Afdelingen & Specialismen

In overleg met uw behandelend arts wordt bij u een autonoom functieonderzoek (AFO) verricht. Met een AFO onderzoeken wij of er functiestoornissen zijn in het onwillekeurige zenuwstelsel. In deze folder leest u meer informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiden.


Afspraak

Wij verwachten u op ………………………………dag, …………. - …………. - 20………….om ………………………………… uur in Alrijne Ziekenhuis Leiden, polikliniek Neurologie, routenummer 47.AFO: autonoom functieonderzoek

Dit onderzoek test de werking van een deel van het zenuwstelsel, het zogenaamde autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel regelt onder andere de hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering en temperatuur van het lichaam. Het onderzoek meet de reacties van vooral hartslag en ademhaling en bestaat uit een reeks aparte testen.Wanneer kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek?

Er zijn geen contra-indicaties (redenen waarom het onderzoek bij u niet zou kunnen plaatsvinden).Voorbereiding op het onderzoek

Er zijn geen voorbereidingen voor dit onderzoek nodig.De dag van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiden. Meldt u zich op de afgesproken tijd.Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Voordat het onderzoek begint, meet de laborant uw bloeddruk.


Vervolgens krijgt u een band om de borst en een band om de buik, waaraan een registratiekastje zit. Deze banden registreren de ademhalingsbewegingen. De banden gaan over de kleding heen.


Daarna worden er ECG-plakkers op de borst geplakt. Deze meten de hartslag. Tot slot komt er een metertje om de vinger, dat uw bloeddruk meet.Tijdens het onderzoek worden op de monitor uw hartslag en bloeddruk continu geregistreerd. Het onderzoek bestaat uit verschillende testen en enkele pauzes. Vervolgens vragen we u een aantal keer diep in- en uit ademen en krachtig op uw handrug te blazen.


Tot slot moet u vanuit liggende positie zo snel mogelijk gaan staan en enkele minuten naast het bed blijven staan.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 – 60 minuten.


Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis.De uitslag

De neuroloog of aanvragend arts bespreekt met u de uitslag in een vervolgafspraak. U krijgt niet gelijk na het onderzoek de uitslag.Verhindering

Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek.De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.