met elkaar hierover te blijven praten, zodat iedereen zich hier prettig bij voelt. Voor meer informatie hierover kunt u de volgende sites raadplegen: www.opeigenbenen.nu en www.hetouderkompas.nl

Rookvrij opgroeien

Op de polikliniek Kind en Jeugd vinden wij het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien. Roken en meeroken is immers schadelijk voor uw gezondheid, maar ook voor die van anderen, zoals voor uw kind. Zeker op het moment dat uw kind last heeft van luchtwegklachten. Met uw toestemming zullen wij het roken bespreken in de consulten en hebben wij een informatiefolder beschikbaar ‘’Rookvrij opgroeien’’, waarin informatie staat over het rookvrije opgroeien. Aanvullende informatie over ondersteuning hierbij vindt u op de volgende sites: www.ikstopnu.nl, www.rokeninfo.nl en www.rookvrijookjij.nl’

Meenemen

  • Legitimatiebewijs

  • Verzekeringspas

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Vragen en contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kind en Jeugd. Wij zijn op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 071 582 8052 (alle locaties).

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: