Het basis sportmedisch onderzoek (BSMO) is voor u van toepassing als u minder dan 7 uur per week sport en daarbij geen of weinig problemen heeft. Tijdens het basis sportmedisch onderzoek meet de sportarts uw lengte, gewicht en vetpercentage. Daarnaast testen we uw ogen en doen we een algemeen intern onderzoek, een algemeen orthopedisch onderzoek en een specifiek orthopedisch onderzoek gericht op uw sporttak en op klachten die u eventueel heeft. Bij het basis sportmedisch onderzoek voor sportduikers hoort ook urine en longfunctieonderzoek met FVC, FEV1 en PEF.