Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak

Wij verwachten u op ………………………….…dag ……….. - ………. - 20……… om ………………......... uur op de afdeling Radiologie van  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan de Rijn, Aanmeldbalie in centrale hal, daarna route 50

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36Voorbereiding

U hoeft geen voorbereidingen te treffen.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis voor een botdichtheidsmeting, ook wel een DEXA scan genoemd (Dual Energy X-ray Absorptiometry). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling nucleaire geneeskunde. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt.


Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om de botdichtheid te bepalen en de wervelkolom in beeld te brengen om eventuele wervelinzakkingen aan te tonen.In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit proces verloopt sneller bij vrouwen dan bij mannen. De belangrijkste factoren die dit proces kunnen beïnvloeden zijn: eetgewoontes, lichaamsbeweging, roken, vrouwelijke hormonen en het gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld corticosteroïden).

DEXA scanner

Het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van een nucleair geneeskundige en wordt uitgevoerd door een MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige).Zwangerschap

Een botdichtheidsmeting is een röntgenonderzoek. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn. Een nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereiding

U hoeft geen voorbereidingen te treffen. In de week voorafgaand aan de botdichtheidsmeting mag u geen radiologisch onderzoek met een contrastmiddel (bijvoorbeeld een dikke darm onderzoek of CT-scan) hebben ondergaan.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling RadiologieDe scan

De medewerker haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. In het gebied dat gescand wordt, mag geen metaal aanwezig zijn. Metaal kan de metingen verstoren. Daarom vraagt de medewerker u om kleding met gespen, ritsen en knopen uit te trekken.Vervolgens gaat u plat op uw rug op de onderzoekstafel liggen en worden er scans gemaakt van uw wervelkolom en heupen. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u verblijft.Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw botdichtheidsmeting en stuurt het verslag naar uw behandelend arts.Aanvullende informatie over het gebruik van röntgenstralen

De röntgenstraling die u ontvangt bij de botdichtheidsmeting is uiterst gering waardoor de schade verwaarloosbaar is.Verhindering tijdig doorgeven

Mocht u verhinderd zijn, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummers

De afdeling Radiologie is telefonisch te bereiken op 071 582 8071 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur).Vragenlijst

Op de volgende pagina staat een vragenlijst en een toestemmingsformulier. Wilt u deze ingevuld meenemen naar uw afspraak?