Afdelingen & Specialismen

Afspraak

U meldt zich op de afgesproken tijd, zoals aangegeven op uw afsprakenbrief, op de afdeling Dagbehandeling C2E in Alrijne Leiderdorp (routenummer 270).Het onderzoek wordt gedaan door:………………………………………………………………………………………Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.


Let op

: Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt laten zien, dan gaat het onderzoek niet door!In deze folder vindt u informatie over een bronchoscopie. Dit is een onderzoek waarbij de specialist binnenin uw longen kan kijken. De huisarts of specialist heeft u informatie gegeven over andere onderzoeksmogelijkheden die er kunnen zijn, de risico’s en de gevolgen. Na dit gesprek heeft u besloten dit onderzoek te doen. Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan deze informatie goed te lezen. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie iets anders is. Het kan zijn dat het daarom iets anders is voor u. Dit zal uw specialist altijd met u bespreken.


Wat is een Bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een kijkonderzoek waarbij de longarts via een dunne, flexibele buis (endoscoop) binnen in uw longen kan kijken. Aan het uiteinde van de endoscoop zitten een lampje en een camera. De beelden worden op een beeldscherm bekeken. Hierbij kunnen afwijkingen gezien worden, die niet met een ander onderzoek te zien zijn. Soms moet er een stukje weefsel (biopt), slijm of vocht worden weggehaald voor verder onderzoek. Zo hoopt de longarts te vinden wat de oorzaak is van uw klachten.Kalmerend middel (sedatie)

Soms is het nodig dat u voor of tijdens het onderzoek een kalmerend middel (sedatie) krijgt. Mocht u dit willen, dan moet dat al bekend zijn bij het aanvragen van dit onderzoek.Voorbereiding

Geef het van tevoren aan als u:


 • Allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen
 • Allergisch bent voor verdoving
 • Zwanger bent

Nuchter zijn: niets eten of drinken

4 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer eten of drinken! Alleen uw medicijnen mag u innemen met een slokje water.
Vindt het onderzoek plaats onder Propofol, dan mag u 6 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten en/ of drinken.

Medicatie

U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij anders is afgesproken. Wanneer u pijnstilling nodig heeft, mag u paracetamol gebruiken.
Wij stellen het op prijs als u een actueel medicatie overzicht mee neemt. Hier kunt u naar vragen bij uw eigen apotheek. Indien iets aan uw medicatie gewijzigd is tussen het maken van de afspraak en de bronchoscopie, dient u dit te melden voorafgaand aan het onderzoek.

Antistolling

Als een arts tijdens het onderzoek weefsel weghaalt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaande aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt, zoals fenprocoumon (Marcoumar) en acenocoumarol (Sintrom) of de nieuwe antistollingsmiddelen.

De nieuwe antistollingsmiddelen, dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) en edoxaban (Lixiana®) moet u voorafgaand aan het onderzoek 48 uur/ 72 uur stoppen. Afhankelijk van het antistollingsmiddel die u gebruikt en uw nierfunctie zal de arts u adviseren hoe lang van tevoren u het middel dient te stoppen. Andere middelen, zoals Ascal/acetylsalicylzuur hoeven vaak niet gestopt te worden tenzij de arts dit aangeeft.

Belangrijk is dat u pas stopt met deze medicijnen na overleg met de trombosedienst of uw arts. Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met anti-stollende werking. U hoort dit dan van uw arts.

INR prikken als u Marcoumar of Sintrom gebruikt

Als u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, moet vóór het onderzoek bloed geprikt worden.
U krijgt hiervoor een aanvraagformulier voor het laboratorium mee. Kijk voor de juiste tijd en routenummer in uw afsprakenbrief. Wanneer u thuis een INR prikt dient u dit ook te doen op de ochtend van het onderzoek.
De arts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR waarde) of het onderzoek door kan gaan.
Wanneer u onder controle staat van de trombosedienst, informeren wij de trombosedienst dat u een bronchoscopie gaat krijgen.

Diabetes mellitus

Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, meldt u dit wanneer u de afspraak maakt. Als u insuline gebruikt moet u vooraf contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige, huisarts of internist.
Als u alleen tabletten voor de diabetes gebruikt, dient u deze de avond voor het onderzoek en de ochtend voor het onderzoek, niet in te nemen.

Neemt u een ontbijt en eventueel insuline of tabletten mee, voor na het onderzoek.

Overige medicijnen

Overige medicijnen mag u gewoon doorgebruiken. Dit geldt ook voor paracetamol en morfinepreparaten. U kunt de tabletten met wat water innemen.

Extra voorbereiding bij toediening kalmerend middel (sedatie)

 • De kleur van uw nagels geeft informatie over uw lichamelijke conditie. Daarom mogen uw nagels niet gelakt zijn als u een kalmerend middel krijgt. Bij kunstnagels minimaal één nagel verwijderen.
 • Als u een kalmerend middel toegediend krijgt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat u direct na het uitslapen wordt opgehaald.

Opname

U wordt korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.
U meldt zich op de afgesproken tijd, zoals aangegeven in uw afsprakenbrief, op de afdeling Dagbehandeling C2E van Alrijne Leiderdorp (routenummer 270).

De verpleegkundigen van de afdeling zorgen ervoor dat u op de juiste tijd op de Endoscopie-afdeling of de röntgenafdeling bent, waar het onderzoek plaatsvindt. Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Hier houden de verpleegkundigen u nog enige tijd in de gaten.

Het kan prettig zijn om iets mee te nemen om uzelf mee te vermaken, zoals een tijdschrift of tablet.

De dag van het onderzoek

Voorbereidingen

 • Bij het gebruik van een kalmeringsmiddel krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Dit gebeurt op de dagbehandeling of de verpleegafdeling.
 • Een eventuele gebitsprothese doet u in de scopie kamer uit.
 • U krijgt een knijpertje op een van uw vingers, om tijdens het onderzoek uw hartslag en ademhaling te kunnen controleren.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts, geassisteerd door twee verpleegkundigen, dit gebeurt op de endoscopie afdeling of op de röntgenafdeling.
Het is begrijpelijk dat u opziet tegen dit onderzoek. Het onderzoek is ook niet prettig, maar het verloopt het beste als u zich probeert te ontspannen. Eén van de aanwezige endoscopieverpleegkundige zal u hierbij ondersteunen en uitleg geven.

Keelspray

Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke keelverdoving. Deze is bedoeld om de hoestprikkel te verminderen. Deze verdoving gaat als volgt:

Als u een kunstgebit of tongpiercing draagt, wordt u verzocht dit uit te doen.
U opent uw mond en steekt de tong zo ver als mogelijk uit. Met een gaas wordt uw tong vastgehouden. Hierdoor kan de verdovingsspray goed achter in de keel gesprayd worden. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft een gevoelloze keel. Het slikken lijkt moeilijker te gaan. Ook de luchtpijp wordt verdoofd met een spray door de arts. Het is belangrijk dat u goed blijft ademen tijdens het sprayen. Door de inademing wordt de verdovende vloeistof goed verspreid. Indien de longarts de scoop door de neus inbrengt, wordt ook de neus wat verdoofd met een verdovingsvloeistof.

Vervolgens wordt u op uw bed of op de stryker, in de juiste positie geholpen door de verpleegkundige. U krijgt een knijpertje aan de vinger, waarmee uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed geregistreerd worden. De arts brengt de scoop, via uw mond of de neus in de luchtpijp. Wanneer de scoop via de mond ingebracht wordt, krijgt u een bijtring tussen de tanden/kaken. De scoop is dun en er is genoeg ruimte om hierlangs vrij te ademen.

De longarts kan nu de luchtpijp en alle vertakkingen goed zien terwijl de scoop voorzichtig verder geschoven wordt. Als het nodig is kan de longarts een hapje nemen van het weefsel (biopt), spoelen met zout water, of slijm afzuigen. Deze handelingen zijn pijnloos. Het opgevangen vocht of weefsel wordt in het laboratorium onderzocht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt niet langer dan vijf tot tien minuten.
Samen met de tijd die het verdoven van de keel kost, bent u ongeveer dertig minuten in de onderzoekskamer.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de afdeling. U mag anderhalf uur lang niets eten of drinken in verband met gevaar voor verslikken. Daarna begint u voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, is de verdoving uitgewerkt en kunt u rustig alles weer eten en drinken. Na overleg met de arts mag u weer naar huis.

Medicijnen

Het is verstandig om bloedverdunners of pijnstillers met bloed verdunnende werking pas te hervatten na overleg met uw arts. Indien u bloedverdunners gebruikt via de trombosedienst dan zal deze het hervatten van de medicatie met u regelen.

Kalmerend middel

Als u een kalmerend middel heeft gehad, dan bent u mogelijk wat suffig. Na afloop van het onderzoek moet u ongeveer anderhalf uur uitslapen op de dagbehandeling of de verpleegafdeling. Wij houden het graag rustig op deze kamer, dat betekent dat uw begeleiding niet bij u op de kamer aanwezig kan zijn tijdens het uitslapen. Het is niet mogelijk dat u na het uitslapen langer op de uitslaapkamer verblijft. Wij verwachten dat uw begeleiding u direct ophaalt en meeneemt naar huis. Wanneer u in het ziekenhuis verblijft wordt u na het uitslapen op de uitslaapkamer weer teruggebracht naar uw kamer.

Let op: Na een bronchoscopie met een kalmerend middel moet u zich aan de volgende voorschriften houden:
 • Het is absoluut noodzakelijk dat u iemand meeneemt die u naar huis kan begeleiden. Ook als u met de taxi naar huis gaat, moet er iemand met u meereizen.
 • U mag tot 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.
 • U kunt tot 24 uur geen machine bedienen of andere werkzaamheden verrichten die aandacht vereisen.
 • Neem de eerste 24 uur na het onderzoek geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.
Bij het maken van de afspraak heeft de arts al met u afgesproken wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt. Ook heeft de arts met u besproken wat er verder zal gebeuren.

Complicaties

Het kan zijn dat uw keel na het onderzoek enige tijd gevoelig is of dat u hees bent. Ook kunt u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoesten. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Lichte koorts kan optreden wanneer de luchtwegen gespoeld zijn. Dit is een normaal verschijnsel, maar moet binnen 24 uur verdwenen zijn.

Complicaties komen zeer zelden voor. Wanneer de koorts langer aanhoudt, of wanneer u veel bloederig slijm ophoest (meer dan een half kopje) neem dan contact op met de polikliniek Longziekten.
De polikliniek Longziekten is bereikbaar tussen: 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur. Locatie Leiden: 071 517 8470 Locatie Leiderdorp: 071 582 8053
Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp (SEH) in Leiderdorp, 071 582 8282. Vermeld hierbij dat u een bronchoscopie heeft ondergaan.

De uitslag

Na afloop krijgt u mondelinge uitleg door de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd. In veel gevallen neemt de specialist weefsel weg en stuurt dit naar het laboratorium. De uitslag van dit weefselonderzoek komt pas na ongeveer een week. Uw behandelend specialist of huisarts krijgt de uitslag van uw onderzoek toegestuurd. Hij/ zij vertelt u het resultaat.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Longziekten, telefoonnummer 071 582 8053.
Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. De huisarts, specialist of endoscopieverpleegkundige wil uw vragen graag beantwoorden.