Uw afspraak

Wij verwachten u op ………………………….…dag ……….. - ………. - 20……… om ………………......... uur op de afdeling Radiologie van  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan de Rijn, routenummer 60

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36

Voorbereiding

U hoeft geen voorbereidingen te treffen.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis voor een botdichtheidsmeting, ook wel een DEXA scan genoemd (Dual Energy X-ray Absorptiometry). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling nucleaire geneeskunde. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt.


Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om de botdichtheid te bepalen en de wervelkolom in beeld te brengen om eventuele wervelinzakkingen aan te tonen.In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit proces verloopt sneller bij vrouwen dan bij mannen. De belangrijkste factoren die dit proces kunnen beïnvloeden zijn: eetgewoontes, lichaamsbeweging, roken, vrouwelijke hormonen en het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld corticosteroïden).

DEXA scanner

Het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van een nucleair geneeskundige en wordt uitgevoerd door een MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige).Zwangerschap

Een botdichtheidsmeting is een röntgenonderzoek. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn. Een nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereiding

U hoeft geen voorbereidingen te treffen. In de week voorafgaand aan de botdichtheidsmeting mag u geen radiologisch onderzoek met een contrastmiddel (bijvoorbeeld een dikke darm onderzoek of CT-scan) hebben ondergaan.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling RadiologieDe scan

De medewerker haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. In het gebied dat gescand wordt, mag geen metaal aanwezig zijn. Metaal kan de metingen verstoren. Daarom vraagt de medewerker u om kleding met gespen, ritsen en knopen uit te trekken.Vervolgens gaat u plat op uw rug op de onderzoekstafel liggen en worden er scans gemaakt van uw wervelkolom en heupen. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.In dit filmpje ziet u hoe het onderzoek gaat.


Of scan de QR-code.QR-codeWeer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u verblijft.Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw botdichtheidsmeting en stuurt het verslag naar uw behandelend arts.Aanvullende informatie over het gebruik van röntgenstralen

De röntgenstraling die u ontvangt bij de botdichtheidsmeting is uiterst gering waardoor de schade verwaarloosbaar is.Verhindering tijdig doorgeven

Mocht u verhinderd zijn, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u. Als u zich niet op tijd afmeldt, kunnen wij u een rekening sturen.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Vindt u dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan horen wij dat graag.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.


Vragenlijst en toestemmingsformulier

Bij deze folder krijgt u een vragenlijst en een toestemmingsformulier. Wilt u deze invullen en meenemen naar uw afspraak?