Als uw kind last heeft van luchtwegproblemen kan de huisarts uw kind verwijzen naar de polikliniek Kind en Jeugd van Alrijne Ziekenhuis voor behandeling. In deze folder vindt u meer informatie over het astma spreekuur.

Hyperactieve longen

Vanaf de leeftijd van 5 of 6 jaar kunnen we vaststellen of er sprake is van astma door middel van een longfunctieonderzoek en vooral op basis van de klachten van uw kind. Voor die tijd spreken we in het ziekenhuis nog van hyperreactieve longen. De longen reageren op bepaalde prikkels (bijvoorbeeld gras, pollen, warmte, kou etc.), waardoor de luchtwegen gaan knijpen en slijm produceren. Hierdoor kan uw kind last krijgen van een benauwd gevoel, hoesten, slijm en een piepende ademhaling. Maar ook minder voor de hand liggende klachten komen voor, zoals: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid. Ook kan het zijn dat uw kind, naast last van zijn/haar longen, ook last heeft van andere uitingen van allergieën op andere organen.

Kinderastmateam

Het kinderastmateam behandelt en begeleidt kinderen van 0 t/m 18 jaar. Het doel van het kinderastmateam is dat het kind (en het gezin) zo min mogelijk last heeft van zijn/haar luchtwegproblemen in het dagelijkse leven. Hierbij stellen we het kind met zijn/haar gehele verhaal centraal. Dus we hebben ook aandacht voor de situatie thuis, op school, sporten, hobby’s enzovoorts. Het kinderastmateam bestaat uit verschillende disciplines, namelijk:

Verpleegkundig specialist

Wanneer uw kind opgenomen is (geweest) op de verpleegafdeling Kind en Jeugd heeft u mogelijk al kennis gemaakt met de verpleegkundig specialist. U zult haar ook het meeste gaan zien op de polikliniek. In het kinderastmateam beschouwen we iedereen als uniek. Dus de verpleegkundig specialist gaat samen met u en uw kind kijken wat het beste bij uw kind past. Dit doet zij doormiddel van gesprekken, begeleiding, onderzoek en het opstellen van een behandelplan. Dit behandelplan gaat in samenwerking met de betrokken disciplines binnen het kinderastmateam, zodat er een eenduidig beleid is. De verpleegkundig specialist vervult hiermee een coördinerende rol binnen het zorgproces rond uw kind, waarbij de begeleiding op de voorgrond staat.

Kinderarts

Ook de kinderarts gaat samen met u en uw kind kijken wat voor uw kind belangrijk is en hoe we hem/haar hierbij het beste kunnen gaan helpen. De kinderarts voert gesprekken, doet onderzoek en stelt een behandelplan op (in samenwerking met de betrokken disciplines van het kinderastmateam). Verder kijkt de kinderarts ook naar de volledige ontwikkeling van uw kind, naar de algemene gezondheid (zoals groei en gewicht) en andere mogelijke bijkomende medische problemen.

Doktersassistent

De doktersassistent zal u en uw kind ontvangen op de polikliniek Kind en Jeugd. Zij zal uw kind aanmelden in het systeem en de patiëntgegevens met u doornemen. Ook zal zij uw kind wegen en meten voordat dat hij/zij bij de kinderarts of verpleegkundig specialist komt. Wanneer uw kind bij de verpleegkundig specialist op controle komt zal de doktersassistent ook een NO-meting met uw kind doen. Zie voor meer informatie hierover het kopje Onderzoek en de folder: Longfunctieonderzoek bij kinderen. De volgende twee disciplines van het kinderastmateam gaat u alleen zien als daar behoefte aan is. Dit gaat altijd in overleg met u en uw kind. Dit zijn:

Kinderfysiotherapeut

Als uw kind problemen heeft met zijn/haar ademhaling of met sporten, bijvoorbeeld omdat hij/zij sneller moe of buiten adem is bij inspanning, kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut. Zij kan de ademhaling en het inspanningsvermogen beoordelen en zo nodig oefeningen geven om dit te verbeteren. Ook kan zij met uw kind kijken naar een passende sport.

Kinderpsycholoog

Longproblemen zijn soms best lastig om mee om te gaan. Zeker in bepaalde levensfases. Uw kind kan merken dat misschien niet alles gaat zoals hij/zij het graag zou willen, bijvoorbeeld op school, met sporten en uw kind moet misschien medicijnen gebruiken. De kinderpsycholoog kan samen met u en uw kind kijken hoe jullie het beste begeleid kunnen worden, zodat uw kind lekker in zijn/haar vel zit en zo goed mogelijk kan doen wat hij/zij wil doen. Daarnaast wordt gekeken naar het gedrag, zelfwaardering in het algemeen en hoe het kind omgaat met u en leeftijdsgenoten.

Onderzoek

Tijdens het astmaspreekuur zijn er twee onderzoeken die het meeste worden uitgevoerd. Dit zijn beide blaastesten, namelijk:

  • de NO-meting (kind ouder dan zes jaar): dit onderzoek wordt uitgevoerd door de doktersassistent op de polikliniek Kind en Jeugd, als uw kind op controle bij de verpleegkundig specialist komt. Hierbij wordt gemeten of er op dat moment een verhoogde ontstekingswaarde in de longen is.

  • het longfunctieonderzoek (kind ouder dan vijf à zes jaar): dit onderzoek wordt in overleg met u en uw kind gepland. Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling door een longfunctieanalist. Er wordt dan gemeten hoeveel lucht uw kind maximaal in en uit kan ademen. De kinderarts of verpleegkundig specialist informeert u en uw kind over de uitslag.

Voor uitgebreide informatie over de twee bovenstaande onderzoeken raadpleeg de folder: Longfunctieonderzoek bij kinderen.

Kinderastmacarrousel

Wanneer uw kind acht, tien en twaalf jaar is komt hij/zij in aanmerking voor de kinderastmacarrousel. Dit wil zeggen dat u in de ochtend op de polikliniek komt met uw kind en dat u vier disciplines (de verpleegkundig specialist, kinderarts, kinderfysiotherapeut en de kinderpsycholoog) gaat zien van het kinderastmateam. Bij de kinderastmacarrousel gaat het met name om voorkomen en opsporen van eventuele problemen in het dagelijkse leven van uw kind en het gezin. Aangezien astma veel impact kan hebben op het leven van uw kind is het belangrijk naar de gehele situatie te kijken, met name ter preventie van problemen in de puberteit. Kinderen met astma kunnen niet altijd alles doen wat zij zouden willen, meedoen met sporten bijvoorbeeld. Ze kunnen daardoor gevoelens van minderwaardigheid of angst krijgen. Dat bespreken we het liefst vóór de puberteit, zodat de kinderen tijdens de puberteit beter met hun ziekte kunnen omgaan. Met vragenlijsten, een gesprek en inspanningstest wordt een inventarisatie gemaakt van het huidig functioneren (omgang met de astmaklachten, school, sporten, sociale contacten etc.) en therapietrouw van uw kind en het gezin. Therapietrouw is de mate waarin het gezin zich aan de afgesproken behandeling houdt. Uit de kinderastmacarrousel volgt dezelfde ochtend, na teamoverleg, een advies aangepast op de situatie van uw kind. Zo blijft de astma ook in de puberteit onder controle en daarna. Voor uitgebreide informatie zie de folder: Kinderastmacarrousel.

Overgang van zorg

Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer verantwoordelijkheden hij/zij zal krijgen, ook verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen gezondheid. Als uw kind tussen de 16 en 19 jaar is, zal de zorg die zij ontvangen van het kinderastmateam overgedragen worden aan de volwassenzorg. Het moment waarop dat gebeurt gaat altijd in samenspraak met uw kind. In het kinderastmateam beginnen we daarom vroeg met het benadrukken van deze verantwoordelijkheid en het zo veel mogelijk stimuleren hiervan. We houden hierbij altijd rekening met de leeftijd en zijn of haar ontwikkeling. Op deze manier krijgt uw kind vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen en kan hij/zij de regie kan nemen in de eigen gezondheid. Dit doen we door altijd te bespreken hoe het gaat, wat hij/zij belangrijk vindt in het leven, hoe de medicatie wordt gebruikt etc. In deze transitieperiode zal misschien uw rol als ouder ook gaan veranderen. U zult uw kind wat meer op afstand moeten gaan begeleiden en uiteindelijk daarin ook los laten. Dit kan soms voor beiden lastig zijn. Belangrijk hierbij is om goed met elkaar hierover te blijven praten, zodat iedereen zich hier prettig bij voelt. Voor meer informatie over transitie van zorg en uw rol als ouder kunt u de volgende sites raadplegen: www.opeigenbenen.nu en www.hetouderkompas.nl

Rookvrij opgroeien

Op de polikliniek Kind en Jeugd vinden wij het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien. Roken en meeroken is immers schadelijk voor uw gezondheid, maar ook voor die van anderen, zoals voor uw kind. Als u als ouder de motivatie heeft om te stoppen met roken, ondersteunen we u hier graag bij. De meeste kans op een geslaagde stoppoging heeft u namelijk met persoonlijke begeleiding en ondersteunende middelen. Om u hierin zo goed mogelijk te ondersteunen kunt u de informatiefolder voor ouders raadplegen die te verkrijgen is op de polikliniek Kind en Jeugd. Aanvullende informatie over de ondersteuningsopties kunt u vinden op de volgende sites: www.ikstopnu.nl, www.rokeninfo.nl en www.rookvrijookjij.nl.

Spreekuren

De astma spreekuren vinden elke dag plaats op de polikliniek Kind en Jeugd, van Alrijne Ziekenhuis op diverse locaties. Een eerste afspraak op de polikliniek wordt geregeld na doorverwijzing van uw huisarts, jeugdarts of na klinische opname op de verpleegafdeling van het ziekenhuis.

Meenemen

  • Legitimatiebewijs

  • Verzekeringspas

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis.

Rapportage

Bij geregeld polikliniekbezoek en uiteindelijk ook bij ontslag maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de bevindingen. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar). Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken op de polikliniek Kind en Jeugd.

Contact

Een datum voor de eerste afspraak voor het astmaspreekuur wordt geregeld na doorverwijzing van uw huisarts of na ziekenhuisopname. U kunt voor het maken of verzetten van een afspraak bellen naar: 071 582 8052. De polikliniek Kind en Jeugd is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Verhindering

Indien u de geplande afspraak onverhoopt wilt verzetten of annuleren, wilt u dit zo snel mogelijk bij ons melden, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om een wegblijftarief in rekening te brengen.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. Vanaf 2 juni bieden we u ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.

Meer informatie

Voor kinderinformatie, per leeftijdscategorie beschreven, verwijzen wij naar onze site kids.alrijne.nl. Voor aanvullende informatie kunt u de volgende sites raadplegen: www.longfonds.nl en www.inhalatorgebruik.nl.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling:

Terug naar boven