Afdelingen & Specialismen

U heeft met de arts afgesproken dat u een botdichtheidsmeting laat verrichten. Dit onderzoek vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiden. De arts heeft u in grote lijnen verteld, wat dit onderzoek inhoudt. Deze folder geeft u aanvullende informatie.

Datum en tijd

U wordt ______________ (dag), ____________ (datum) om _________ uur verwacht.

Plaats

U wordt verwacht bij de afdeling Radiologie (routenummer 36) in Alrijne Ziekenhuis Leiden. Nadat u zich heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Een medewerker haalt u op als u aan de beurt bent.

Doel van het onderzoek

De botdichtheidsmeting is een methode om de hoeveelheid kalk in het bot te meten. De botdichtheid geeft voor een belangrijk deel de sterkte van de botten aan. Veranderingen in de botdichtheid zijn in belangrijke mate afhankelijk van leeftijd en sekse, maar er zijn ook vele andere factoren die de botdichtheid kunnen beïnvloeden. Een zekere vermindering van de botdichtheid bij het ouder worden is een normaal verschijnsel. Een abnormale vermindering van kalkhoudend botweefsel geeft een grotere kans op bijvoorbeeld botbreuken bij een val. Naar aanleiding van de botdichtheidsmeting kan de arts bepalen in hoeverre er sprake is van een groter risico op botbreuken en of er eventueel therapie nodig is.

Voorbereiding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Als u borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Er wordt dan bekeken of het nodig is om gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen.

Het onderzoek

Met een apparaat wordt het onderste deel van uw wervelkolom en een van uw heupen gemeten. Het apparaat zendt twee heel zwakke röntgenstralen uit die niet gevaarlijk voor u zijn. Beschermende maatregelen zijn dan ook niet nodig. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. U voelt niets van het onderzoek. Draagt u een broek met een metalen rits en/of metalen knopen of draagt u een beugel BH, dan wordt u verzocht deze uit te doen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek zijn er twee mogelijkheden:

  1. U kunt direct naar huis. De internist beoordeelt de meetresultaten en stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek verneemt u van uw behandelend arts. Wanneer de uitslag aanleiding geeft voor een bezoek aan de internist, nemen de medewerkers van de polikliniek Interne Geneeskunde contact met u op.

  2. Aansluitend aan het onderzoek vindt een bezoek aan de internist plaats. Van hem verneemt u de uitslag. Hierna kunt u naar huis. Dit betreft meestal patiënten die al onder behandeling zijn op de polikliniek Interne Geneeskunde.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 5543. U kunt dan een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt worden geholpen. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u gereserveerd is in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog dringende vragen over het onderzoek zelf, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde, 071 517 8308. Het verzetten van afspraken kan alleen via het Afsprakenbureau: 071 515 5543.