Afdelingen & Specialismen

U bent onder behandeling in Alrijne Ziekenhuis en bij u is aangetoond dat u een BRMO bij zich draagt. In deze folder kunt u lezen wat een BRMO is en welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en eventuele behandeling.

 

Wat is BRMO?

BRMO is de afkorting van: Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Bij BRMO is sprake van bacteriën die resistent (ongevoelig) zijn voor veel antibiotica (medicijnen die gebruikt worden om infecties te bestrijden of juist om deze te voorkomen). Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn voor deze antibiotica zijn lastiger te behandelen.Hoe krijgt u een BRMO?

Het is meestal onbekend hoe iemand een BRMO gekregen heeft. Wel is bekend dat het gebruik van antibiotica een verhoogde kans geeft op het oplopen van een BRMO. Het verblijf op een plek waar veel antibiotica gebruikt worden en/of waar veel resistente bacteriën voorkomen (zoals bijvoorbeeld een buitenlands ziekenhuis), geeft ook een verhoogde kans op het oplopen van een BRMO.Dragerschap en behandeling

Resistente bacteriën zorgen niet vaker voor een infectie dan bacteriën die nog gevoelig zijn voor antibiotica. De meeste BRMO’s zijn bacteriën die in de darm goed kunnen overleven. Veel mensen dragen deze resistente bacteriën bij zich zonder klachten te hebben. Dit noemen we dragerschap. Op dit moment kunnen we van de meeste resistente bacteriën het dragerschap (nog) niet behandelen. Het geven van antibiotica kan juist bijdragen aan meer resistentie. Sommige mensen kunnen deze resistente bacteriën na verloop van tijd ook vanzelf weer kwijtraken.Ondanks het feit dat deze bacteriën minder gevoelig zijn voor de antibiotica, die normaal aan u gegeven zouden worden, is een beperkte groep antibiotica beschikbaar die u kunt krijgen als behandeling noodzakelijk is.Wanneer u drager bent van een BRMO dan draagt u deze bacterie vaak bij u in de endeldarm (het rectum) of in de keel. Maar ook op andere plekken zoals in de urine, sputum (opgehoest slijm) of wonden kan de bacterie voorkomen. Bij elke opname in het ziekenhuis zullen kweken bij u worden afgenomen om te onderzoeken of de bacterie nog aanwezig is. Dit is meestal een kweek van het rectum en eventueel de keel of andere locaties waar de bacterie eerder is gevonden.Maatregelen bij een BRMO

Opname

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen zult u in isolatie verpleegd worden. Dit betekent onder andere meestal een opname op een eenpersoonskamer. Dit wordt gedaan om verspreiding van de BRMO naar andere patiënten of medewerkers te voorkomen. U ontvangt een aparte folder met informatie over de isolatievorm die op u van toepassing is.Bezoek polikliniek

Wanneer u een bezoek brengt aan de polikliniek zullen de medewerkers soms ook extra maatregelen treffen.Label

Wanneer bij u een BRMO is gekweekt, maakt het ziekenhuis een label in het digitale ziekenhuis informatiesysteem. Medewerkers van het ziekenhuis zien dit als zij uw patiëntgegevens raadplegen. Dit is van belang omdat deze dan een gerichte behandeling kunnen instellen als u een infectie heeft. Ook kunnen de medewerkers dan direct zien welke isolatievorm bij u moet worden toegepast, als u moet worden opgenomen.Het digitale label blijft minimaal een jaar in het ziekenhuissysteem aanwezig. Indien u, na het jaar, een aantal negatieve kweken heeft (dus kweken waarin geen BRMO is gevonden) wordt dit label verwijderd uit het systeem.Wat betekent een BRMO voor uw dagelijkse leven?

Een BRMO vormt voor gezonde personen meestal geen probleem. Als u drager bent van een BRMO zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee wordt met name bedoeld dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek.U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.Uw behandelend arts heeft uw huisarts op de hoogte gebracht dat u een BRMO bij zich draagt. Wanneer u bij een andere zorgverleningsinstantie in behandeling bent of bijvoorbeeld thuiszorg krijgt, is het goed om hen te vertellen dat u drager van een BRMO bent. Zij zullen zelf zo nodig maatregelen nemen als zij bij u langs komen.Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze folder kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de afdeling.